La oss samle oss for vår egen og Jordas framtid

La oss samle oss for vår egen og Jordas framtid

kategori: frihet

Vi må finne og rette opp årsakene til verdens flyktningestrømmer og uro

Årsakene til alle krigene i verden holdes skjult. Det foregår bevisste oppviglerier i kulissene omkring i verden. Noen med store ressurser skaffer fram våpen og det som eller trengs for å lage lokale kriger. Resultatet er enorme flyktningestrømmer i verden. Noen ønsker dette: Hvem er de? Hvilke langsiktige hensikter har de?

Resultatet er krig mange steder og mennesker som flykter. Mange kommer hit til oss til klima og sosiale forhold de ikke er kjent og vant med. Flyktningestrømmene er massive mange steder. Det tar ikke slutt - noen vil at det alltid skal finnes kriger. Vi vet ikke lenger hvorfor det skjer, krigenes årsak, krigenes løsning og hvordan vi skal få fred. Det skremmer oss, for noen styrer dette og vil ha det slik.

Krigene fører til massive lidelser

Mennesket skader hverandre på mange måter, gjennom kriger og utallige former for overgrep. Mange lider i vår verden. Menneskene oppfører seg som om de eier Jorda og kan gjøre hva de vil. Men de eier ingenting, ikke Jorda og ingenting som hører til her. Miljøet og kulturer kan få banesår om bakmennene får fortsette sin ville ferd.

Det er mange å dele med som med skarpe øyne og andre sanser følger med på hva vi gjør. Dyr av alle slag hører selvfølgelig til her, planter vokser best naturlig, massive overgrep og forstyrrelser på utallige områder gjør skade.

Løgnene om vår bombing i Libya skremmer - her er flyene kommet hjem igjen

Hør her om noe av det som skjer og som vi vet om

Les mer: Jordas neste tidsalder kan bedre ha målsetting om å kalles økocen den økologiske eller naturlige tidsalder, ikke antropocen menneskelaget.

Skarpe øyne ser hva menneskene gjør

Les mer: Magiske skoger er økosystemets kjerne, og den viktigste planteverden på kloden.

Skarpe øyne ser hva menneskene gjør

Les mer: Nye levende dypøkologi ritualer kan samle oss. Vi kan bli et samfunn med levende ritualer.

Skarpe øyne ser hva menneskene gjør

Les mer: Pengesystemets brutale død og nyoppfinnelse kommer. Verden i krise har et økonomisk system som er råttent.

Skarpe øyne ser hva menneskene gjør

Les mer: Leger uten kunnskap om å unngå sykdom. Legestanden - praktisk talt alle sammen - har ingen interesse for forebygging av sykdom.

Skarpe øyne ser hva menneskene gjør

Du synes kanskje denne listen inneholder "likt og ulikt". Det er mer, men dette er nok for nå.

Slik gjør man ikke mot hverandre og Moder Jord.

"Jeg lover å gjøre alt jeg kan for å skape et bedre fellesskap og en bærekraftig Jord".

Veien tilbake til bærekraftige verdier er mulig.

Les også: