Moderne arkitektur uten økologisk tilpasning

Moderne arkitektur uten økologisk tilpasning

kategori: natur

Golde byer uten naturelementer

Alle arkitekter glemmer å vurdere sine anlegg i forhold til naturen og det økologiske system. Nye bygninger skyter i været over hele landet, nye bydeler og nye praktbygg. Norske arkitekter gjør seg gjeldende utenlands, og utenlandske arkitekter kommer hit. Ingen av dem tar den økologiske utfordringen inn over seg og integrerer bygningene i det lokale økosystemet, og finner plass for naturen i sine konstruksjoner.

Les mer: Jordas neste tidsalder kan bedre kalles økocen den økologiske tidsalder.

Fin naturbegynnelse her i dette eksempelet fra Tokyo med mengder av trær.

Les mer: Tokyo utvikler urban økologi, og drømmen om urbane økosystemer lever.

Null naturtilpasning er blitt normen

Mange bygninger er pent visuelt integrert, men økologisk er det som regel ingen sammenheng. Nesten alle prosjektene mangler energimessig nøytralitet eller overskudd, å være off-grid i forhold til vann og avløp, inkludere planter, fisk, fugl og luft i en helhet. De lokale og sosiale faktorer som møteplasser folk er oftest tilsidesatt.

Den Norske Opera i Oslo er en pen bygning men den er uten sammenheng med natur og miljø: En kald konstruksjon blant mange andre kalde konstruksjoner i området..

Les mer: Dyp-økologiske byer kommer, og byenes framtid som naturlige organismer kan bli mer vanlig.

Alt begynner hos den enkelte

Begynnelsen er at vi alle mener og sier noe om arkitektur og natur. Hva med grønne vegger ute og inne i bygningene, en mathage på taket og urter på verandaen? Man kan si at det finnes noen steder, men vi vil ha mer natur i våre byer og tettsteder.

Konseptbyer med masse grønt viser at ønsket om mer natur lever hos oss.

Les mer: De gamle byer kunne man leve i.

Les også: