Krav om ny skole: La barna være i fred så de kan bli selvstendige

Krav om ny skole: La barna være i fred så de kan bli selvstendige

kategori: frihet

Skolekritikk er berettiget

Barn pleide å være mye mer ute blant andre barn, ungdommer og voksne i nabolaget. Barna snakket sammen, de slåss, de lekte å kaste på stikka, kappe land, hoppe tau og paradis, drev med gjemsel og hauk og due, slåball og fotball på løkka eller i gata. De fant på ting å gjøre. De utviklet seg sosialt og intellektuelt i et variert miljø som var et bilde av det samfunnet de skulle bli en del av.

Moderne barn får ikke bestemme selv, de er under konstant oppsyn, de får ikke "gå på tur" alene, de får aldri være i fred så de kan lære å tenke og handle selv, bli kreative og lykkelige. Svakhetene ved moderne skole blir tydeligere. Kritiske røster hevder barn kaster bort tiden sin og får lite igjen for alle de årene de tilbringer på skolen. Livet er en personlig reise, og det barn lærer skal støtte dem i livet deres.

Styring av politikere og eksperter er mislykket og skal bort, og skolen er skadelig for våre barn fordi den passiviserer dem i en prosess som kalles sosialisering, og der premissene er laget av andre enn barnet. Det store frafallet vi ser i videregående skole er også et varsel om en premissfeil.

Les mer: Ta tak i deg selv, barna og foreldrerollen. Skal skolen åpnes for foreldre og kjente?

Alle blir helt forferdelig like og har det ikke bra.

I Kina forlater man nå effektive modeller. Individualitet uten konforme tester er det beste for alle parter.

Skolens rolle i samfunnet er isolerende, passiviserende og fordummende

Amerikaneren John Gatto hevder at vår måte å drive skole på inngår i den store planen om å gjøre oss materielt velstående, passive, dumme og fornøyde med det. Det er merkverdig at skoler i hele den vestlige verden drives på samme måte og med samme pensum. Noen har åpenbart koordinert dette med hensikt. Det kan være det samme hvem det er, men det er på tide å bryte ut av systemet, for alle barn fortjener et godt liv der deres egne behov og lyster kan komme fram.

Les mer: Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet og livsglede. Repet snøres sammen for alle.

Vi fikk aldri lære om det virkelige liv og hva som trengs

Les mer: Vi trenger ikke tvungen enhetsskole, og skolevirkeligheten er stygg.

Lennart Mogren

Svenske Lennart Mogren har mange tanker om skolen, og han har laget en bok med 4 videoer som heter Sluta Skolen Nu - se link. Boken kan lastes ned fra nettstedet hans. Bokens hovedtese er at den skolen vi har nå er skadelig for våre barn. Han hevder videre at skolens skjulte mål er å gjøre oss lydige, krenke og redusere barns selvfølelse og skremme til usikkerhet. Han hevder også at skolen ble laget slik for å kunne gjennomføre en slik plan. Det er viktig for deg å vite dette når du skal sende barna dine på pliktig grunnskole i 10 år.

Konsekvensen av det vi sier her er at skolen skal oppløses og erstattes med en mangfoldig måte å lære på. Her er foreldrenes medvirkning sentral. Ekspertenes styring er mislykket, og deres framtidige oppgave er å bistå foreldre og barn slik at de får det som de vil.

Pass på: Pensum er fordummende. men noen i den selv-lagete rollen som myndighet blir stressa av slike provoserende tanker og ideer som de må tåle.

John Taylor Gatto

Amerikaneren John Taylor Gatto er en lærd kritiker av det skolesystemet som av uforståelige grunner er innført over hele verden. Han eksponerer den skjulte agendaen, og han sier den får de fleste til å hate skolen, og det skjulte og mørke maskineriet som styrer det hele. Gatto gir folk håp og verktøy for å bygge ned denne fryktelige institusjonen som han mener skolen er. Han går inn for en strategi han kaller “open source learning” som ikke har noen kunstige skiller mellom læring og livet. Ved denne alternative tilnærmingen kan barn unngå å bli indoktrinert, finne kunnskap om seg selv, utvikle egen vurderingsevne og bli modige. Han mener foreldrene må ta styringen av sine barns utdannelse på nye kjærlige og utviklende måter.

Gatto: Skolens strategi skal være “open source learning”

Charlotte Iserbyt

Amerikanske Charlotte Iserbyt er en omstridt person, og hun jobber mot fordummingen som hun mener foregår i skolevesenet. Hun vil eksponere det globale programmet mot en verden, global styring og globalt innbyggerskap som er lagt opp for oss alle. Grunnlaget for denne store agendaen er den skolen som er bygget opp, og som hun mener vi stilltiende finner oss i å gjennomføre generasjon etter generasjon.

Skolen er en fordummingsinstitusjon og ikke noe "personlig veksthus for barn"

Albert Cullum

Amerikanske Albert Cullum var læreren som brøt ut og lot sine elever få utfolde seg i stor stil, og han er kjent for uttrykket "lite grann storhet" (a touch of greatness) i det elevene var med på. Albert Cullum mente at klasserommet er et sted der glede, spenning og produktivitet henger nøye sammen. Filmen A TOUCH OF GREATNESS bekrefter at mysterier, magi og storslåtthet skaper en setting som læreplanen ikke kan stille opp mot. Barn på de laveste trinn i skolen er åpne for storhet og dype tanker og barn er interessert i revolusjoner og heroisme, poesi og intriger. Han mener vi undervurderer barn i dagens skole.

Den oppløste skole

De ovennevnte mener skolen trenger ny fokus, og det er de voksne som må si fra. Debatten om skolens skjulte hensikt i en større agenda gjør det enda viktigere at foreldre bestemmer hvem som skal ha retten til deres barn, og at foreldre og barn sammen er "Mestere i sitt eget univers". Den totale oppslutning om barnehagen vi nå ser og dens sannsynlige isolerende virkning på samfunnet er et annet emne vi kommer tilbake til.

Tenk over dette: Hva er meningen med barn, hvem skal bestemme over dem, og hva skal de bruke livet sitt til?

Linker

Sluta skolan nu.

J. T. Gatto intervjuet av Lennart Mogren.

Se bok Weapons of Mass Instruction: A Schoolteacher's Journey Through the Dark World of Compulsory Schooling

John Taylor Gattos nettsted

Skolens storhetstid kan være over.

Les også: