Miljøfiendtlige vindmøller trenger ny smart drakt

Miljøfiendtlige vindmøller trenger ny smart drakt

kategori: natur

Omstridt fugledrepende vindmølleindustri på vei mot nytenking ellers...

Det er mulig å gjøre vindenergi billigere og mer tilgjengelig og erstatte tonnevis med stål og plast med smart programvare og avansert materialbruk.

Det går mot dommedag for vindmølleindustrien hvis de ikke finner på noe bedre enn dagens løsninger. Store miljøproblemer, tekniske driftsproblemer, dårlig utnyttelse av vinden og elendig økonomi er fasit så langt. Et område for vindmølle installasjoner må ha veier for å kunne bringe fram 200 tonns kraner, og de må ha sikkerhets-soner for vingene kan falle ned viser det seg. Man kan ikke gå hvor man vil i et vindmølleområde. Statlige subsidier bærer det hele. Vi nærmer oss en situasjon der vindmølleparker vil bli tatt ut av drift. Hvem skal betale for å få dem vekk? Skal vi få vindmølleparker som er ruiner? Det er heldigvis nye tanker på vei inn.

Tegning av hvordan en tenkt Sheerwind Invelox installasjon kan se ut.

Ny amerikansk konstruksjon i for positive vindmøller

Firmaet Sheerwind har brakt en ny dimensjon inn i utformingen av vindmøller. De har skapt et nytt konsept i høsting av vindenergi. INVELOX heter konstruksjonen deres og er et resultat av arbeidet til Daryoush Allaei og Yiannis Andreopoulos i New York.

De har arbeidet med multiple fysikksimuleringer med "Computational Fluid Dynamics" som er brukt til å evaluere et godt mottatt innovativt vindkraft genereringssystem som de har kalt INVELOX. Teknologien deres "outperforms" i betydelig grad tradisjonelle vindturbiner og leverer overlegent mer kraft til reduserte kostnader. INVELOX løser også alle spørsmål vedrørende turbinpålitelighet, intermittens, miljøinnvendinger og radarproblemer som så langt har laget trøbbel for vindindustrien.

Sheerwind: Hvordan det detaljert virker kan du lese her.

I Nederland og Spania og andre land har man hatt vindmøller i over tusen år. Her fra område utenfor Madrid/Toledo.

Historiske vindmøller og utviklingen

Det spanske landskapet er endret, og mange steder finnes store antall vindmøller, og der er fra 20 meter til 200 meter høye og blir ventelig enda høyere. De gamle vindmøllene er turistattraksjoner nå, men sjelden i drift. Lengst sør i landet ved byen Tarifa nær Gibraltar har installasjoner med hundrevis av vindmøller ødelagt hele landskapet og gjort området til en elektrisk ørken, og av mange kalt en miljøskandale.

Lenger opp i Andalucia nær noen av de hvite byene som Casares og Gaucin er det flere store vindmølleanlegg, og er man på tur i områdene nær Sevilla og Cadiz om kvelden og natten blinker varsellysene fra et stort antall vindmøller synkront mot deg i mørket, stressende og forvirrende for en bilist. Visuell destruksjon har det vært kalt og fugledød av dimensjoner er konsekvensenav vindmøllene i et land der man har store mengder store fugler som ørner, falker og gribber.

Vindmøller nær Tarifa i Spania sett fra landsiden.

Det tidligere beach- og surfeområdet i Tarifa er blitt et industriområde, et kraftverksområde med vindmøller og bredetransportveier i alle retninger. Sikkerhetshensyn gjør at man ikke kan ferdes blant møllene, for vingene faller ned og det er stadig reparasjoner og vedlikehold.

Mange varianter kjent fra år 1600 og framover

Dagens vindmøller er tre-bladete motvinds møller som er plasert i et tårn med nacellen plassert bak rotoren. De fleste møller har tre blader, men både nederlandske og kinesiske produsenter har møller med to blader. Vinden kan også komme inn bak nacellen.

Vindmøller har fulgt menneskeheten i tusener av år, og det er mange konstruksjoner som har vært prøvet, og som mange mener bør tas fram igjen, gjerne med nye tanker og kombinasjoner satt inn.

Et eksempel er møllen laget av Eoilienne Bollée som i 1885 var en kommersiell suksess. Det kan finnes flere rotorer som er motroterende, blader med variabel stigning, vinddrevne turbiner som Savonius, grenselagsturbin av typen Tesla, vingeløse turbiner basert på trykkforskjeller, luftbårne turbiner, vindlinser og møller basert på aerodynamiske effekter.

Den ensidigheten vi ser i konstruksjonen nå uten utvikling i annet enn størrelse er merkverdig.

Eksempel på en av vindmøllene til Eoilienne Bollée.

Slike Bollée møller er småskala med suveren økonomi, naturtilpasset, stille, effektiv og alt i alt en passende konstruksjon.

Dagens vindmøller er en katastrofe

Lønnsomheten er elendig og det er bare på grunn av kraftige subsidier fra mange stater at dette i det hele tatt drives. Miljøskandalen er voksende og det tekniske utstyret er problematisk å vedlikeholde, og blader faller ned. I Norge skal nå snart de eldste anleggene revideres og oppgrades, og det er faktisk snakk om å stenge dem ned for det blir for kostbart å drive dem videre. Det er egentlig en sensasjonell utvikling som peker i svært negativ retning.

Spansk griffon gribb, eller gåsegribb som den heter på norsk drepes av vindmøller.

De setter lys på møllevingene om natta så fuglene kan se dem , og det gjør hele mølleområdet til et spøkelsesområde med snurrende blinkende lys.

Det forekommer brann, møller som krasjer og vinger som faller ned ganske ofte.

Men historien og teknikken er med oss. Det har vært tenkt gode tanker om dette i lang tid, mange ideer er produsert, vindmøller har vi brukt og nye metoder kan komme. Eller er vindkraft i stor skala et blindspor? Mulighetene for intelligent vindkraft er der, men vindindustrien må tåle kjetterske spørsmål om det de holder på med.

Slik har de det i USA.

Kommer vindmøller til et sted nær deg? Da er det bare å stikke derfra. Men som skattebetaler svir man uansett.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: