Man setter liv i fare for å utvikle selvkjørende biler kjøretøy

Man setter liv i fare for å utvikle selvkjørende biler kjøretøy

kategori: teknologi

Selvkjørende biler er blitt teknologisk hysteri om profitt

Selvkjørende eller autonome kjøretøy er forbundet med drømmer, teknologiske fantasier og hysteri, og det blir flere dødsfall i årene som kommer. Ikke noe problem, sier de, det må til for nå er menneskeheten inne i et innovasjonsprosjekt. Men mange er redde for selvkjørende biler, for deres programmering av programvare avgjør hva som skjer ved alvorlige svikt. Beskytter de deg eller sin profitt?

Vi ser klart at atter en gang er teknologien ustoppelig, og igjen blir det et valg mellom menneskelighet og umenneskelighet. Selvkjørende kjøretøy som fantastene ønsker vil få så stor innvirkning på livene våre som storstilt urbanisering, elektrisitet, datamaskiner og internett. Oppe i denne utviklingsgalskapen har alle glemt å snakke om utvikling av god kollektiv trafikk med store matelinjer og pendeltrafikk ut i alle småmiljøer.

Sentralt i bildet er at selvkjørende biler blir elektrisk drevet og at datakommunikasjon og programvare har en sentral funksjon. Programvare oppgraderinger for biler man har kan gi helt nye funksjoner ut fra hva en vil ha og kan betale for. Svikt i programvaren kan drepe folk. Det følger betydelig risiko med maskiner som dette, og i lang tid , kanskje alltid, vil vi ha blandingstrafikk. Audis løsning så langt (nivå 3 2018) skal bare virke i køkjøring og på motorveier med fysisk skille for motgående trafikk.

Cyber sikkerhet: Et distribuert cyber angrep på selvkjørende biler er mulig.

Graden av selvkjøring er en fæl blanding fra nivå 0 til 5

Arbeidet mot selvkjøring på nivå 5 tar tid. Vi kan ikke forutsi alle virkninger og konsekvenser av utviklingen, både positive og negative, av selvkjørende kjøretøy. Men hvis du er interessert så følg med, for her kan det også bli mulig å tjene penger hvis man satser på aksjer i de firmaene som framstår som vinnere. Man ser for seg business for hundretalls millioner USD.

Selvkjørende biler er faktisk allerede her. Busser og minibusser blir nå utplassert i bysentra, på arbeidsplasser, flyplasser, brukt til lokal lastebiltransport og Alphabets Waymo sier de har kjørt 8 millioner kilometer på offentlige veier. IBM satser sterkt på dataløsninger i skyen for selvstyrende biler. Selvstyrte flygende drosjer kan komme fortere enn vi aner. Alle de store leverandørene arbeider med denne teknologien.

Les mer: Selvkjørende bil "olli" er på veien bruker data fra IBM i skyen

Her hos oss blir det også snart prøvekjøring av selvkjørende biler. Det kan bli mer spennende enn godt er. Det arbeides med Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy

Norsk selvkjøring under testing.

Dette vet vi kommer i forbindelse med selvkjørende biler

Les mer: Selvkjørende biler teknologi skremmer folk som forstår hva det er

Sensorer og strålemaskiner i alle retninger for full sikkerhet.

Hva vi ikke vet

Dette er ikke helt enkelt å løse med selvkjøring.

Les mer: Vår opplevde realitet er en datasimulering

Inne i en selvkjørende bil: Det jo et ganske passivt liv dette?

Vi er i ferd med å gå inn i en ny tid, en massiv samfunnsendring, Trenger vi dette, hvorfor ikke bli nær basen vår og kjente miljøer, og leve og utvikle oss der? Det blir blandet trafikk i mange år framover, og da kan alt mulig skje. Pass deg selv, for livet ditt vil bli utsatt for fare i årene som kommer.

Les mer: Lær å praktisere naturens egen visdom

Les også: