Kreftindustrien skamferer kvinner med

Kreftindustrien skamferer kvinner med "genfeil" til ingen nytte

kategori: helse

Massiv propaganda om kreft og gener

Gener testes, man finner stadig nye gener med sammenhenger som kan "påvises", og de kaller det prognoseinformasjon. Angelina Jolie er en av frontfigurene i historiene om såkalt forebyggende operasjoner for kreft. Hun har i følge mediene fjernet begge brystene sine på grunn av negativ prognoseinformasjon, men inntil videre venter hun med å fjerne eggstokkene.

"Her viser prognosene noe, vi må fjerne brystet ditt": Forklaringen er ikke god nok, og legen er ikke god.

Det er faktisk stor usikkerhet om genenes betydning i sammenheng med kreft, men kreftindustrien står på og skremmer vettet av folk. Nå er det gener og bryst- og eggstokk-kreft som får oppmerksomhet. I ly av helt uavklarte teorier skal kvinner nå fjerne bryster og eggstokker for å unngå å få kreft. Kvinners bryster er helt klart valgt ut til denne mediestormen fordi eggstokker og tarmer er mindre glamorøse, og for kreft mange steder er forebyggende operasjoner helt uaktuelt. Tvilsomme tester og diffus statistikk skal bære det hele.

Her kan du lese mer om tilstanden innen kreftbehandling i dag

Koordinert propaganda på veien til inntekter

Historiene går verden rundt i klassisk propagandastil. Angelina Jolie, Christina Applegate og mange flere har gjort det sies det. Beth Whaanga fra Brisbane i Australia har fjernet begge brystene samt eggstokkene og hatt rekonstruksjonsoperasjoner etterpå. Hun vil at folk skal kjenne til hva som skjer, at det skal være åpenhet omkring det å ha kreft. En avis skriver at du må skynde deg og få gjort dette du og, for hvis du får kreft kan det være for sent.

Slik ser Beth Whaanga ut nå, hun har også bilde lagt ut på Facebook.

Kreftteori

Offisiell skolemedisin sier nå at kreft skyldes genfeil, enten via gener som er arvet, gener som muterer tilfeldig eller under påvirkning av onkogener som er gener som gjør en frisk celle til en kreftcelle. Uttrykket epigenetikk brukes om gener som forandrer seg på grunn av ytre påvirkning. Epigenetikk handler om arvelig, reversibel genaktivitet der DNA-sekvensen ikke endrer seg.

DNA-reparasjonsgener kan reparere feil som som gjøres ved DNA-replikering, og feil i disse genene gjør at feil ikke repareres. Når et tumorsuppressorgen er mutert på grunn av arvelighet eller miljøfaktorer, vokser cellene ukontrollert og kan til slutt danne en masse som kalles en svulst. BRCA1, BRCA2 og p53 er eksempler på tumorsuppressorgener. Alt dette er høyst usikker vitenskap, egentlig rene fantasier.

Høyst usikker vitenskap: Mutasjoner i BRCA1 eller BRCA2 gener øker en kvinnes risiko for å utvikle arvelig bryst- eller eggstokkreft. Umulig å vite.

Stor uklarhet om geners rolle for kreft

I de senere årene har uttrykket "genomisk medisin" i økende grad blitt brukt til å beskrive en ny utvikling i medisin som skal ha lovende betydning for menneskers helse. Man bruker en persons genetiske make-up til å identifisere personer som har høyere risiko for å utvikle visse sykdommer slik at man kan gripe inn på et tidlig tidspunkt for å forebygge disse sykdommene.

Å kunne identifisere gener som er involvert i sykdom vil gi verktøy for å utvikle bedre behandlinger og kurer. En stor rolle innen dette feltet kan "prediktiv genomisk medisin ' få. Her foreslås screening av friske personer for å identifisere de som bærer alleler eller genvarianter som øker risiko for sykdom som for eksempel kreft og hjertesykdom. Leger kan da gripe inn før sykdommen kommer og rådgi personer med høyere genetisk risiko å endre sin atferd, for eksempel å trene eller å få et sunnere kosthold, eller tilby annen medisinsk behandling for å redusere sjansene for å utvikle disse sykdommene.

Det er strid om geners betydning for kreft, og mange hevder at betydningen av gener er liten elller at forbindelsen ikke er definitivt etablert. Det er derfor frykt som driver kvinner til disse operasjonene.

Populære overfladiske teorier

Disse teoriene er populære blant politikere, helsepersonell og allmennheten, og flere land har etablert databaser på DNA og helseinformasjon av hele befolkningen som et første skritt mot genomisk medisin. Biomedisinsk forskning har også identifisert et stort antall gener som muligens kan bli brukt til å forutsi en persons risiko for utvikling av en bestemt lidelse.

Penger i lomma er best - etikk blir man ikke rik av.

Men det er i realiteten for tidlig å anta at genomisk medisin snart blir virkelighet for mange problemer gjenstår å løses. Vår kunnskap om de fleste sykdomsgener og deres roller er langt fra tilstrekkelig til å lage pålitelige prediksjoner om en pasients risiko for faktisk å utvikle en sykdom. I tillegg vil genomisk medisin skape nye politiske, sosiale, etiske og økonomiske utfordringer som må løses.

Tilfellet Angelina Jolie

Angelina Jolie avslører at hun har tatt en forebyggende dobbel mastektomi etter at tester viste at hun hadde en 87% sjanse for å få brystkreft. Dette er kvasivitenskap på sitt verste, og "legene" hennes burde få fyken, hvis historien i det hele tatt er sann.

"Mine leger anslo at jeg hadde en 87% risiko for brystkreft og en 50% risiko for eggstokkreft, selv om risikoen er forskjellig for hver kvinne."

Bare en brøkdel av brystkreft skyldes (muligens) en arvelig genmutasjon. De sier at med en defekt i BRCA1 har man i gjennomsnitt en 65% (?) risiko for å få det.

"Da jeg visste at dette var min virkelighet, bestemte jeg meg for å være proaktiv og å minimere risikoen så mye jeg kunne. Jeg gjorde en beslutning om å ha en forebyggende dobbel mastektomi."

"Jeg begynte med brystene, ettersom min risiko for brystkreft er høyere enn min risiko for eggstokkreft, og operasjonen er mer kompleks."

Slik presenterer mediene hennes case.

Nøkternt forhold til genomisk medisin

Vi vet for lite om dette feltet ennå til at konkrete tiltak av betydning kan settes inn. Antallet alleler eller genvarianter viser seg å være mye høyere enn antatt, opp mot flere tusen for hver sykdom, noen gener er dominante og andre er vikende, og kompleksiteten i forhold til andre ytre faktorer vokser. Det kan rett og slett hende at gener alene er et blindspor.

Sammenhenger vi ikke kjenner, og de er egnet til å skremme vettet av folk: Kunnskap og etikk mangler.

Det etiske, sosiale og økonomiske er tungtveiende. Man kan ikke i et samfunn sette inn tung medisinsk behandling basert på muligheter og sannsynligheter for å skjerme befolkningen for sjeldne sykdommer når en rekke mer nærliggende forhold ikke er undersøkt. Dette er grunnløst, og kan med rette kalles perverst.

Det er også stor tvil om våre store folkesykdommer som kreft egentlig er en gensykdom, men kan ha mye enklere sammenhenger med kosthold, miljøfaktorer og stressnivå.

Les mer: Kreftutviklingen i Norge og verden en skandale: Ketoner er løsningen.

Utrulling av propaganda

Dette er igjen klassisk propaganda fra farmasiindustrien der man nå på dramatisk vis viser fram brystfagre kvinner som har "tatt til fornuften" og etter sigende latt seg operere forebyggende. Skal man tjene penger på sykdom er dette måten gjøre det på. Medisinindustrien er nå inne i en fase av sitt propagandaarbeid der temaet er introdusert, man fyller på med informasjon og lar saken modnes. Det skal bli interessant å se neste fase i utrullingen av propagandaen. Det er mange som hevder at en generell forebyggende kreftvaksine for hele befolkningen er drømmen. Tenk om alle mennesker på kloden skal ta en kreftvaksine - det blir 7 milliarder kunder.

Det er en internasjonal skam at man ikke kan helbrede kreft på sikkert vis, men at kreftpasienter i dag får en halv eller kvart dødsdom sammen med kreftdiagnosen.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Her kan du lese mer om kreft og gener

We want to identify the mutated genes that are causally implicated in oncogenesis ('cancer genes')

Some types of cancer run in certain families, but most cancers are not clearly linked to the genes we inherit from our parents.

What is cancer?

About 5 to 10 percent of people diagnosed with breast cancer have inherited an increased risk of developing the disease.

Analytisk og klinisk validitet av BRCA-gentester: Det er ikke mulig å trekke klare konklusjoner om hva som er den mest analytisk gyldige testen for å påvise genfeil i BRCA1- og BRCA2-genene.

This new approach to health care uses the knowledge of an individual's genetic make-up to identify those that are at a higher risk of developing certain diseases and to intervene at an earlier stage to prevent these diseases

Les også: