Kritisk tenking grunnleggende metode

Kritisk tenking grunnleggende metode

kategori: frihet

Fakta er ikke fakta, kanskje bedre å tenke sjøl

Med økende sosial og politisk polarisering der folk blir bombardert med fakta blir det ofte til at vi aksepterer det som blir sagt uten å vurdere det selv. Aktørene er de som har store planer for oss alle, eksperter, PR-folk, lobbyister, reklamefolk og andre "meningsberettigede". Mengden av informasjon og inntrykk er enorm, og det som gjentas og gjentas via alle typer medier - det som har størst kraft - blir sittende i hodene våre. Det foregår en kamp om hodene våre, for man kan få til store endringer i alt dersom man kan få mange med seg.

Les mer: Det er en plan bak alt du ser i media.

Tenker du: Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det. Egne tanker er basis for alt man gjør.

Kritisk tenking grunnleggende metode

Det er nå økende oppslutning om prinsippene for kritisk tenking og egne undersøkelser. All informasjon vi får kan være styrt utenfra på en intelligent og forvirrende måte som er vanskelig å oppdage. Ingen av de store internasjonale, nasjonale og forretningsorienterte mediene er til å stole på for de har alle langsiktige planer de vil vi skal følge. Videoen inneholder mange tips, studer dem.

Norsk mediemann med fint språk, men han bestemmer ingenting sjøl: Følger bare planen. Sjekk alt han sier.

Her er også en liste til hjelp:

Les mer: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

Blir man eksponert for prisippene om kritisk tenking kan man lettere identifisere meninger, uttalelser og handlinger som helt eller delvis er urasjonelle. Blir du interessert i å finne ut mer om kritisk tenking av denne videoen og denne listen?

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: