Lyset fra månen kommer ikke fra sola

Lyset fra månen kommer ikke fra sola

kategori: natur

Månen er sin egen lyskilde

Vi har blitt fortalt at lyset fra månen kommer som en refleksjon fra sola. Lyset fra månen skinner så sterkt at det kan lage skygger her på jorda. Hele månen gir fra seg et jevnt lys, til tross for at den visstnok består av stein, og er en ball med konveks overflate, som vanligvis betyr at den ikke bør kunne reflektere lys med en slik intensitet og spredning som vi kan observere.

Månens faser ser ut til å være helt uavhengig av solas posisjon og er helt regelmessige hele året til tross for at jorden visstnok går i elliptisk bane rundt sola. Å være opplyst av sola er en ting, å reflektere lyset er noe annet. Det er ting som tyder på at månen er sin egen lyskilde, og ikke reflekterer lyset fra sola.

Det vi blir fortalt passer ikke inn med virkeligheten

Etter at lyset angivelig har reist omtrent 150 millioner kilometer fra Sola til månen, så reflekteres lyset og sendes omtrent 385.000 kilometer til, som er den angitte avstanden fra månen til Jorda. Månens overflatetemperatur skal være pluss 127 grader om dagen og kan gå ned til minus 173 grader om natta, fordi den visstnok ikke har noen atmosfære. Den fullmånen vi ser skal altså ha en overflatetemperatur på opptil 127 grader. Tallene for temperatur varierer en god del etter hvilken kilde man bruker.

Månen som lyser over sjøen uten spredning.

Solas lys og månens lys er forskjellige

Solas lys er gyldent og varmt, det tørker (fordamper vann) alt det skinner på. Månelyset er sølvfarget og kaldt, og ting som ligger i månelyset tørker ikke. Planter som ligger i sollyset tørker opp, mens effekten i månelyset ikke er merkbar. Sollys og månelys oppfører seg altså helt forskjellig. Hvis overflaten av månen er over 100 pluss-grader, og er en refleksjon av det varme sollyset, hvorfor oppfører lyset seg så forskjellig når det treffer jorden?

Månelys er kaldt, motsatt av sollys

Vi har i lengre tid målt temperaturen på flater i klart månelys og sammenlignet dem med temperaturen i skyggen fra månelyset. Resultatene er helt klare: Overflater som belyses av månen har klart lavere temperatur enn de flater som ligger i skyggen, og månelyset har en helt annen karakter enn sollyset.

Månelys er kaldere enn i skyggen av månelyset, umulig hvis lyset fra månen er en refleksjon av lyset fra sola.

Målingene er gjort i flere månefaser fra nesten full måne og opp til full måne med helt klar himmel hele tiden. Overflatene der vi målte temperaturen lå tydelig i skyggen under en plate. Målingene ble alle dager foretatt mellom klokken 1 og 2 på natta i klart månelys.

Månen har mange faser.

Kontroll av generell temperatur i området ble gjort flere ganger med svært små endringer, slik at temperaturen kan regnes som stabil. Målingene er gjort i Oslo i Norge, i Spania og i Costa Rica, og er entydige. Dette kan du prøve selv, og du kommer til å se det samme.

Månens faser er helt uavhengige av jordas posisjon i forhold til sola. Våre målinger bekrefter at månelyset er kaldere enn i skyggen av månelyset, noe som viser at lyset fra månen ikke kommer fra sola.

Termometeret kommersiell handelsvare

Målingene ble gjort med et infrarødt termometer - ref. spec. fra Clas Ohlson - og den månebelyste flaten var for alle målingene kaldere enn den som ligger i skyggen. Forskjellen i temperatur varierer med månefasen, fra 1.4 grader ved nesten fullmåne til 2 grader ved fullmåne. Nedkjølingen er altså størst ved skygge fra full måne.

IR termometer fra Clas Ohlson ble brukt

Instrumentet vi brukte er ikke kalibrert fordi det bare skal måle differanser i temperatur. Det er oppgitt en nøyaktighet på 2 grader, men forskjellene vi målte var gjennomført konsistente.

Vi ser altså en reell effekt som må skyldes at månelyset kjøler ned sine omgivelser.

Tekniske opplysninger

Laseren er bare et sikte, og målingen foregår ved at IR stråling fra de målte flatene treffer en digital sensor via en linse og avleser en verdi i en runding ved målepunktet. Optikken i måleinstrumentet avgjør størrelsen på rundingen. Dette IR termometeret har et avstand til målepunkt forhold på 10:1 som betyr at måler man 20 meter bortefra er målepunktet omtrent en sirkel på 2 meter i diameter. Det kan hende vi skal bruke et mer presist instrument, f.eks. med 50:1 D:S forhold.

Overskit fra Frigiliana, Malaga i Spania der målingene ble foretatt i mørket.

Før målingene har vi kartlagt temperaturforholdene i området, og variasjonen fra sted til sted var 5 grader, sannsynligvis med forklaring i lokale varmekilder, luftstrømmer og lignende. Området vi valgte å måle i holdt stabil temperatur, uten vind. Vi har målt i et åpent tomt område uten innvirkning fra andre varmekilder.

Konklusjon

Dersom månen bare stråler eller reflekterer lys fra sola, ville det ikke være kaldere i skyggen fra månelyset, det ville vært like varmt, eller litt varmere. Vi observerte det motsatte, noe som også bekreftes av uavhengige kilder. Dette er noe alle kan sjekke selv med enkle midler.

Månelys er kaldere enn månelys. Det går ikke an hvis månen reflekterer sollys.

De vil ha oss til å tro at det er 4 forskjellige lengder på månefasene, at vi ser opp til 59% av månen fra jorda, og at månens overflate er full i store hull, og at det finnes is der som kan smeltes og spaltes så vi kan lage hydrogen der oppe... Men det fins ikke et eneste troverdig bevis for at de har vært der oppe.

Månens lys oppfører seg ikke som sollys. Månen er sin egen lyskilde.

Andre observasjoner

Konklusjonen vår er ikke uten tvil. Hvis månen er sin egen lyskilde, hvorfor lyser ikke hele månen hele tiden? Hvis vi ser på linjen der lyset blir mørkt på månen ser vi krater og skygger som antyder at lyset kommer utenfra, og ikke innenfra. Kraterne og formen på månen ser ut til å være en rund kule, men den har en ikke-solid kvalitet over seg, om dagen ser den ut til å være halvveis gjennomsiktig fordi skyggedelen er blå og ikke svart. Er månen bare en optisk illusjon?

Det er mange av tingene "vitenskapen" forteller som er vanskelig å forklare:

Det er mange spørsmål uten gode svar. Hva er månen?

Vi ser ofte månen på dagtid, rett i nærheten av solen, og i løpet av alle dens faser. Skyggedelen av månen ser ikke ut til å være påvirket av solas bevegelser i det hele tatt.

I den heliosentriske modellen kan ikke fullmånen være synlig om dagen, men det er den.

Vi har filmet månen og har mange spørsmål. Månen går rundt den flate jorden i nesten samme bane som solen. Lyset fra månen ser ikke ut til å være sollys.

Har du spørsmål til dette og/eller kommentarer til undersøkelsen, metoden, andre forhold som bør vurderes kan du sende oss en epost om saken, og alle seriøse henvendelser vil bli besvart.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Satellitter fantasi, GPS fins ikke, alt er bakkebasert.

Jorda er i sentrum av universet som ikke fins og sola går rundt jorden.

IR termometer fra Clas Ohlson

Propaganda: ESA/NASA har planer om ny forskingsstasjon på månen.

Norsk Romsenter, absolutt alt de skriver om er ren fantasi

Vi vet ikke hva månen er.

Les også: