Legg om all undervisning totalt

Legg om all undervisning totalt

kategori: frihet

Barn bestemmer over sitt eget liv hele veien: lytt til dem

Verden er rik på muligheter, og alle skal selv bestemme sin vei. Kombinasjonen åndelig innsikt og praksis er alt. Naturen skal alle vite om, samfunnets metoder og hva som virkelig foregår i verden det bra å vite mest mulig om. Alle barn trenger praktisk erfaring hele tiden.

Barn skal ikke være under konstant overvåking av foreldre, i barnehager, i skoler. Forventninger til barn skal være åpne, ingen skal pushe agendaer på sine barn, de skal utforske sin egen verden, skape sine egne eventyr og fortellinger. Forutbestemte planer ødelegger alt, for da skjer det ingen fantastiske ting i dette barnets liv.

Målet er at alle skal finne geniet i seg selv - sin egen grunn til å leve. De skal uhindret og oppmuntret finne og bruke de fantastiske egenskapene og evnene som bor i alle mennesker fra fødselen. Alle skal få lov å bedømmes ut fra sine forutsetninger, ikke en samfunns-standard som er laget av andre med skumle og negative hensikter. Slike standarder er bare ødeleggende, og de hindrer naturlig vekst og dannelse av originalitet.

La tankene spinne uhindret, barn skal selv bestemme hva de vil gjøre.

Sinnets arbeid må få gå sin naturlige og utvungne gang og samlet sett er skolen feil lagt opp. Store mengder stillesittende klasseromsundervisning er fundamentalt feil metode for det passiviserer alle totalt og resulterer i fullstendig indoktrinering. Det dannes en steril dypkultur som hindrer livet i å utfolde seg.

Vi får revolusjon i skolen ved å slippe den fri

Livet blant blant barn og unge er dynamisk. Kunnskap er blitt statisk, mitt og mine barns læretilfang er det samme, og det samme som det var før oss.

Det er vanskelig å komme videre, for det legges hindringer i veien. Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet og livsglede. Repet snøres sammen for alle.

Elever i naturen der de lærer å se alle detaljene om livet som utspiller seg, forutsetningene, forandringene, lyset, nedbør, vekst, spørs.

Stadig oftere viser skoler og universiteter sitt sanne jeg med ingen nyskaping, fast pensum i år etter år og intet framskritt. Det tar årevis før nytt stoff introduseres og nye tanker aksepteres. Det er ikke tilpasset moderne barn og deres behov. Skoler har alltid vært indoktrinering, og det faste pensum og alle standardene er mer fasttømret enn noen gang.

Ingen tenker på eleven og hennes behov, for hovedhensikten med skolen og undervisningen er å skape nyttige arbeidere i samfunnets tjeneste.

La barna selv fylle tavla, bygg selvstendighet, lær barn å lære selv, la mangfoldet komme.

Ta ansvar og forlang individuell styring

Man er selv kjernen i det å komme videre ved å ta ansvar for seg selv og skape sine egne horisonter. Du har nok kraft inne i deg til alt. Hør på foreldre, lærere og andre, men ikke stopp der. De har sitt liv og sin historie, og det er viktig å forstå tidlig at man skal gå videre og finne sin egen vei. Det er uendelig uvitenhet i verden, om en selv og hva som virkelig er i gang av prosesser. Ingen vet hvem de er hvor de kommer fra og hva de skal her. Utfordringen er ens egen, og den er utrolig spennende å jobbe med.

La barna selv finne ut hvor maten kommer fra, og hva man gjør for å lage god, trygg mat. La kunnskapen om den virkelige verden vokse fram.

Holdes dørene stengt for en, kan man selv åpne dem. Et interessant liv er mulig for de som søker og bestemmer selv og aldri slutter med det. Husk at ens personlighet og virkelighet er nøyaktig slik ens tanker er.

Her kan du lese flere artikler fra listen over våre spesielt anbefalte.

Les også: