Lokalsamfunn med positive endringer alt skjer med lokale beslutninger

Lokalsamfunn med positive endringer alt skjer med lokale beslutninger

kategori: økonomi

Stor omstilling transition i gang i gode lokalsamfunn

Det er noe på gang, en bevegelse er startet. Folk mange steder i verden beslutter nå at samfunnet deres bare kan fungere godt hvis de tar tak selv. De er slike folk som deg, og de vil være selvstyrte.

Lokale forandringer er oppskriften eller malen for alle samfunn: Endringer kan bli virkelighet der man er - lokalt greier man å gjennomføre praktiske tiltak - sammen med de andre som er der.

Små lokalsamfunn er det beste for helhetlige liv der forbedringer kan bli virkelighet. Tiltak for gode naturbaserte liv med lokale ressurser, lokal økonomi, resirkulering, egen energiproduksjon og varige løsninger begynner å komme.

De ønsker selvstyrt lokal utvikling - gjør det selv

Begynnelse på lokalbevegelsen i 2006

Da startet Transition Town Movement i Storbritannia i samarbeid med Sustrans med fokus på lokal selvforsyning innen energi, mat og finans.

Det begynte med landsbyen Totnes og siden Bristol, og har nå spredd seg til Norge, Danmark, Australia, Canada, England, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, New Zealand, Skottland, Syd Afrika, Spania, Sverige, USA og Wales.

Lokal gjennomføring er den riktige mal

Man vil sette i gang lokale initiativ og skape livskraftige lokale samfunn hvor man kjenner menneskene i nabolaget, maten er selvprodusert, god og sunn, man tar vare på seg selv og sine naboer og miljøet er rent. Lokale finansieringsløsninger med egen valuta finnes også.

Lokale penger fungerer fint

De har en drøm om en bedre verden slik de selv vil ha den

De ser hva verden kunne være hvis alle samfunn har friske omstillings-initiativ med egne matnettverk, lokal energiproduksjon basert på tilgjengelige ressurser og produksjon av egen mat. De er katalysator for en ny kultur med sosiale kontakter som en viktig faktor.

Lignende tanker har vært framme før. Et eksempel er Community Solutions i USA som ble startet i 1940 og har stor tro på ansikt-til-ansikt aktivitet i små samfunn der alle kjenner hverandre og gjør alle ting sammen.

Vi er med

Bevegelsen har også en avlegger i Norge. De kan kontaktes på epost: contact@transitionnorway.org. Et nytt initiativ er i gang i Horten med 20 medlemmer. Hvis du drømmer om det samme som deltakerne i Transition Town Omstilling Norge så kan dette være noe for deg. Forandring starter med dere sammen.

Lokal energi fra tidevannet i elva

Linker

Transition Network

Er Transition Towns/Omstilling veien framover?

Sustrans bærekraftig transport

Transition Norway / Omstilling Norge.

Omstilling Danmark (Transition Denmark)

Bok " The power of just doing stuff"

Les også: