Majestetiske Taiga dekker flere kontinenter balanserer naturens systemer

Majestetiske Taiga dekker flere kontinenter balanserer naturens systemer

kategori: natur

Verdens største skog finnes her hos oss (også)

Taigaen kalles den store boreale skogen på den nordlige halvkule som også dekker deler av området her, og russerne har gitt den navnet Taiga som er akseptert av alle. Den strekker seg tvers over den nordlige del av jorda, fra Russland, Finland, Sverige, går over nordlige Norge og helt til Kanada og Alaska. Den består av gran, furu, lerke og bjørk, og utgjør nesten en tredjedel av Jordas skog. Den er i god stand og livet er rikt der, men den utfordres av skogbranner, gruvedrift, skogsdrift og uttak av olje fra oljesand.

Les mer: Førstefolk kriger mot avskoging i Amazonas.

Den grønne skogen i Taigaen går over hele den nordlige del av verden.

Den grønne Taigaen samler CO2 og balanserer naturen, og er tilholdssted for planter og dyr av alle slag.

Endeløse sammenhengende skogsområder er løsningen.

I Taigaen er temperaturene lave om vinteren, mange titalls kuldegrader, men sommeren kan være varm, selv om klimaet regnes for kjølig. Nedbøren er omtrent 300 - 900 mm per år, og det meste faller om sommeren.

Kunstner formidler sitt inntrykk av Taigaen.

Les mer: Magiske skoger er økosystemets kjerne.

Taiga om vinteren i Finland.

Vakre scener fra Finland, men ofte svært kalde, og mange dyr, særlig fugler, trekker seg unna om vinteren.

I Taigaen finner man mengder bær og blomster.

Taigaen eller den nordlige konifere skogen har omtrent 50 planter som produserer bær, de fleste av dem er spiselige. Bærene har kraftige farger, sterk smak og inneholder mye vitaminer og mineraler.

Trane er eksempel på rikt fugleliv.

Naturforholdene i Taigaen er komplekse, og dyrene i Taigaen har utviklet egenskaper som hjelper dem overleve.

Brunbjørn i Taigaen.

Pattedyr som lever i Taigaen inkluderer rev, gaupe, bjørn, mink, ekorn og dyr som ulv, elg, hjort, rein, jerv. Rovdyrene spiser alle om de klarer det.

Uansvarlig felling av skog foregår i Taigaen.

Trær felles i den boreale skogen for å gjøre plass for en tjæresand gruve ved Fort McMurray, Alberta, Kanada.

Det er lite folk på Taigaen

Det er ikke mange som bor på Taigaen, her ser man telt for reinsdyrdriftere.

Bilder er i fokus her - finn ut mer selv - skoger er Jordas livsnerve.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: