Moderne frihet: Du er deg selv og ingen stråmann

Moderne frihet: Du er deg selv og ingen stråmann

kategori: frihet

Du har en stråmann som ikke er deg

Det er på tide å løse opp det steinharde systemet vi lever i. Du er blitt lurt inn i det statlige systemet alle er del av ved hjelp av et stort bedrageri - du er gjort til en annen enn den du er: en stråmann. Staten har slik overtatt din identitet og gjort deg til sin eiendom. Du er gjort hjelpeløs og fullt ut forpliktet overfor staten.

Hvis ingen har fortalt deg at du har en stråmann så kan det som følger bli en interessant erfaring for deg. Stråmannen din ble skapt da du var svært ung, altfor ung til å vite noe om det. Den gangen var det ment å være hemmelig, for hensikten var å lure deg slik at du blir avhengig av stat og andre myndigheter og må følge alle tiltak de setter i verk.

Det er på tide at du lærer om stråmannen din og hvordan du kan hindre at den brukes mot deg. Det første er å bli klar over at den eksisterer, og så må du starte en oppdagelsesreise som kan bli ubehagelig for deg. Men hvis du bestemmer deg for å gjøre noe med det du oppdager, kan du forandre livet ditt til det bedre.

Du har en stråmann og du vet det ikke

Stråmannen din får et navn når du blir født, og de later som om det er deg uten å ha spurt deg eller foreldrene dine. Når du lar myndighetene identifisere deg ved det navnet stråmannen får, blir du og stråmannen din ett, og du åpner veien for myndighetenes kontroll over deg. Du blir deres lydige undersått og slave. Du er innrullert i et livslangt avhengighets- og slave-system.

Sårbar og uvitende om stråmannen som skal overta livet hans.

Starten på det hele

Det hele startet da du ble født og stråmannen din ble registrert i folkeregisteret og fikk navn og personnummer. Du kan få en fødselsattest for stråmannen din om du vil det. Du har ingenting med det å gjøre for det gjelder bare stråmannen din.

Stråmannen skal være deg

Det er derfor opprettet en stråmann for deg og myndighetene later som om denne stråmannen er deg, men uten at du er spurt om noe som helst. Nå tror myndighetene at de kan kreve alt mulig av deg, alt som er funnet på tidligere og alt det de finner på etterhvert. Uten protest på dette eller tilbaketrekking fra dette er du blitt myndighetenes eiendom, de har identifisert kroppen din med stråmannen og tror de kan gjøre hva de vil med deg. Foreldrene dine har mistet eierskapet til barnet sitt, for de tillot en stråmann å bli skapt for deg. Myndighetene kan nå ta barnet fra foreldrene hvis de skulle finne på det.

Her ligger de klare til å få sin stråmann så staten kan overta all styring.

Du har ikke noe navn, ingen kan bestemme at du skal ha et navn

Du blir født uten noe navn, du behøver ikke noe navn, men myndighetene vil at du skal ha et navn knyttet til din person. Derfor får du en stråmann ved fødselen og blir identifisert med denne. Resultatet av dette trikset er at du de facto godtar alle lover, regler, rutiner, institusjoner, ordens-makere og resten som myndighetene måtte bestemme seg for.

Valgfrihet er det naturgitte

I en fri stat eller i et fritt område kan du selv kunne velge hva du vil være med på. Du er i utgangspunktet helt fri og bestemmer alt selv. Alt som foregår i samfunnet kan du være med på bare om du vil. Det er valgfritt å betale skatt, få førerkort, registrere et kjøretøy, betale en bot, stille opp i retten og alt annet. Du må ikke følge det livsløpet det legges opp til med barnehage, skole og jobb i til sammen 70 år eller for noen litt mindre. Du kan alltid gjøre hva du vil, og bestemme alt selv.

Hvorfor skal jeg være registrert og ha et navn? Hvorfor må jeg ha "pass" eller "id" for å reise? Hvem har sagt at jeg må følge alle lover som blir laget? Hvorfor sier de at jeg er fri når jeg ikke kan gjøre det jeg vil?

Naturlig lov

Den eneste regel eller lov er den naturlige lov om at alle er født like, og ingen skal tvinge eller plage andre mennesker. Det finnes ingen naturlig myndighet, for all myndighet er konstruert for å fremme enkeltpersoners eller gruppers ønske om makt og rikdom.

Les mer: Lover ødelegger samfunnet, bare naturretten gir frihet. Naturretten gjelder alt og alle i vår felles verden.

Staten tvinger oss

Staten er blitt en korporasjon – den korporative stat som ligner på alle andre firmaer som streber etter profitt - som drives for profitt med oss som arbeidskraft. Vi får pålegg etter pålegg som skal utføres. Vi betaler 70-80% av det vi tjener til denne korporasjonen, og det bestemmes for oss hva pengene skal brukes til av såkalte politikere. Bak politikerne står et massivt gjennomføringsapparat som først indirekte, og hvis det ikke er nok, direkte tvinger deg til å gjøre alt du blir pålagt med fysisk vold, et rettsapparat, politi, medier og sosialt press. Du har massive plikter i forhold til statens korporasjon og dette gjør deg ufri og etterhvert til en slave. Du arbeider på denne måten for andre mot din egen vilje.

I de såkalte rettsalene deres fullbyrder de tvangen. De tar seg til rette overfor deg, kler seg i kapper og hever seg selv opp over virkeligheten.

Gjennomført systematikk

Det hele er bygget systematisk og bevisst opp. Du får en stråmann ved fødselen og siden blir du identifisert med denne stråmannen uten at du vet om det, med stilltiende aksept. Ingen har noen gang vært forespurt om det er slik de vil ha det eller om de er med på dette opplegget eller hva det innebærer. Du blir ikke forelagt et forslag til avtale eller kontrakt som er gjensidig eller såkalt balansert. Det gis ingen utgangsmekanisme fra denne avtalen slik at du kan trekke deg når du vil. Etablering av stråmannen og deres link til ham foregår i det skjulte og uten at du er bevisst hva som foregår.

Du kan nekte

Ingen har noensinne nektet å være med på dette systemet fordi de ikke har vært klar over hva som foregår, og alle er presset til å tro at det skal være slik. Systemet har historisk tyngde og dine foreldre eller andre nære har heller aldri fortalt deg om dette fordi de er dupert på samme måte.

Hva er en stråmann

En stråmann er en fiktiv legal enhet som er skapt i det håp at når barnet vokser opp vil det bli lurt til å tro at hun virkelig er stråmannen. Det har hun aldri har sagt ja til, men kan nå via sin aksept av stråmannen pålegges alle plikter, skatter, avgifter og ansvar som henges på stråmannen av svindlerne bak opplegget.

Vi er ikke dukker som skal gjøre alt vi får beskjed om, for alt bevisst liv er frivillig i prinsipp og praksis.

Hvorfor skape en stråmann

Stråmannen skapes for å belaste stråmannen imaginære kostnader og avgifter og lure deg til å betale alt dette. De imaginære kravene er inntektsskatt, gevinst skatt, arveskatt, eiendomskatt, veiavgift, importskatt, moms, bensinavgift, rente på lån, gebyrer, bomavgifter og mye mer. Ikke noe av dette er det gjort avtale med deg om å betale og du har aldri blitt enig med noen om å betale.

Hva innebærer din aksept

De tar kontroll over kroppen din i bytte mot goder, men det de er ute etter er sjela di. Du skal ikke være spirituell eller åndelig og forske på livets gåter, hvem du er, hvor du kommer fra, eller hva du skal gjøre her. Du skal bare arbeide for myndighetene, ta imot alle beskjeder og utføre alt som er pålagt deg slik at de kan oppnå profitt og utvikle sine planer for seg og samfunnet.

Juridisk sjargong er effektiv

Det er oppfunnet et eget juridisk fagspråk for å lure deg ved å gi språket en annen mening enn den vanlige folk bruker seg i mellom. Hvis du innlater deg på en samtale basert på dette språket risikerer du å bli lurt trill rundt. Alt går ut på å lure deg til å være enig i å representere stråmannen din, og derved bli fanget uvitende i deres system.

Naturlig eller felles lov

Du sitter da fast i et system av lover, regler og praksis som bryter med den eneste bestemmelsen vi trenger og som kalles den naturlige eller felles lov. Den sier at du skal ikke skade andre eller deres eiendom, men utenom det er du fri til å gjøre som du vil.

Det korporative systemet vi har er et eneste stort fravik fra dette enkle prinsippet. Konsekvensene er uhyrlige begrensninger på din frihet, og en slavetilstand fra vugge til grav, en massiv materialisme og et totalt fravær av åndelige og spirituelle verdier.

Du er ikke stråmannen din, du er deg, ikke tro noe annet. Statens påståtte legitimitet overfor den enkelte av oss er en påtvunget ordning.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Veien til suveren frihet er å motsette deg konsekvent at andre styrer deg.

Møt stråmannen din

Les også: