Korona covid-19 falsk pandemi for kontroll

Korona covid-19 falsk pandemi for kontroll

kategori: helse

Vaksiner og virus brukes til å skremme oss

Kampen mot vaksiner har vart lenge, masker og sprøyter har vært med hele tiden, og kampen skal gå videre. Vaksiner og virusteori er basert på kvasivitenskap uten bevis for at noe av det faktisk er sant. Det enorme inntjeningspotensialet rundt salg fører med seg press fra kommersielle interesser. Vi vet rett og slett ikke hva som finnes i disse kjemiske miksturene, hva de gjør med oss eller hvorfor de i det hele tatt markedsføres så hardt.

Mange av sykdommene vaksinene skal hjelpe mot har aldri vært farlige, og vi vet at vaksinene har alvorlige bivirkninger fordi de inneholder stoffer som er skadelige for helsa. Hvordan oppstår det at vi skal vaksinere hele populasjonen mot en sykdom som er mindre farlig enn vanlig influensa, og det ikke har vært unormalt mange dødsfall i forhold til tidligere år? Rundt 1000 mennesker dør normalt av influensa per år, mange flere enn de som liksom har dødd av korona.

Maskebæring og virus er ingen ny fantasi, her fra 1918 under en influensaepidemi.

Det er flere ting som også er rart, blant annet følgende:

Våre såkalte myndigheter vurderer nå portforbud basert på ren synsing, på ordre fra organisasjoner utenfor vårt land. Slike tiltak har ingen smittebegrensende effekt, det er bare kontrolltiltak som brukes der myndigheter ønsker mer innflytelse.

Les mer: Si nei til HPV vaksine

Pandemiens sanne ansikt viser seg

Vi skal nå trues til å delta i en forandring som gir mindre frihet. Dette er et maktkupp der vi nå må legge oss flate, ikke kan være uenige, og må se til myndighetene som eneste og høyeste autoritet rundt alle aspekter ved våre liv.

Hvem skal ta ansvaret for alle de som nå lider av depresjon og angst, eller som ruser seg og har fått en vanskelig økonomi som følge av restriksjonene? Hvorfor fortsetter de bare uten å ta slike hensyn?

Her ligger det utvilsomt noe mer bak. Hvis det var helsa vår de brydde seg om, hadde de ikke gjort noe av det de har gjort til nå, for det er andre ting som mange flere dør av. Hvis det var menneskeliv det var snakk om, hvorfor forbyr de ikke sukker, alkohol og andre skadelige kjemikalier i stedet?

Internasjonale organisasjoner styrer våre politikere

WHO, Verdens Helseorganisasjon, som finansieres av "filantrop" Bill Gates som offentlig har sagt at han ønsker å redusere verdens befolkning ved hjelp av vaksiner, forteller våre helsemyndigheter og politikere hva de skal si og gjøre. Et spill verden aldri har sett før, er i gang. Det er kanskje den største løgnen som noen gang er fortalt, og den er verdensomspennende. Det er tydeligere enn noensinne at vi lever i et globalt system der Norge bare er en koloni som gjør det de blir fortalt.

Bill Gates er fornøyd, han bruker hele land til å selge vaksiner for seg.

Det er via FN inngått avtaler med verdens største investorer om en ny verdensorden, en såkalt "ny normal". Her skal verdens milliardærer bidra med ideer og penger, mens folkets innflytelse på verden stille blir eliminert.

Les mer: FN utvikler Agenda 21 mens vi sover

Med den falske pandemien er det spredd skrekk og gru. Arbeidslivet, undervisningssystemet og så utrolig mye mer er satt ut eller er redusert. Det er skapt frykt for sykdom og smitte, og undring over hva slags framtid vi får. Ikke minst gleder vi oss nå til, og håper på, at myndighetene snart løser problemet de selv har laget.

Utallige underorganisasjoner i denne strukturen, som bl.a. Folkehelseinstituttet (FHI) er en del av, viderefører instruksene utenfra.

Mediene er våpenet som programmerer oss

Mediene er totalt ensrettet og leverer kontinuerlig terror om hvor farlig dette er. Eksplosiv og eksponentiell utvikling, røde soner, flere smittede, fulle sykehus... Full krise.

De skaper en uendelig dyp frykt i våre hoder og omgivelser. NRK, VG, Dagbladet, Aftenposten, TV2 og alle de andre statssanksjonerte mediene kjører nøyaktig samme linje og har nesten blitt lovgivende makt. Regler blir forandret hver uke så vi ikke vet hva som skjer, og vi blir tvunget til å følge med. Det blir umulig å planlegge noe som helst når alt er usikkert.

Mediene er våpenet som brukes mot sinnet vårt i den psykologiske krigen som korona er en del av. Etter årevis med filmer, spill og programmer med zombier, virus og pandemier er det ikke vanskelig for oss å tro at noe sånt kan skje i virkeligheten.

Les mer: Tror du media viser deg virkeligheten?

Men hva er virus egentlig?

Virus blir ved hjelp av datagrafikk og ukvalifisert synsing, beskrevet som livløse, usynlige vesener som hopper fra kropp til kropp der de sprer seg og gjør skade. Ingenting av dette er faktisk bevist. Det finnes per i dag ikke et eneste 100 % bevis for at slike virus faktisk fins. Virus er visstnok så små at de ikke kan tas bilde av, og de bildene som fins er tatt med elektronmikroskop der resultatet er en hvit prikk på svart bakgrunn, som egentlig kan være hva som helst.

Koronavirus laget på datamaskin. Her med spesialeffekter så den ser ut som om den flyter i væske. Lag deg et virus du også!

Som vanlig har de laget datagrafikk for å lure oss til å tro at virus fins. Dette er et rent fantasiprodukt. Den som lager det velger farger og hvordan hektemekanismene fungerer, til og med.

Basisen for frykten de sprer er at virus "smitter"

De sier at forskjellige virus har forskjellige måter å spre seg på, men det er ofte mulig at de sprer seg gjennom lufta via "dråpesmitte", at de fins i spytt som på utspekulert måte kan fly fra kropp til kropp.

Viruset kan også ligge på lur på overflater som folk kan ha tatt på. Du kan selvfølgelig smitte andre, selv om du ikke føler deg syk, for det er jo en "inkubasjonsperiode" der viruset forbereder aktiviteten etter at det har landet, så du vet aldri. Den mest fantastiske egenskapen er at virus muterer nærmest vilt, skifter form og egenskaper for å unngå fellene immunforsvaret legger. Vi er helt maktesløse, så vær bekymret. Dette er heldigvis en blank løgn.

Koronavirus er super-intelligente

Koronavirus er jo litt spesielle, for de er ikke farlige for barn, og heller ikke for de som er under 70 år og ikke har andre dødelige sykdommer. En stund smittet viruset bare etter klokka 12 på kvelden sånn at alle serveringssteder måtte stenge, og hvis man står oppreist i en restaurant så kan det smitte, men ikke når man sitter. Driver man med idrett, kan man bare ha nærkontakt med andre hvis man er under 20 år. Er man over, så er det plutselig farlig. Koronavirus er en fantastisk intelligent skapning for å være så liten, eller hva?

Dette er noen få eksempler på den ulogiske og uvitenskapelige tilnærmingen vi har hatt til restriksjonene. Det virker mer som om de har lyst til å se hva de kan få oss til å gjøre, så de kan le av oss senere, som om vi er klovner som skal underholde dem. For de som ikke tror på den offisielle linjen, har det mest skremmende vært å se hvor lett det er å lure oss. De sier ta på maske, og straks har alle maske på. Ingen begrunnelse, ingen vitenskap, vi bare gjør det.

De kan tydeligvis få oss til å gjøre hva som helst uten noen form for motstand, det er rett og slett veldig flaut. Har vi alltid vært så feige? Fins det ingen grense, der vi kollektivt reiser oss og er enige om at de har gått for langt?

Teorien om eksosomer

Noen av problemene med den eksisterende virusteorien er at man faktisk kan bli syk uten å ha vært i kontakt med andre mennesker, og at folk som er syke ikke smitter andre. For eksempel kan en klasse med skoleelever oppleve en epidemi uten at de andre klassene har den, selv om de leker med de syke barna. Dette tyder på at sykdommen oppstår i kroppen og er avhengig av miljø, ikke fysisk kontakt. Det kan være psykiske årsaker, rester fra nedbrutte celler i kroppen som skal bort eller at man har en opphopning av miljøgifter, som kroppen plutselig bestemmer seg for å bli kvitt. Det er bare en slags rutinemessig "detox".

Elektronmikroskopbilde som forklarer alt om hvordan korona fungerer. Eller gjør det? Hvem har fortalt dem hva som er virus, eksosomer og andre ting? Bevis eller bare mer datagrafikk?

Det at mange får den samme sykdommen på samme sted til samme tid, er fordi de er i det samme miljøet og blitt utsatt for de samme ytre påvirkningene. Vi puster jo den samme lufta, drikker det samme vannet og spiser den samme maten.

Sykdommen, eller symptomene, forklares her med at kroppen setter i gang en renseprosess der den produserer løsemidler i form av proteiner, eksosomer, som kapsler inn giftstoffene og fører dem med seg ut av kroppen gjennom pust, hud og avføring. Feber er bare en mekanisme kroppen bruker for å øke temperaturen i kroppen slik at vi begynner å svette, og lettere får ut det som skal bort.

For de fleste er ikke dette noe å være redd for, og er helt naturlig. De av oss som er svake og har andre underliggende problemer, kan rett og slett dø av denne belastende prosessen. Det er sånn vi er skapt, og er noe vi må leve med. Å "være syk" kan ses på som at vi blir friske i stedet. Etterpå er kroppen ren.

Så hva er det vaksiner skal gjøre?

Til tross for at det ikke ser ut som at virus smitter fra person til person, forteller de oss at man kan injisere en kjemisk suppe som skal beskytte deg og trene kroppen til å gjenkjenne virusene når de kommer, slik at man ikke kan bli syk. Det er dokumentert utallige bivirkninger av vaksiner som er ekstremt alvorlige. Leger, sykehus og produsenter er beskyttet fra søksmål nettopp fordi alvorlige bivirkninger er så vanlige.

Hva vaksinene faktisk inneholder vet vi ikke, fordi de er patenterte og beskyttet, men de sies å inneholde alt fra tungmetaller, døde virus, serum og nanoteknologi. Effekten av dette kan være nedsatte kognitive eller fysiske egenskaper, og det blir potensielt verre jo flere vaksiner du tar. Tungmetaller, som kvikksølv (tiomersal i vaksiner), er vanskelig for kroppen å bli kvitt og kan gi mange forskjellige lidelser som er vanskelig å oppdage.

Helsepersonell tror de gjør en viktig jobb når de stikker nåler inn i armen på deg, men tar ikke ansvar for bivirkningene som kan ødelegge deg for livet.

Hadde du merket det hvis du ble gradvis slappere, svakere, ufruktbar eller fikk nedsatt tenke-evne over flere år? Ville du visst det hvis det var på grunn av vaksinene? Bare de verste problemene er åpenbare. De man knapt merker, blir ikke rapportert. Har man tatt en vaksine, kan man ikke angre. Man blir ikke kvitt den når den allerede er i kroppen. Det gjøres nå ingen systematiske undersøkelser av disse effektene som blir offentliggjort.

Alle vaksiner gir skade i stor eller liten grad. Hvis det i det hele tatt er tvil om de er helt sikre, og det ikke engang er sikkert at det fins noe virus, eller at det er farlig, hvorfor er det så mange som tar dem? Uten frykten fra media og nesten-tvangen vi nå opplever hadde ingen engang vurdert det. Det har aldri blitt bevist ved forsøk, testing eller oppfølging at vaksiner virker. Kroppene våre kan ta seg av de fleste problemer selv hvis vi spiser sunt og holder oss sterke.

Hvordan koronatesten fungerer

Testen for koronasmitte er en såkalt PCR-test. Dette er en statistisk test der man ser etter sekvenser i genmateriale som er ment å kunne gi en indikasjon på om genprofiler fra for eksempel virus er til stede i prøven som blir tatt fra en person. Hvis en viss andel av genprofilene matcher, antar man at personen har korona uansett om det er synlige fysiske symptomer eller ikke.

Testen kan ikke påvise konkrete virus med 100% sikkerhet, og det er uklart hvordan sekvensen man sammenligner prøven med har blitt standardisert. Selv om man finner en sannsynlig match er det ingenting ved resultatet som beviser at man er syk eller kan smitte andre. Det meste av informasjonen om testene, vaksinene, virus og behandling kommer fra produsentene selv, som selvfølgelig ikke kan si noe som skader inntjeningen.

PCR-testen er svært sensitiv og er designet for å kunne teste små mengder teststoff. Ved å kjøre testen gjennom mange nok "sykluser" øker man sjansen for å finne det man leter etter. Det blir sagt at mer enn 35 sykluser gjør at man finner falske positive i enhver prøve. De fleste testene som er i bruk i dag benytter seg av flere sykluser enn det og er verdiløse. Selve oppfinneren av testen, kjemikeren Kary Mullis, som døde i 2019, har sagt at testen ikke kan brukes til å fastslå sykdom.

Ønsker man flere positive tester, kan man bare kjøre opp antall sykluser. Det er rykter om at frukt og melk har testet positivt med de eksisterende testene. Kjører man færre sykluser blir det færre positive, noe som kan brukes til å fabrikkere bevis for at restriksjoner eller vaksiner virker.

Hvis testene kommer fra de samme som kan tjene penger på et koronautbrudd, hvordan vet vi at testene ikke kommer ferdig smittet med korona for å blåse opp tallene? Det har vært skrevet flere steder at tester har blitt sendt tilbake på grunn av unormalt mange falske positive, og er noe som må undersøkes nærmere. I krigen på menneskets frihet er alt lov tydeligvis.

Skal du la ukjente mennesker stikke ukjente ting opp i nesen på deg?

Selve testen er ubehagelig å gjennomføre da de stikker en pinne ned i halsen eller opp i nesen. De sier at pinnen har bomull på tuppen, men det er uvisst om den inneholder kjemikalier eller om selve testen kan gi plager eller gjøre deg syk. Mange har rapportert at de besvimer etter testen, så dette er noe som bør undersøkes. Hold deg uansett unna hvis du ikke vil bli registrert som smittsom.

Sikkerhetsmessig er det også problemer med å gi fra seg DNA for at det skal puttes i en internasjonal database. Er testen egentlig en DNA-innsamling der de lagrer informasjon om deg for analyse til senere bruk? Hvordan får man denne informasjonen slettet?

Uten disse testene hadde vi ikke hatt restriksjoner for folk blir ikke mer syke enn før. Nesten alle som har tatt testen har ikke vist symptomer på sykdom hverken før eller etter og var helt friske. Grunnen til at vi plutselig fikk så mange som ble syke av "korona" er rett og slett fordi de begynte å ta testen i bruk. Testen er det perfekte verktøyet for å lage en falsk pandemi.

Manipulerte smittetall

For å vise at korona er et problem, slik at myndighetene kan rettferdiggjøre tiltakene, og at media ikke skal bli tatt i å skape hysteri, er det viktig at så mange som mulig blir registrert som smittet og så dør. Det groveste de har gjort her er:

  1. Registrere de som blir testet positive for korona med underliggende dødelige sykdommer som koronadødsfall.

  2. Registrere dødsfall som koronadødsfall uten å ha testet positivt, basert på at de har lignende symptomer.

Vanlige sykdommer som influensa og tuberkolose med falske positive tester, blir registrert som koronadødsfall. I tillegg fokuserer de veldig på smittetallene uten å snakke om dødsfall. Det de gjør for å vise en spredning, at det er ute av kontroll og at vi trenger tiltak, er å vise at flere er positive. Dette kan de gjøre ved å la flere teste seg, og ved å kjøre opp antall sykluser ved testing.

Les mer: Staten lurer oss med falsk vitenskap

Media bruker noen av disse teknikkene for å vri på sannheten:

De som gjennomfører testingen og føringen av statistikk, utfører arbeid på instruks og gjør som de blir fortalt. Hvor stort omfanget av dette egentlig er, kan man lure på. Er det egentlig noen i det hele tatt som har dødd av korona alene? Er 100 % av testene falske positive?

At myndighetene og media ikke er mer åpne om dette og later som om alt dette ikke har noe å si, er veldig mistenkelig. Hvorfor dobbeltsjekker ikke myndighetene selv at instruksene de følger er basert på logikk og solid vitenskap?

Når smittetallene går ned fordi færre tester seg, eller fordi vi er på slutten av en bølge og færre får symptomer, kan de si at det er pga. restriksjonene og at vaksinene hjelper. Slik vinner de uansett, og løgnen ser sannsynlig ut.

Vaksiner godkjennes uten smittetester med stor fare for skader

Mange koronavaksiner er nå klare. En av de første som kom til Norge er laget av den amerikanske bedriften Moderna (Mode-RNA). De fortalte allerede høsten 2020 om vaksinens virkning til medier over hele verden, og de var virkelig forutseende. Den 30.12.20 fikk vaksinen "vitenskapelig godkjenning" da Modernas fase3-forsøk ble omtalt i det medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM). Enda en koronavaksine er på vei til Norge.

Produsenten hevder at studien bekrefter at vaksinen virker, da forsøket med 30 420 deltakere ga en effekt på 94,1 prosent - dvs. bare 5,9 prosent ble syke. De hevder med dette at vaksinen virker, noe som er en merkelig påstand. De har reelt sett ikke vist at vaksinen virker, bare hvor mange som ble syke av vaksinen. Skal man ikke holde seg frisk av vaksiner da? Nærmere 100 % av de som har fått påvist koronasmitte overlever, i hvert fall hvis man tar bort de som hadde underliggende, livstruende sykdommer.

Les mer: Nye pandemi koronavaksiner genmodifiserer kroppen din

Produsentene sier selv at vaksinene ikke garanterer at du er beskyttet, og at du fortsatt kan smitte andre, selv om du er vaksinert. Så hva er poenget med vaksinen da?

Genteknologibasert vaksine

Dette er en helt ny type vaksine. Moderna og Pfizer-BioNTech har funnet på RNA-vaksiner for COVID-19 som aldri tidligere har vært brukt. Vi vet ingenting om hvordan de virker, konsekvenser og effekter, men det høres ut som om vi skal genmanipuleres. Er du fortsatt menneske etter at du har tatt en slik vaksine?

Moderna sier at den nye vaksinen er et "operativsystem for helse" der cellene dine skal programmeres til å angripe ting som gjør deg syk. Dette kan kan lede til immunsvikt og forstyrrelse av kroppens naturlige forsvar slik at du ikke blir frisk, og det ligger til rette for at neste bølge blir verre. Terroren bare fortsetter til vi alle har blitt injisert.

Dette er ingen vanlig vaksine, det er et biologisk våpen der vi blir genmanipulert gjennom forandringer av vårt DNA.

Det europeiske legemiddeldirektoratet EMA har godkjent de nye koronavaksinene. De vet jo heller ingenting, og hva betyr en fellesvurdering fra en gjeng innsidere? Siden når ble medisinselskaper våre frelsere? Når ble det selvfølgelig at våre egne myndigheter og massemedia skal fungere som salgsmenn og markedsføringskanaler for private selskap som leverer tvilsomme produkter som dette?

Snart kommer det vaksiner for barn og ungdom, for eksempel for aldersgruppen 12-18 år. Hva med de minste - skal de få egne vaksiner? Hvorfor det, og hvorfor er ikke vaksinene dosert i forhold til kriterier som kroppsvekt - det er stor forskjell på folk.

Kjemisk cocktail med ukjente stoffer med ukjent virkning. Er du klar?

Bare seks uker etter at virusets genom var offentliggjort hadde Moderna laget en koronavaksine som var klar til å testes på mennesker. Så fort har det aldri vært gjort før. Det er akkurat som om de hadde den klar på forhånd og visste at "pandemien" skulle skje.

Vi har blitt fortalt at ingen vaksinerte ble alvorlig syke. Likevel hevdes det at Modernas vaksine beskyttet testpersonene mot COVID-19, men de vet ikke hvor lenge immuniteten varer eller om vaksinen beskytter mot smitte. Det er jo dårlig business hvis du blir frisk for alltid. Det beste er jo om du må ta nye vaksiner hele tiden. Du skal holdes avhengig av tjenester og produkter. At du blir frisk, er det ingen som tjener noe på. Mange rapporterer om kraftige bivirkninger, som alvorlige nerveskader og kronisk trøtthet, men dette blir systematisk sensurert i media.

Stadig nye vaksiner, stadig mer sykdom

Vaksinene som nå godkjennes er ikke reelt testet. Man har kun sjekket om man blir syk av dem. Nylige eksempler er HIV, som nå er ufarlig fordi medisinene har blitt så milde at de ikke dreper deg lenger, Ebola som bare forsvant fra radaren, og lepra er det flere behandlinger for. Det vaksineres utrolig nok for HPV-virus, selv om det ikke kan bevises at HPV-virus fins eller gir livmorhalskreft, og adekvat behandling for livmorhalskreft fins. Massive barnevaksineprogrammer kjøres, uten at effektene noen gang er fulgt vitenskapelig opp.

Les mer: Ebola falsk epidemi per design

Hvor ble det av Zyka, svineinfluensa og alle disse andre virusene ingen snakker om lenger? Vi må kanskje undersøke nærmere om byllepest og spanskesyken faktisk var så utbredt som det de sier? Det er viktig at vi tror at det er mulig. Hvis media ikke skriver om det slik at ideene lever i hodene våre, så eksisterer det ikke, det er bare fantasi. Sånn er det med korona også.

Lett å finne bilder av virus - de lages på datamaskinen. Børsindeksen i bakgrunnen

Influensavaksinen er en gedigen fiasko, selv om farmasi-industrien gulper opp om den hvert år, og stadig mikser nye kjemiske blandinger uten innsyn og kontroll. Kampen mot manglende kunnskap og farmasi-industriens perverse forretningsmodeller er ikke over, selv om medienes rolle undertrykker sannheten og skaper forvirring.

Tall gir oss sannheten

Tallenes tale er klar. I Norge er det ingen pandemi. Vanligvis dør det omtrent 40.000 mennesker hvert år her, omtrent 110 hver dag. "Pandemien" har visstnok krevet litt over 550 døde på nær ett år. Foreløpig ser det ut som om totalt antall døde ligger på cirka det samme i 2020 til tross for at befolkningen har økt med 30 000. Når det ikke er flere som dør enn normalt, har vi ikke noen pandemi.

Media og de som tror på myndighetene, vil si at de lave dødstallene er på grunn av tiltakene, men det fins det ingen bevis for. Det har aldri vært unormalt mange som har blitt smittet eller som har dødd, og det har aldri vært kø på sykehusene, snarere tvert imot. Nå som de vet at viruset ikke er så farlig som de trodde, hvorfor gir de seg ikke med maset?

Les mer: Vitenskapen er en religion basert på myter

Folkehelseinstituttet opplyser også at mange av de som døde, var gamle personer på sykehjem som hadde flere lidelser som de hadde dødd av uansett. Innlagte på sykehus med koronavirus er til enhver tid omtrent 100-150 sies det. Vi har fortsatt ikke data på akkurat hvilke dødsårsaker som ligger bak dødstallene for 2020, men vi kan jo anta langt flere selvmord, overdoser og vold som følge av tapt livskvalitet og mentale forstyrrelser på grunn av restriksjonene og frykten som media har spredd.

Har flere dødd av restriksjonene enn de som offisielt har dødd av korona?

(Ikke) den nye normalen.

Flere titalls personer har til nå dødd etter å ha tatt vaksinen i Norge, men det blir avfeid som uproblematisk siden de jo hadde dødd uansett fordi de fikk vaksinen når de allerede var døende - de var skrøpelige eldre, er uttrykket som brukes. Eller døde de fortere pga. vaksinen? De som skriver historien, bestemmer sannheten.

Helseskadelige tiltak og systematisk undertrykkelse

Det som innledningsvis var forvirring og ulovligheter fra myndighetenes side, sklir nå helt ut. Tiltak som portforbud, oppholdsforbud, tvungen testing i stor skala, maskepåbud uten grunngiving, registrering av personlige data, tilfeldig bøtelegging og stengt næringsliv er nå reelle muligheter. Politiet har ingen kapasitet til å følge opp dette systematisk. "Kriminaliteten" kan bli stor, og straffen rammer tilfeldig. Hvis du har glemt masken, går deg en tur eller besøker venner kan du bli arrestert eller bøtelagt.

De fleste av tiltakene er veldig helseskadelige. De som tror på terroren fra media fullt ut, tror også at de faktisk kan dø hvis de kommer nært et annet menneske. Folk går i sirkel rundt deg fordi de tror du er en smittekilde for en dødelig sykdom, og tror de tar hensyn når de nekter deg menneskelig kontakt eller oppmerksomhet.

Hvis du skal være helt sikker bør du skaffe deg en romdrakt.

Masken, eller munnkurven, er et symbol på underkastelse. Går du med masken viser du andre at du er under kontroll, at de eier deg, og at du ikke tenker selv. Du har ingen stemme og gjør alt du blir fortalt, og du bidrar til å hjelpe staten med utrullingen av sine planer, og blir en del av problemet.

Alle som går rundt med maske minner alle andre på at vi er i fare, og at samfunnet ikke er trygt, som levende reklameskilt for statens restriksjoner og vaksinen. Det blir umulig å se om folk er lei seg eller smiler, og kommunikasjon er vanskelig når folk mumler og man ikke kan se ansiktsuttrykk. Det er ikke en god situasjon.

Det fins ingen vitenskapelige bevis på at masken faktisk hjelper. Å puste inn din egen utpust, som inneholder CO2 og avfallsstoffer kroppen må bli kvitt, gir deg pusteproblemer og potensielt alvorlig sykdom på lang sikt. De blå maskene er laget av plast som gradvis løser seg opp, spesielt i minusgrader, og man puster inn plastpartikler. Uten å ha undersøkt langtidseffekten tvinger de oss til å gå med dette, til tross for at det skaper mer problemer enn det løser.

Mennesker er sosiale dyr og trenger kontakt

Tenk hvor ille det egentlig er: Artister og lagspillere får ikke spille for publikum, idrettsutøvere får ikke trene. Ingen møtes eller har det gøy lenger. De som vokser opp i dette samfunnet blir lært opp til å frykte andre, og lever under konstant stress.

Mangel på kontakt og større isolasjon er nå et trist faktum. Livet blir innholdsløst og kjedelig når man ikke kan delta i opptredener, trene, feire, møte andre mennesker, gi klem eller slappe av sammen. All kultur, sportsklubber, idrett, musikk, tradisjon, utesteder, restauranter, behandlinger og jobber som krever fysisk kontakt er nå under angrep og står i fare for å bli ødelagt. Folk som har brukt hele livet på å lage og lære seg ting må nå gi det opp, og viktig kunnskap står i fare for å bli mistet for alltid.

Anti-bac virker ikke for virus, og inneholder farlige kjemikalier men alle bruker det religiøst uten å tenke selv.

Økonomisk krise er på vei hvis restriksjonene fortsetter

Økonomien forandrer seg fort. Mange har gått ned i lønn, blitt permittert eller mistet jobben. Hele bransjer har nesten blitt lagt ned og mange går konkurs eller vegrer seg for å starte noe nytt.

Prisene for næringslokaler stuper, og alt blir flyttet online. Kontanter fikk de også kvittet seg med i rekordfart, for de ble stemplet som en smittekilde. Nå kan vi ikke kjøpe og selge uten at noen vet det. Er du klar for det som kommer?

Vi er midt i en krig

Det vi har sett til nå er bare starten. Vi som allerede vet litt om de som styrer, har visst at det kommer, men har kanskje blitt overrasket over hvor fort og hardt det kjøres, og at de er villig til å la hele økonomien kræsje for å få det som de vil.

Sannheten er at vi har blitt overflødige. Når software blir mer intelligent og roboter kan kjøre oss og servere oss, er det ikke lenger plass til de fleste av oss. Det er ingen som får jobb fordi det er ikke noe for oss å gjøre. Teknologien presser fram en ny økonomi. Vi er i ferd med å utkonkurrere oss selv og har snart automatisert oss bort.

I Tyskland protesterer de og stoler ikke på myndighetene. Her fra Berlin. I Norge gjør vi alt vi blir fortalt og tør ikke tenke selv.

De som styrer oss internasjonalt og sitter øverst og ser ned, vet dette allerede. Viruskrisen har vært planlagt i mange år og planen videre er allerede skrevet. De har allerede vist oss hva de vil, og som vanlig er det mange ting de oppnår samtidig.

Det at vi så enkelt aksepterer det hele i så stor skala og så fort uten å stille spørsmål, må oppleves som en enorm suksess for de som styrer. Det er akkurat som om vi hele tiden har ventet på det; smerten, lidelsen, noe som får oss til å føle noe. Er dette i virkeligheten noe vi vil ha mer av, en stimulans av våre skjulte sider?

Planen videre

For å hindre videre spredning, spesielt når "neste bølge" eller nye virus kommer, kommer staten til å si at vi må ha muligheten til å spore de som kan smitte. Bare de som kan vise at de ikke er en fare for andre kan få lov til å bevege seg fritt. Hvis du ikke kan bevise at du er ufarlig kan du ikke:

De trenger ikke si at det er lovpålagt, for alle kommer til å følge anbefalingene automatisk av ren lydighet basert på frykt. Alle som følger reglene kommer til å presse alle andre til å gjøre det også. Selskaper kan kreve vaksiner og dokumentasjon på deres vegne. Enkeltpersoner trenger ikke direkte tvinges, men en bedrift får ikke lov til å operere uten å følge reglene. Skal du fly må du bevise at du ikke kan smitte, så de andre ikke føler ubehag.

De kommer til å fortsette med propagandaen om å "ta vare på hverandre", så det ser ut som om de virkelig bryr seg om oss og mener det godt. Det de egentlig planter i hodene våre med den retorikken er at du ikke bryr deg hvis du ikke holder avstand og går med maske. Du viser kjærlighet til andre når du holder deg unna andre og behandler dem som en ufyselig smittekilde.

En butikkeier på Jessheim har tatt ansvar og advarer (skremmer) kundene sine.

Du må helst holde deg hjemme og bare kommunisere online, men kanskje naboene ikke vil like det hvis du er en av dem som ikke er med? Send en melding dersom du mistenker at noen har for mye besøk eller kan være smittsom. Ingen kan jo tvinges, men den eneste måten å vise at du ikke er farlig er å ta vaksiner eller tester med jevne mellomrom. Dette må de ha oversikten over. Heldigvis har de tilfeldigvis systemet med fastleger og helsehistorikken din på nett allerede. Hver gang du tar en vaksine bare oppdaterer de, og så kan de sjekke via passet ditt eller via en app på telefonen.

Vaksinepasset, som allerede er utarbeidet, blir sakte introdusert. Flere og flere fordeler kommer til å legges til hvis du bruker passet, og til slutt tar du vaksinen bare for å få passet. Uten passet får du ikke gjort noe, og de som ikke tar vaksinen kommer til å få skylden for at vi fortsatt har restriksjoner til alle er vaksinert.

Det blir jo selvfølgelig litt tungvint å alltid måtte ha med seg et pass eller telefon. Det enkleste hadde jo vært hvis alle bare hadde en chip under huden knyttet til din offentlige id så du kan spores i sanntid 24 timer i døgnet. Nøkler, penger, helseinformasjon og hele profilen din legges inn i samme system og du bare skannes kontinuerlig der du beveger deg. Du får en advarsel dersom du er i fare for å være i nærheten av noen uten chip eller med tvilsom helseprofil, for din sikkerhet, selvfølgelig.

Alle land i hele verden får det samme. Det er ingen tvang, men du kan glemme all komfort hvis du ikke er med. Samtidig skal det presses gjennom et forbud på all sunn mat, for dyr kan jo også få virus som smitter, det er ikke trygt. Heldigvis fins det prosesserte alternativer laget av soya og grønnsaker som de allerede har lurt befolkningen til å tro er sunnere.

Tanker rundt global oppvarming, transhumanisme, seksualisering, hva som er riktig og galt, og mye mer, skal de fortsette å presse igjennom til absolutt alt befolkningen tror er en konstruert fantasi levert av staten. Fullstendig tankekontroll er målet.

Corona er unnskyldingen vi trenger. (C=3 O=15 R=18 O=15 N=14 A=1, totalt 66 + 6 bokstaver = 666). Hyll Lucifer.

Sensur og falske nyheter

Allerede ser vi full sensur på Google, Youtube, Facebook og til og med på Twitter. Alternativer som Bitchute og Odyssee vokser frem, men også her virker det veldig konstruert. Mediene har alltid vært ensporet, men nå finner man snart ikke en eneste artikkel som skriver noe annet enn det de vil at vi skal høre.

Mange har fått slettet kanalene sine på sosiale medier, og hele plattformer har blitt kastet ut av hostingtilbydere fordi de tillater "falske nyheter". Faktasjekkerne lyver så det renner i en strammere og strammere versjon av den dystopiske virkeligheten de har laget for oss.

Sosiale medier og søkemotorer er totalsensurert allerede.

De som styrer, er redd for å miste alt. Internett, som egentlig alltid har vært en overvåkningsteknologi, har også tillatt oss å snakke sammen, og det er mange som vet hva som foregår nå. Det er også derfor de kjører så hardt. De som styrer er "all in" og det er ingen vei tilbake.

Myndighetene i Norge har vist oss hvilken side de er på, og hva de egentlig vil. De har samtidig vist oss at vi må ha noe nytt og bedre, og mest av alt må det være orientert mot frihet og selvstendighet. Big tech, big pharma, bankene, staten, hele systemet, de er alle en del av det samme problemet, et problem vi alle i mange år har vært med på å tillate.

De vi trodde hadde ansvaret for å styre samfunnet har nå helt mistet kontrollen. De har sviktet oss, og hele vår kultur er i ferd med å ødelegges av disse helseskadelige tiltakene. Et portforbud vil knuse fysisk og mental helse, og store deler av næringslivet. Vi må ta innover oss at vi nå er nødt til å få bort slike myndigheter og bygge et bedre system der det vi opplever nå ikke er mulig. Samfunnet er ikke trygt lenger og det blir bare verre hvis vi bare sitter og ser på og ikke tar ansvar.

Vi har ingen pandemi her

Vitenskapelig er det aldri vist at virus fins, alle virusbildene vi ser er bare datagenererte. Vaksiner virker ikke, testene som brukes viser generelle proteinrester fra kroppens renselsesmekanismer, som er helt naturlige. Vaksiner fører alltid til skader. Smittebegrepene er aldri bevist, inklusive det luftige begrepet "flokk-immunitet". De lurer oss, og vi har gått rett i fella.

Støyen fra mediene er enorm. Den er kvelende for meningsutveksling, og fakta med ordentlige bevis er nesten umulig. Sensuren fra de som mener noe annet er bortimot total, og alle bare tar imot og er passive.

Vi må ta inn over oss at de som har skapt dette, mener det skal bli permanent: stadig nye bølger med smitte, nye virusmutasjoner, vedlikeholdende vaksinasjon etterhvert av alle, nye restriksjoner, stadig mer nøyaktig oppfølging av oss og til slutt full kontroll av samfunnet. Du må gjerne kalle dette en konspirasjonsteori, men ikke la frykten blinde deg, det er dette de vil, og vi kan ikke la det skje. Løsningen starter med deg.

Linker

Les også: