Kreftskandale dystert om kreftuviklingen i verden og Norge fra WHO

Kreftskandale dystert om kreftuviklingen i verden og Norge fra WHO

kategori: helse

Kreftutviklingen i Norge og verden en skandale

Vi starter med en enkel gladmelding: Kreftceller får sin føde fra glukose. Få bort glukosen og sjansene for å ikke få kreft/bli kvitt kreft øker. En annen måte å si det på er at vi skal ikke spise karbohydrater og at faste er en god skikk. Kreft er en metabolsk sykdom med en metabolsk løsning - det finnes håp om å løse "kreftgåten" med ketogent kosthold.

Verdens Helseorganisasjon World Health Organization (WHO) kommer med dystre nye spådommer om spredning av kreft i hele verden som beviser at den vestlige behandlingsmodellen for kreft er en fullstendig fiasko. I følge WHO vil kreft hyppigheten i verden øke med 25% i løpet av de neste 10 årene, og det meste av denne veksten forventes å skje i utviklingsland som har vært kraftig påvirket av vestlige levemåter i forhold til kosthold, livsstil og teknisk utvikling.

Les mer: Ketogen diett spis mest fett, litt proteiner og nesten ingen karbohydrater.

Kreft reduksjon/helbredelse med ketogent kosthold - det finnes løsninger vi ikke bruker.

Vi har ingen forebyggende kreftstrategi

Årsakene til kreft synes å være langt på vei klarlagte - stråling, karbohydrat basert kosthold, acidiske kroppsvæsker over lang tid på grunn av feil kosthold og carcinogener, stresset livsstil, mangel på moderat fysisk aktivitet - og det er derfor opp til den enkelte å leve etter riktige prinsipper og håpe at det går bra. Helseindustrien later som ingenting, de fleste er lite bevisste på hva de holder på med, og de seneste tall fra WHO bekrefter en utvikling som fører til stadig mer kreft.

Et stort spill om store penger til medisinindustrien foregår midt foran oss slik at alle kan se det: Det er nå omtrent 200.000 mennesker som lever med kreft i Norge. I 2025 vil det være omtrent 280.000 mennesker som lever med kreft i Norge. Samme året vil omtrent 16.700 mennesker dø av kreft i Norge.

Helsemyndighetene gjør ingenting med dette og har ingen planer om det heller.

Med god råd kjøper vi koffein, fosforsyre, søtstoffer, E-stoffer som gir kreft.

Skremmende tall fra WHO

WHO hevder at i tiden fram til 2025 forventes det årlige antall nye kreftdiagnoser å øke med om lag 37 prosent, opp fra en gjeldende årlig total på omtrent 14,1 millioner mennesker til en sjokkerende 19,3 millioner mennesker. Antallet kreftpasienter som vil ende opp med å dø av sykdommen eller behandlingen de får er også ventet å øke med omlag 39 prosent, og antallet hopper da fra nåværende totalt omlag 8,2 millioner mennesker årlig til 11,4 millioner mennesker årlig. Omregnet blir det over 31000 pr. dag som dør av kreft, og det forventes en økning i antallet som dør på 2 prosentpoeng, dvs. at flere og flere ikke blir helbredet, men dør av kreften eller behandlingen.

Mobilmaster er skrekk og gru for helsa.

Mobilmaster finnes overalt, de betyr høyfrekvent elektromagnetisk stråling med trafikk til og fra mobiltelefoner og bidrar til de økende krefttallene.

Tall for USA og Norge

USA er nevnt spesielt, og det årlige antall nye krefttilfeller forventes å øke med litt mindre hastighet enn i resten av verden. Ifølge dataene er det omlag 1,6 millioner mennesker som legges til rekkene av kreftpasienter hvert år i USA, et tall som er ventet å øke med om lag 31 prosent til 2.090.000 mennesker årlig i 2025. Imidlertid er kreftdødsfall spådd å øke med om lag 38 prosent i samme periode, noe som nesten matcher den globale økning som er spådd. For Norge betyr dette at vi øker fra dagens tall på omtrent 30.000 nye krefttilfelle pr. år til over 41.000, og dødsfallene øker fra omtrent 12.000 pr. år til omtrent 16.700 pr.år.

Scanning for lungekreft er å komme for sent inn.

Scanning av lunger i Canada skal gi forvarsel om lungekreft, men ingen enkel test finnes for man vet ikke / vil ikke si hva kreft er.

Det vi kaller velstand gir kreft

I de fleste utviklede land er kreft den nest største dødsårsaken etter hjerte-og karsykdommer, og epidemiologiske bevis på denne trenden dukker opp i den mindre utviklede verden kan en lese på spørre/svare delen om kreft på WHOs nettside. "Dette gjelder særlig i land i 'overgang' eller mellominntektsland, som for eksempel i Sør-Amerika og Asia. Allerede forekommer mer enn halvparten av alle krefttilfeller i utviklingsland."

Moderne standarder gir mest kreft

Mens kreft hyppigheten riktignok er økende over hele verden så er det noen av landene med størst økning som Kina og India som utvikler seg tydeligst i henhold til vestlige standarder. I India, for eksempel, har US- og EU-baserte bioteknologibedrifter spilt en stor rolle i overgangen fra innfødte kulturer og metoder til genmodifiserte organismer (GMO), som er sterkt knyttet til å kunne forårsake kreft. Det samme er tilfelle i Kina, der mange moderne byer blir bygget etter mønster av amerikanske, inkludert lignende livsstil og kosthold.

Tradisjonelle måter å leve på, inkludert tradisjonell mat og landbruk, blir raskt erstattet med konsumerisme, materialisme og alt det disse tingene innebærer. Det praktiske er full overgang til "junk"-mat, minimal fysisk aktivitet, og selvfølgelig massevis av vestlig medisin og kirurgi.

Moderne kjøttproduksjon med genetisk manipulerte raser som spiser antibiotika og unaturlig mat som mais, soya og korn er helsefarlig. Økologisk og vilt kjøtt er sunt. Rå mat er sunnere enn stekt mat.

Les mer: Å sulte kreftceller med ketogent kosthold.

Kjøtt fra dyr som har vært plaget, som har blitt injisert med antibiotika og hormoner og blitt fôra med korn og mais er ikke bra. Dyr skal spise naturlig gress og gå fritt rundt ute - skaff deg kjøtt fra gressforede dyr.

Kreft er kommet for å bli big business

Det er meningen det skal være slik, for det er noen som vil at dette skal skje hevder stadig flere. Blant klart påviste årsaker til kreft er genmodifisert mat GMO, forurenset luft, bruk av fluor som er bevist å øke kreftrisiko, BPA i plast og på trykte kvitteringer. I vårt miljø og i svært mange av våre klær finnes østrogen-"mimickers" som skaper forvirring i hormonsystemene våre og øker risikoen for brystkreft og kan føre til menn som er sterile og feminiserte.

Rekken av vestlige årsaker til kreft er lang. Tobakk, alkohol, sukker, kullsyrede drikker, mange typer stråling, stress og livsstil og mye mer står på listen over årsaker til kreft. Lav eller acidisk pH i kroppsvæskene kan også bidra til at kreft danner seg.

BPA-fri. Kunstig mat er kjemikaliecocktails gir mer og mer kreft.

Taushet og atter taushet, men mange ser nå agendaen

Ikke overraskende har WHO tjenestemenn vært tause om alle disse kjente faktorer assosiert med kreft. Vestlig kultur og tilhørende sykdommer sprer seg nå over hele verden. Det er stadig flere som sier at dette er en bevisst og villet agenda om depopulasjon, men de som sier det blir kynisk anklaget for å fremme konspirasjonsteorier. Det er på tide å se realitetene i øynene.

Kreft er mest sannsynlig en systemisk sykdom som har sin årsak i at cellenes mitokondrier ikke fungerer som de skal, og terapien er basert på ketogent kosthold.

Personlig innsats, og å skaffe seg kunnskap om grunnleggende forhold om kreft er foreløpig eneste vei ut for den enkelte.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Flere artikler om kreft:

Årsakene til kreft kommer ikke fram

Kreft behandles uten riktig diagnose

Er stråling dumskap eller massemord

Kreft sprer seg voldsomt og gir kommersiell suksess

Kreftbehandling i Norge er dødelig

Sjokkerende praksis i kreftbehandling

Kreft en systemisk sykdom

Linker

Norge og fakta om kreft fra Kreftregisteret

Informasjon om kreft fra Kreftforeningen

NATIONAL CANCER INSTITUTE and AMERICAN CANCER SOCIETY: Criminal Indifference to Cancer Prevention and Conflicts of Interest

Verdens Helseorganisasjon WHO

Kreftceller elsker glukose. God helse uten karbohydrater er beste vei til å redusere sjansene for kreft.

Les også: