Krigen i Afghanistan midt i verdens store opium marker

Krigen i Afghanistan midt i verdens store opium marker

kategori: økonomi

Bøndene i Afghanistan dyrker poppies for opium

Om man legger merke til soldaten i poppy marken eller ikke er ikke viktig. Det som er klart er at en stor, noen sier verdens største, opiumproduksjon er etablert i Afghanistan. FNs narkotikakontor stipulerer at mellom 20% og 80% av bøndene i Afghanistan dyrker poppies. Av opium lager man morfin og heroin som man kan tjene milliarder på. Kontrollen over denne pengestrømmen har det alltid vært kamp om, og Taliban har offisiell lyst til å stoppe dyrkingen.

Les mer: Hør de globale prinsipper for makt over alle folk.

NATO er en forsvarsallianse som i fellesskap skal forsvare medlemmene mot angrep utenfra, og Norge er et stiftermedlem der. NATO har vært i Afghanistan - et ikkemedlem - i 15 år. I Vietnam holdt de på enda lenger, til permanent skade for Vietnam og ubotelig skade for seg selv. USA er nå i permanent krigstilstand over hele kloden. De kjemper en kamp som er uforståelig for de fleste, men som har økonomisk makt i bunn.

Les mer: De globale prinsipper for politisk virksomhet som fører fram til målet.

Store områder med valmuer venter over hele landet

Inn i Afghanistan med store ord ut med et lite klynk

Historiens tråder er lange, og nå kan vi se tilbake på krigen i Afghanistan som det den virkelig er, og konstatere at vi er lettlurte eller at de som styrer oss gjør som de vil over hodene våre.

Den pågående krigen i Afghanistan er med sin nåværende status definert av FN som et mislykket prosjekt. Norge har hatt 9000 mann/kvinner der sier man, og 10 av våre er drept. Pengene - skattebetalernes penger - som er brukt er et stort ukjent beløp. Mange av de 9000 av våre menneskelige landsmenn som var med i krigen lider av senskader. Hvor mange nordmenn som er der nå er umulig å si, for det tragiske er at vi ikke kan stole på noe som sies fra offisielt hold.

Offisielt er de samlede tapene for "de allierte"i i Afghanistan nær 6000 personer.

Les mer: FN på vei til å avskaffe verdens krig mot narkotika. Verdens narkotikapolitikk flyttes til helsesektoren.

Apokalypse now: Willard ble gal av krigen, kompenserte på sin måte, vi vet at (lange) kriger skaper gale mennesker: "Jeg elsker napalm om morgenen"

Historie er fortellinger, ikke noe vi vet

Historien om Afghanistan - husk at det er ikke sikkert vi kan stole på det som sies - er at det har vært krig i Afghanistan i over 150 år - sjekk selv - og det britiske imperiet fikk juling av datidens "Taliban" eller lokalbefolkning da de kom med sin profesjonelle hær fra sin base i Pakistan som de hadde tatt.

Opiumkrigen mellom England og Kina faller inn her og historien sier at England tjente nok penger på den krigen til å bygge opp sitt imperium - sjekk selv hva som er skrevet om opiumskrigen i Kina.

Sovjetunionen tilbrakte også et tiår i krig i Afghanistan, trakk seg ut i 1989, men informasjon om dette er mangelfull.

Valmuer klare til høsting

9/11 var påskuddet - krig mot terror ble satt i gang

I 2001 falt tårnene i New York, og den skyldige var Bin Laden og Al Qaeda. De befant seg i Afghanistan, og derfor sendte NATO (de allierte) og Australia etterhvert minst 130.000 mann dit for å drive krig mot terror og "bygge opp igjen landet", omtrent 90.000 av disse var amerikanere.

Det er uklart om Taliban eller Bin Laden var det viktigste. Bin Laden ble senere tatt i Pakistan, drept om natten og usett ekspedert ned i dyp sjø. Taliban klarte man aldri å ta, og man har antatt at de har/hadde 25.000 soldater samt mange deltids-soldater som utførte oppdrag.

Opium frøholdere klare etter tørking - skrap av det brune.

Amerikanske general McChrystal regjerte hele tiden gjorde som han ville i Afghanistan

Den unge amerikanske journalisten Michael Hastings som døde i en bilulykke intervjuet og fulgte general McChrystal som var sjef for de samlede militære styrkene i Afghanistan, og presenterte ham og hans metoder i en artikkel i bladet Rolling Stone, senere utvidet til en bok, og generalen var ekstremt fri i sin tale.

General McChrystal i sitt ess i felten ellers utenfor andres kontroll

General McChrystal er beskrevet som utenfor politisk og sine overordnedes kontroll , fullstendig egostyrt, en stordrikker av alkohol, treningsfanatiker, og et festmenneske med alt som hører til innen R&R. R&R er rest and recreation/recuperation eller hvile og underholdning som er den amerikanske betegnelsen på det som alle soldater får tilgang til under krig. Han uttalte seg skarpt og offentlig om den politiske mangelen på strategi og mannskaper i krigen.

Hastings artikkel om generalens skarpe egne meninger og mangelen på kontroll førte til at president Obama personlig aksepterte hans ønske om avskjed etter innkalling til det Hvite Hus. General McChrystal kommanderte også de norske soldatene.

The horror, the horror: Oberst Kurtz i Vietnamfilmen Apocalypse now ble kalt gal, uendelige kriger skaper galskap. Han levde i mørkets hjerte - the heart of darkness. Hvem var egentlig de gale?

Hvor går vi nå

Det er all grunn til å stille spørsmål om hva det er vi har vært med på eller er med på, hvordan kan beslutninger om slik deltakelse tas i et land som kaller seg et demokrati, hvordan kan en general som er ute av kontroll få lov å holde på så lenge - det kan jo ikke ha vært ukjent hva han sto for - og ikke minst mangelen på hva den strategiske meningen med prosjektet var. Den ramme lukten av Vietnamkrigen henger ennå i luften.

Grunnlaget for vår deltakelse var ikke der, vi skulle aldri ha vært med, og vi skal aldri mer - med fornuftens hjelp - delta i slike prosjekter igjen. I 1814 så vi begynnende tanker om frihet for de som bor her, nå holder vi på å søle bort alt sammen.

Nordmenn skal aldri bli permanente krigere på andres jord.

Utfordringen er klar: Tenk godt igjennom hva som skjer og hva intensjonen for oss er - igjen og igjen skal vi delta - og bestem de nødvendige egne handlinger.

Linker

The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan

Joseph Conrad: The Heart of Darkness

Fred starter med hva du spiser.

Soldater skades alltid: Leger i felten nær poppyslettene

Svart marked får beskyttelse: Krigen mot narkotika er en protection racket og verdens største inntekter kommer fra regjeringers handel med narkotika

Les også: