Massive ytre påvirkninger styrer tankene dine det du gjør

Massive ytre påvirkninger styrer tankene dine det du gjør

kategori: frihet

Menneskets muligheter utnyttes ikke

Menneskets muligheter er meget store, og ligger innebygget naturlig hos hver av oss. Men vi kan ikke forestille oss hva det er mulig for et menneske å oppnå, for vi lever som maskiner. Mennesket er en maskin, og alle aktiviteter, handlinger, tanker, følelser, overbevisninger, meninger og vaner er resultat av ytre påvirkninger. Våre valg er ikke frie, for alle de egne indre kvaliteter som man selv er herre over er satt på vent. De er stoppet på grunn av disse ytre påvirkningene. Påvirkningene er mange og dype, og det krever styrke å se dem og motstå dem.

Kraftige ytre påvirkninger overtar alt.

Vi aktiviserer oss basert på ytre påvirkninger, og vi har en slags innebygget biologisk algoritme som er styrte prosesser som gir som resultat det vi gjør. Blir de ytre påvirkningene store overtar de livet vårt og styrer alt. Bevisst dannelse av egne/selvvalgte/indre påvirkninger er nødvendig for å skape et selvstendig liv.

Les mer: Mennesket er et geni som kaster bort mulighetene og sover gjennom livet i vanemessige oppfatninger.

Nå er alle styrt utenfra og er blitt viljeløse

Vi ser alle at mennesker er blitt maskiner som drives av massive ytre påvirkninger. Vi er totalt styrt av eksterne inntrykk som skapes av andre rundt oss. Noen inntrykk er skapt bevisst for å styre oss, andre ikke. De bare skjer fordi konsekvensene av å endre noe er dramatiske og føles skremmende.

Vi klarer ikke å unngå å bli styrt av de ytre påvirkningene rundt oss, og derfor blir vi ikke selvstendige skapninger som utnytter våre muligheter og blir frie. Vår egen vilje er redusert eller er helt borte, inntrykkene utenfra er for mange til at vi klarer å motstå. Vi klarer ikke å starte tankeprosessene som gir selvstendige handlinger.

Les mer: Overvinn frykten for døden ved å tenke på den hver dag.

Alle er i transe og gjør det samme.

Det er mange som vet hvordan vi lar oss styre og utnytter det til sin egen fordel. Vi er ikke bevisste på hvem som skaper påvirkningene vi er utsatte for, men det er mange som jobber hardt for å få oss dit de vil.

Les mer: Du blir ett med Facebook verdens største teknologi-firma i en mobil verden.

Shopping for eksempel er tankeløs fornøyelse, og du holder på til du stuper. Denne trettheten er en illusjon som foregår i en tanketom styrt verden, for hva har du egentlig gjort som er til å bli trett av.

Les mer: Friheten er inne i en selv.

Det mekaniske mennesket er det vanligste nå

Alt man driver på med er mekanisert og automatisert og styrt utenfra av ting man har lært eller blitt fortalt. Alle såkalte kreative aktiviteter som vi ser rundt oss som forfatterskap, musikk, poesi, håndverk og annet er helt mekaniske. Alt er laget slik som vi venter det av en maskin.

Alle er maskiner fordi det er åpenbart at selvstendigheten er så liten og likheten med andre er så stor. Det kan hende det finnes mennesker som ikke er maskiner, men de er det umulig å finne, og det er det viktig å forstå fordi vi ikke klarer å komme løs fra de ytre påvirkningene.

Du har ikke selv valgt å gjøre dette.

De som lager påvirkningene vil at du skal gjøre det samme som alle de andre. Alle er med på det samme verden over, og tenker ikke selv for de ytre påvirkningene styrer alt. Resultatet er at mennesker mister sin individualitet og blir til masse.

I det ytre finnes det ulike mennesker som er snille, aktive, kloke, intelligente, sinte eller annet, men den virkelige forskjellen vet du ikke om og ser den ikke. Disse menneskene er maskiner styrt av ytre påvirkninger de også.

Vi kan spørre hvorfor vi er med i krig, konkurrerer nådeløst med hverandre, eller lager motsetninger uten særlig grunn. Da er svaret at vi er maskiner styrt av ytre påvirkninger. Vi ser ikke hva som foregår, og heller ingen andre gjør det, vi finner ikke sannheten og klarer å motvirke det som skjer. Det er slik at alt bare skjer for vi alle er viljeløse. Vi forstår ikke hva vi er med på.

Les mer: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

Det finnes en mulig måte å slutte å virke som en maskin

En maskin er ikke ansvarlig, og det å bli et selvstendig sannhetssøkende menneske er å bli ansvarlig. Alle mennesker har mange falske ideer og begreper i seg, de fleste er om en selv, og mennesket må bli kvitt noen av dem for å bli ansvarlig.

Et maskin kan ikke lage noe selv, ikke en eneste tanke eller handling, ikke oppdage noe eller finne opp noe. Alt bare skjer for en maskin bare starter og setter i gang sine funksjoner og produserer det den er laget for.

Samme samme, alle gjør det samme.

Vi sitter døsende foran en skjerm uten egen aktivitet. Mulighetene rundt oss blir liggende ubrukte.

Vil du komme videre

For å komme videre må et menneske forstå og bli overbevist om at det er sant at det er en maskin. Da kan man bli kvitt sine illusjoner, innse sine begrensinger og forstå hva man er med på. Alt rundt en bare skjer uten ens medvirkning, og man er i et mentalt fengsel. Populære hendelser, kriser, revolusjoner, forandringer foregår rundt oss: alt bare skjer og du dras med, du sitter og ser det skje og hører om det fra andre. Du forstår ingenting.

Se deg selv og bli sint

Mennesket blir født, lever, dør, skaffer seg hus, jobb, gjør ting, alt bare skjer. Han finner ikke kjærlighet, hater ikke, ønsker ikke og alt bare skjer uten at han har bestemt noe som helst. Handlingsplanen for livet mangler helt.

Flokken du er med i stiller alltid opp.

Hver av oss er den samme som de andre maskinene. Det ender med enorm fokus på massenes oppførsel, og ytre påvirkning er totalt styrende for alle. Vi er maktesløse, og uten vilje og evne til å forandre åpenbare feil.

Hvis du forteller dette til noen blir hun/han sint. Det er lett å forstå dette sinnet, og det er særlig ubehagelig fordi det er sant, og ingen vil jo høre sannheten om seg selv.

Les mer: Kulturen vår er styrt av fokus på kjendiser, ikoner og idoler.

Men når hun/han forstår dette blir alt lettere. Men igjen, det er en ting å forstå noe med hjernen, en annen er å ta det dypt inn over seg og aldri glemme det.

Å gjøre dype handlinger er det neste

Det neste - etter å ha forstått situasjonen - er å gjøre noe. Det kan man ikke gjøre alene, men andre folk kan ikke bli med fordi folk snakker forbi hverandre. Språket vårt er ikke laget for kommunikasjon om det som skal gjøres i indre forhold mellom mennesker . Vi kan ikke snakke sammen for i det språket vi bruker kan ingen forstå hverandre, ord og begreper om de indre forhold mellom mennesker mangler helt, og vi er helt uten øvelse i å kommunisere om indre forhold.

Derfor må man først lære å snakke sant. Det er ikke lett, for det er ikke bare å beslutte det. Noen lyver, men de fleste folk lyver ikke bevisst for de tror de snakker sant, de har hørt hva de skal si selv om det ikke er sant. Derfor får vi den verden vi har.

Å snakke sant er det vanskeligste som finnes

Man må arbeide lenge for å kunne snakke sant, og da må man vite hva sannheten er og hva som er løgn. Først og størst av alt er sannheten overfor en selv. I dag er det ingen som vil vite hva denne sannheten er: hvem er du og hva gjør du her.

Markedet sier at man alltid skal ha det nyeste, og alle de lydige stiller opp igjen og igjen.

Alle fortsetter å la ting skje, igjen og igjen, de vurderer at det er best og mest behagelig, og dette skaper et indre slaveri og avhengighet. Alt skjer maskinmessig, og du er en maskin. Du forandrer deg hele tiden ut fra hvilke ytre inntrykk du tar i mot og omstiller deg uten å vite det. Du er i fengsel, men du vet det ikke.

Når alle er maskiner blir verden som den er

Alt bare skjer, og før noe kan forandres slik at de ytre påvirkningen tar slutt, må du få noen med deg, og finne noen å kommunisere med slik at endringene du vil ha i retning mot ansvarlighet og konsekvens kan spre seg.

Les mer: Meningen med livet er forening av indre og ytre liv.

Skap ditt eget liv

Dine egne indre kvaliteter som du selv er herre over finnes gjennom at du skaper en uavhengighet fra konstant ytre påvirkning. Du kan komme over i neste fase som er å bli kjent med deg selv, finne ut hvem du er, hva din natur er, og da realisere ditt potensiale.

Les mer: Friheten er inne i en selv.

Menneskets muligheter er meget store, men vi er alle redde for konsekvensene av sannheten. Hva vil du egentlig? Hva er mulige mål, hva er konsekvensene av målene, stemmer målene dine med din natur og hvor stort mot du har? Dristighet og fiaskoer er en del av løpet fram, og de gir utvikling og ny lærdom til bruk.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: