Meningen med livet er forening av indre og ytre liv

Meningen med livet er forening av indre og ytre liv

kategori: frihet

Livets gåte en herlig reisemulighet

Oppvåkning gir et bedre liv. Begynnelsen til oppvåkning er å stille spørsmålene om hvem du er, hva skal du her, hvor kommer du fra, hvor skal du, hvem har skapt deg og hvor går du etter døden. Dette innebærer et arbeid med spiritualistiske tanker, ikke bare materialisme som vår sivilisasjon i stadig økende grad har fokusert på.

Les mer: Sør-Amerika har alt: mysterier, surf, karneval, tango og mektig natur.

Alle har fått en stor mulighet ved å bli født av sine foreldre. Tankene man etterhvert har og hva man gjør bestemmer det livet en får. Det kan bli et passivt liv uten særlig innhold eller det kan bli en kontinuerlig fornyelse av tanker og handlinger. Viljen velger virkeligheten, og verden er full av gåter og spørsmål, og inviterer - for de som har vilje og evne og åpner for det - til en indre og ytre reise der en kan lære best ved bevisst å møte det ukjente, det uventede, det ikke-planlagte, det uvisse, det usikre. Belønningen er kontinuerlig glede, øket indre og ytre innsikt, og et flott liv.

Les mer: Mennesket er et geni som kaster bort mulighetene, og sover gjennom livet i vanemessige oppfatninger.

Gjør deg selv stor ved å forstå

Du er i sentrum av din egen verden, og du kan gjøre den stor og realisere deg selv ved at du ut fra deg selv og dine gitte forutsetninger knytter forbindelser med alle skapninger og forhold i universet. Dette blir en dypt åndelig og økologisk vandring der du kan vokse voldsomt og samtidig gi andre rom til å vokse. Husk alltid at andre kan være på samme reise som deg og handle slik at du ikke hindrer noen. Resultatet blir et liv med kontinuerlig tilnærming til løsningen på universets gåter, store opplevelser og øket forståelse. Det beste er alltid å handle vennlig ut fra eget hjerte.

Lag ny virkelighet med deg selv i sentrum

Begynnelsen er altså å stille spørsmålene om hvem du er, hva skal du her, hvor kommer du fra, hvor skal du, hvem har skapt deg og hvor går du etter døden. Våre religioner gir ikke svar, og du skal selv reelt begynne et arbeid for å finne svaret på dette. Bare du selv kan vite hvordan det skal gjøres. Du skal aldri bry deg om hva andre holder på med, men vis i handling for deg selv og andre hva du gjør.

Dette er de åndelig spiritistiske dimensjonene som vi kan søke.

Babels tårn bygges igjen

Du vet noe allerede

Gud er en konstruksjon, men en universell ånd og logikk finnes. Det er ingen som vil straffe noen som prøver nye ting eller annerledes ting og feiler. Det er en del av utviklingsprosessen framover mot sannheten og er det som våre fysiske kropper og vår ånd har som oppgave her på jorden. Gjør du det rett kan det bli en herlig reise for deg. Svikter du, svikter du deg selv og bidrar ikke til øket bevissthet hos menneskeheten.

Du skal ikke gjøre det de vil

Det er vanlig i vår verden å gjøre som samfunnet - de mange - vil. Det skal ikke du gjøre, for du skal realisere at du er enestående og en åndelig økologisk skapning. Så snart du greier å forstå, skal du søke det åndelige og forene det med det materielle.

I begynnelsen trenger du hjelp

De første årene er du helt avhengig av dine foreldre - i realiteten til du er omtrent 15 år gammel. Du får alt du trenger, og hvis du er heldig og har bra foreldre faller ting på plass etterhvert. Du skal i rekkefølge gjennom barnehage, skole, utdannelse og inn i jobb. Dette fastlagte løpet er nå satt for nesten alle helt inn i døden, og det er vanskelig, men mulig å velge et annet løp. Men husk at de fleste foreldre mangler den viktige åndelige dimensjonen som kan gi deg et løft ut av den trivielle materielle verden, og du er derfor overlatt til deg selv eller gode hjelpere du finner selv. Er dine foreldre religiøse lever de ofte i låste tankeverdener og er til liten nytte i arbeidet du skal gjøre, og som den enkelte styrer selv.

Sammen om alt og alle i åndelighet

Å finne din egen åndelig spiritistiske vei har konsekvenser

Det økonomisk systemet er basert på konkurranse og vekst i en rent materialistisk verden som reduserer alle til arbeidende droner eller slaver i jaget etter mer og mer av den samme materielle velstand i en åndelig ørken. Vi destruerer systematisk alle økosystemer gjennom vår aktivitet, vi konkurrerer, er hensynsløse og egoistiske, vi er travle i denne grenseløse økonomiske aktiviteten som vårt samfunn er bygget på. Den er blitt alt vi gjør, og den ødelegger det åndelige i oss.

Vekk den åndelige løven

Å tro at det materielle er alt livet dreier seg om er helt feil og det er heller ikke nok, for du lever med et åndelig tomrom i ditt liv. Det som mangler er åndelig og spiritistisk, og oppgaven i livet er å finne dette. Som en konsekvens reduseres kravene til den materielle verden, for det blir nødvendig.

Det er mye å lære

Det aller største du kan gjøre

Finn svaret på den eksistensielle gåten. Det gjør du først ved å ordne det materielle på et økologisk bærekraftig nivå, inngå i sosiale forhold, vanligvis familie, og finne den ro og støtte du trenger. Så kan du gå løs på oppgaven med å finne din plass i universet og alt som er her - luft, vann, fjell, planter, dyr, sol og måne, ånden som styrer og hva den gjør. Lever vi i en digitalt generert verden kan det være mulig å få klarhet i det og.

Arbeidet gjøres ved positiv handling i ditt eget liv, med dine nærmeste og i ditt eget miljø slik at du kan oppleve storheten i det hele.

Økologisk åndelighet

Arbeid i eget liv er en praktisk demonstrasjon av hva tankene er, og viljen må være stor for de konvensjonelle vil i starten forsøke å hindre arbeidet.

Elementer i et arbeid kan være mulighetene for frihet og selvstendighet, meditasjon og arbeid med bevissthet, naturkunnskap, psykologi og indre arbeid, sjamanisme, transcendentale opplevelser og muligheter, naturvandringer over hele kloden, helsearbeid med sunn mat og fysisk aktivitet, tantrisk sex på veien til åndelighet, økologisk levemåte med bærekraftig forbruk, offgrid bolig, selvforsyning, hva du kan gjøre for at andre skapninger kan inngå, deltakelse i økologiske ritualer og prosesser.

Annet kommer til underveis, og dette synes ikke å monne stort ut hvis en person driver sitt arbeid. Det vil nytte den enkelte, og de mange kan akkumulert få resultater som forandrer. Veien mot svar er alene grunn nok til å begynne det åndelige arbeidet.

Les mer: Hvordan du innenfra skaper ditt liv i universet

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: