Monsanto får genmodifisert mais GMO inn hos oss alle

Monsanto får genmodifisert mais GMO inn hos oss alle

kategori: helse

Genmodifisering lirkes inn til oss via propaganda metoder

GMO-basert mat er en skrekkvisjon vi ikke skal finne oss i, og domineres av seks store firmaer: BASF, Bayer/Monsanto, Dupont, Dow Chemical Company og Syngenta.

Noen som kaller seg "VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet" har tidligere behandlet miljørisikoen for en maishybrid 1507 x 59122 og funnet at den ikke er miljøskadelig ved planting her i vårt område. Maisarten er resistent mot enkelte arter av sommerfugler og biller, og tolerant mot ugrasmidler med virkestoff glufosinat-ammonium. Hybriden er dannet ved konvensjonelle kryssinger mellom de genmodifiserte maislinjene 1507 og 59122.

Dette er vanskelig å forstå, og det er klart at vanlige forbrukere ikke kan skille mellom mais-sortene og det som foregår. Se nå "Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 x MON810 (EFSA/GMO/UK/2004/01".

Nye genmodifiserte nelliker i alle fasonger og farger.

Genmodifisering er nøkkelen til fortjeneste, men er samtidig uhelse for miljø og folk. De kommersielle interessene gjør hva som helst for å tjene noen stakkars penger. VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet godkjenner nelliker: hvem spiser nelliker, eller kanskje de er farlige for miljøet? Er det sjekket?

Nelliker er ingen liten sak

Når man søker om og får godkjent genmodifiserte nelliker som dyrkes i drivhus står vi overfor en bevisst kampanje for å få "uskyldige" blomster som ingen spiser inn i landet, for deretter å gå videre i programmet med full innføring. Dette er jobben til flinke hensynsløse folk som får godt betalt for det de gjør, og sannsynligvis bonus når de har knekket motstanden, og fått GMO inn i området vårt. Det er tydelig at de jobber mot målet om GMO overalt og de vinner gradvis fram.

Vi har ingen sjanse for de kjører over oss

Maishybriden er godkjent til import, videreforedling og bruk som mat og fôr i EU/EØS-området. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har konkludert med at genmodifisert mais som Monsanto har søkt om godkjennelse for ikke er miljøskadelig eller vil presse ut lokale varianter dersom den tillates sådd i her.

Mais brukes mye, til ting man ikke vet om, og sorter vi ikke vet noe om: fin farge og utrygg å spise

De sier ikke noe om at vi ikke skal spise dette

Komiteen unngår helt det det dreier seg om, nemlig om denne maten er sikker å spise for mennesker og dyr. Det er det selvfølgelig ingen som vet, for det vil vise seg etter at vi har spist den en stund. Maisen er allerede godkjent for dyrking og konsum i EU av EFSA som er EUs mat-sikkerhets-organ. Hensikten for Monsanto å søke om godkjenning også her hos oss er neppe å dyrke den, men å få den tillatt brukt i importerte matvarer og som dyrefor. En vanlig bruk av genmodifisert mais er i tomatketchup, guacamole, dressinger og andre høyt prosesserte matvarer.

Rene taktiske framstøt

Norge ligger i utkanten av dyrkeområdet for mais, og slik mais vil neppe bli dyrket her. Men etablerer man prinsippet om godkjenning av genmodifiserte organismer GMO til konsum i Norge, vil flere følge og import av mat og fór som inkluderer disse organismene vil bli vanlig.

Vi overkjøres av teknologisk og økonomisk griskhet

Jordbruket og selvforsyning står på spill

Det er nylig bekreftet at Frankrike fortsatt vil forby dyrking av Monsantos genetisk modifiserte GM maistype MON810 innenfor sine grenser, til tross for at dette forbudet bryter EUs lover. Frankrike hevder det dreier seg om integriteten til jordbruket i Frankrike.

GMO er risikofylt og uten god informasjon

Det foreligger mange meldinger om negative virkninger av genmodifiserte organismer for mennesker og dyr. En undersøkelse i Storbritannia i sommer viser at bare 15% av bøndene i landet selv vil spise genmodifisert mat. Spørsmålet som gjenstår er: Hvorfor skal vi utsette oss for dette? Hvorfor sier ikke VKM noe om risikoen for mennesker og dyr ved å spise denne maisen?

Byråkratene følger reglene og gjør ingen feil i forhold til reglene. "Endelig avgjørelse er tatt sentralt ut fra helsemessige, etiske og moralske kriterier for mennesker og dyr." Hva med miljøet? Det glemte de å si noe om .

Pass på deg selv, sett deg inn i hva dette handler om, for det er ikke trygt her lenger.

Ved å spleise gener kan de lage alt mulig utrygt, skrekkelig og unødvendig.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122(EFSA/GMO/NL/2005/15)

Vi sår framtida: Med slagordet ”La det gro uten GMO!” står bønder, politikere og kirken sammen om en aksjon mot genmodifisering.

Kaos om genmodifisert mat i Norge

"Big 6" Pesticide and GMO Corporations

Les også: