Media holder oss for narr arrangerte hendelser kalles nyheter

Media holder oss for narr arrangerte hendelser kalles nyheter

kategori: frihet

"Terroristene" er skuespillere i myndighetsprodusert propaganda

Barbara Starr på bildet er i sving som Pentagon korrespondent for CNN og som terror-skuespiller i Sandy Hook og Boston Maraton i USA. Begge hendelsene er tydelig beskrevet som falsk-flagg-operasjoner. Vi blir lurt og bedradd av medier vi en kort stund trodde vi kunne stole på. Alt er falske konstruerte historier kalt nyheter. Som en avledningsmanøver og forvirrings-skaper har man innført begrepet fake news som benyttes hyppig.

Våre to allmennkringkastere NRK og TV2 er også med på spillet. De sender alt de får beskjed om helt kritikkløst og uten å sjekke noe som helst. Om meldingen er sann burde de i hvert fall sjekke.

Skuespillere brukes nå i lagede "terroraksjoner" som presenteres som "nyheter". Det er et stort antall eksempler å finne. Søk selv på nettet og finn mer.

Den samme fremgangsmåten gjelder nå alle steder. Terror aksjonene i USA samt i Frankrike og Belgia er alle sammen produserte hendelser uten reelt innhold. De bruker skuespillere i slike produksjoner alle steder. Det som skjer i Tyrkia med en ledelse som går løs på sin egen befolkning er en egen historie. Tyrkia er et land som er splittet på mange måter.

Les mer: Krig er avledning for alt er kamp om massenes hoder.

Luis Burbano er satt inn i rollen som overlevende etter skytingen i Orlando Florida.

Skuespilleren Burbano beskriver skytingen med det halvautomatiske geværet Sig Sauer MCX som om han ikke har vært der eller som om skytingen ikke har funnet sted. Hans innstudering av rollen han har fått er dårlig. Kraftige våpen som Sig Sauer MCX skader folk skikkelig. En nettbutikk melder at de har solgt 30.000 lignende våpen siden skytingen.

Dette forløpet har to sider

Hendelsene er tydelig satt i scene av en myndighet, og det er et profesjonelt firma som gjennomfører hendelsen som en event. Her inngår manuskript, full iscenesettelse, instruerte skuespillere, props og informasjon til alle de kontrollerte mediene.

Hensikten er å gjennomføre en strategisk operasjon. I USA er det å innføre strengere våpenkontroll. I Europa er det å begrunne en øket europeisk innsats mot ISIS og lignende organisasjoner. Mer militærvesen, frykt blant folk flest og kontroll over alle er målet.

Det kommer meldinger om våpenkontroll fra Australia der man hevder at de ikke har hatt skyteepisoder etter at begrensninger ble innført i 1996. Ingen har sjekket dette, mediene bare publiserer denne selvsagte propaganda-meldingen uten kildekontroll eller selvstendige kommentarer. Husk at forholdene i Australia er spesielle: I dette kjempesvære landet bor det nesten ingen mennesker (omtrent 25 milloner mennesker på 7.7 millioner kvadratkilometer).

Sig Sauer MCX som angivelig ble brukt i Orlando er et kraftig våpen som blåser tvers igjennom et menneske.

En person som "ble skutt i Orlando" hadde 11 skudd som ble "plukket ut". Det var 49 døde i Orlando - vi så aldri noe til dem, ikke en likpose en gang. Begravelsene var anonyme. I Paris ble det brukt kraftige våpen uten at ofrene på de publiserte videoene fikk synlige skader.

Profesjonelle eventbyråer setter opp terroraksjoner for alle som vil ha det

Flere firmaer går nå inn i denne krisebransjen, og det mest kjente er CrisisCast. De kan planlegge og produsere alt som trengs med opp til 400 skuespillere. Skuespillerne er spesielt lært opp og øvet i slike terrorlignende situasjoner praktisk og psykologisk. CrisisCast kan levere alt som behøves av maskering, make up inklusive voldsomme skader og sår av alle slag.

Trenger man proteser, branner, skyting, klær og drakter/uniformer, spesielle effekter eller stuntmenn er det bare å bestille. De kan også levere bilder tatt av droner for oversikt samt bilder og film tatt i det skjulte.

Boston Maraton: Denne mannen er avslørt som amerikansk krigsveteran.

Han ble skadet i krig som soldat. Etter eksplosjonen i Boston ble han påsatt et sår og rullet inn på "scenen". Hvorfor, hva var hensikten? Han var klart en skuespiller som deltok i en produksjon.

Media og Hollywood er en og samme ting

Vi ser at historiene som publiseres i mediene ikke er til å stole på. Alt de skriver og sender om "terror" og andre politiske emner er laget og gitt dem i ferdig form. Det er aldri egne journalister som skriver, det er aldri sjekk av faktisk innhold og det er ingen oppfølging av de såkalte "terroraksjonene". Det er ingen grunn til å lese dette, eller se og høre det de skriver.

Noen av oss har noen ganger fått se og høre undersøkende journalistikk som finner ut ting og informerer om virkelige begivenheter. Mediene er for tiden ikke slik: De er et propagandaverktøy som er i tjeneste hos grupperinger med politiske agendaer.

Det som går igjen nå er total mangel på krav til informasjon om hendelsene, ingen egne undersøkelser, bare flere og flere grove produserte hendelser med mer og mer feil og uriktig informasjon. Alt er basert på propagandaens prinsipp om evige gjentakelser, helt til alle tror at det som presenteres er sant.

Etter "terroraksjonen' er "terroristene" skutt, borte, sunket i jorda, akkurat som da Osama bin Laden ble senket i havet langt borte, uten et eneste bevis på at historien de fortalte var sann.

De som setter opp hendelsene er de mørke kreftene som styrer oss alle, og myndighetene i alle land bekrefter igjen at de ikke er til å stole på. De er de nyttige idiotene for de som vinne den økonomiske kampen og styre oss alle.

Sjekk selv denne informasjonen, for det er interessant i den forstand at mediene for tiden er totalt uten troverdighet. De er er rene verktøy for propaganda.

Det er klart hva som foregår og alle som vil kan se det.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les mer:

Les også: