Lakseoppdrett verdensdekkende økologisk katastrofe laget av nordmenn

Lakseoppdrett verdensdekkende økologisk katastrofe laget av nordmenn

kategori: natur

Det er på tide å slutte nå

Lakseoppdrett har katastrofale følger for omverdenen, og all laks er naturlig vill. Lakseoppdrett kalles et norsk eksporteventyr, men som eventyr er det nå å betrakte som trollet med syv hoder som vi snart skal kappe hodet av. Det er ingenting å skryte av, arbeidsplasser og verdiskapning på dette grunnlaget er en norsk skandale og er en byll det trengs å ta hull på. Komparative fordeler via en miljøfortielse kan selvsagt ikke vare.

Besøk Norsk Villakssenter i Lærdal og opplev villaksen på nært hold. Det er en minneverdig opplevelse av laksens verden.

Nordmenna står bak all elendigheten i lakseoppdrett over hele verden.

Nå trekkes dyrevernet inn også, og laksen skal behandles etter naturrettens verneregler om at du ikke skal skade andre skapninger. Her kan du lese mer om naturrettens prinsipper.

Lakseoppdrett er ikke naturlig og bærekraftig

Mange konkrete problemer er påvist i stor skala, bl. a. lakselus, rømming, forsvinning av annen fisk i norske fjorder, fiskesykdommer med tilhørende ekstrem medisinering, storskala rømming fra merder og ødeleggende avfallsproblemer. Nå økes produksjonen, siste tall for produksjonsvolum er omtrent 1.400.000 tonn pr. år, og salgsverdien er over 45 milliarder kroner. Det snakkes om en ønsket 3-dobling, ja en 5-dobling uten at problemene er løst.

Avvikle laksegriseriet i sjøen, få det på land og ta det derfra - det blir ikke lett.

I økende grad er produksjonen basert på importert soyabasert fór med mye proteiner, og våre såkalte naturlige forutsetninger er forlengst forsvunnet. Den gamle regelen om at 4-5 kg vanlig fisk ble omgjort til 1 kg laks er gradvis endret på vår vei inn i soyaregimet.

Vi har uhellige allianser som styrer dette

Riksrevisjonens kritiske bemerkninger om skadevirkningene av lakseoppdrett oversees flagrant, og det hele ligner på søppelmafiaen i Napoli. Våre folkevalgte gjør ikke jobben sin, motaktivistene samler seg heldigvis, og det ventes aksjoner. De ansvarlige er lammet, og maler videre på samme undergangskverna. De er som lemen i flokk og vil en dag møte felles undergang.

Vill laks i ferd med å forsere stryk i elv. Få med deg betraktningen av laksens velkjente og uforklarlige kjennemerke som er de veldige sprangene oppover fossestrykene.

Lakseoppdrett er blitt så viktig at vi ikke kan avvikle det selv om veien like til helvete er staket ut. Ikke spis oppdrettslaks for det er naturkriminalitet.

Et eventyr går mot slutten, snipp, snapp, snute, og tenk heller på hva som er mulig å få til uten miljøfortielser. Dette er et naturrettsbrudd som skaper økologisk sammenbrudd.

Linker

Rapport fra Riksrevisjonen om lakseoppdrett.

Om lakselus fra Bellona

Norges Miljøvernforbund

Kaj Skagen Rekviem for Salmo salar - innbrudd i livets verksted

Access to aquaculture sites: A wicked problem in Norwegian aquaculture development.

Les også: