Økonomi i dagens marked, forbrukslån til bekymring eller vekst?

Økonomi i dagens marked, forbrukslån til bekymring eller vekst?

kategori: økonomi

Online lån – ny verden, ny frihet. Men er det en bakside ved medaljen?

I dag er online lån svært populære, og nettet flyter over av forlokkende lån og tilbud om billige kredittkort, forbrukslån, sms-lån og billige reiser på avbetaling. Terskelen for å få forbrukslån er lav, og ingen sikkerhet kreves. I tillegg kan forbrukerne velge å kjøpe nå og betale senere. Det er stort sett ingen grenser for hva vi kan kjøpe på dagens marked, bare vi er over 18 år. Hvorfor skal man da motstå fristelsen for å låne litt penger? Det er jo så enkelt...

Online lån er ingen nyhet lenger, tvert imot – det er blitt en av de vanligste måtene å finansiere materielle goder vi har bruk for på (og kanskje egentlig ikke har bruk for). Reiser, møbler, pc`er, mobiler og biler kjøpes på avbetaling, ingen spør om sikkerhet eller kapital, da slike lån ikke krever noen form for sikkerhet, som vi er vant med fra tidligere. Før i tiden måtte man gjerne spare opp i noe som føltes som en evighet for å få råd til å kjøpe noe man hadde drømt om i lang tid. Hvis man var så fattig at man ikke kunne legge penger til side, kunne man be om et lån i banken.

Det var imidlertid lettere sagt enn gjort. Her ble man møtt med mange krav, blant annet om å dokumentere fast inntekt, formue i banken, egenkapital, oversikt over personlig økonomi, gjeldshistorie, hva pengene skulle brukes til etc. Hvis man kunne oppfylle bankens krav for å få innvilget et lån etter en nøye vurdering av banken var man den heldige eier av et lån. For noen tiår tilbake var det å kjøpe en bil ganske sensasjonelt, og ikke noe alle og enhver kunne gjøre. Bare folk med sikkerhet og relativt god inntekt kunne tillate seg denne formen for luksus back in the days.

Dilemma: Hvor mye kan jeg låne, hva klarer jeg å betale. Realisme er påkrevd.

Ny verden

I dag er det imidlertid en helt ny tid og en helt ny verden. I dag spør ikke bankene om egenkapital, sikkerhet eller andre ubehagelige emner når du sender inn en søknad om et lån. Det eneste du behøver å vise til er at du har en viss form for inntekt, at du har en rimelig ren økonomisk fortid – dvs. ingen betalingsanmerkninger eller stor gjeld – og at du bor og oppholder deg i Norge.

Nettet vrimler av lånetilbydere, banker og finansieringsselskaper som kjemper om kundene. Mange selskaper og banker på nettet lokker med billige forbrukslån i alle former og størrelser, tilpasset den enkelte forbrukeren. Her er det viktig å være klar over risikoer og eventuelle feller man kan overse før man sender inn en eventuell lånesøknad. En viktig ting å huske er at bankene og finansieringsselskapene ikke løper noen risiko ved å tilby lån uten sikkerhet, da de selger gjelden til inkasso-selskapene dersom kunden ikke kan betale. Dette er en viktig årsak til at forbrukslån er såpass enkle å få tak i, og at det fra bankens side ikke stilles noen krav til sikkerhet.

Les mer: Du selger livsenergien din for penger

Lån er frihet?

De fleste som er født før 1940 vil mene at dagens lånemarked tilbyr en stor frihet og luksus som ikke fantes da de var unge, og at dagens ungdom har langt større fleksibilitet og økonomisk frihet enn de hadde. Det vil nok de fleste være enige i. Men med frihet følger imidlertid også ofte ansvar, og med fleksibilitet følger ofte uventede hendelser. Unge mennesker under 25 år mangler livserfaring, ganske enkelt på grunn av sin unge alder. De kan få råd, tips og veiledning, men i siste ende er det de selv som tar valget, og om de velger å følge rådene de får.

I praksis viser det seg at mange ikke ønsker å følge advarsler og råd rundt online lån, men i stedet følger sin egen intuisjon og egne ønsker. Det fører noen ganger til alvorlige konsekvenser, både for personen selv og deres nærmeste pårørende. Friheten, den store tilgjengeligheten av lån og den raske behandlingstiden kan også gi en falsk følelse av ansvarsfrihet. Et uimotståelig tilbud om å låne penger man ikke ante man kunne få tak i på så kort tid er ikke lenger en uoppnåelig drøm, men en reell mulighet. Derfor er det lett å forstå hvorfor mange hiver seg på forbrukslånskarusellen – søk et lån i dag, få pengene på konto i morgen. Det er enkelt, fort gjort, og ingen risiko. Eller er det?

Ingen dominoeffekt: Betal hele tiden, ikke kom på etterskudd.

Viten om forbrukslån er viktig

Personen som tar opp et slikt lån kan ha manglende kunnskap om betingelsene ved lånet og hva han eller hun faktisk har skrevet under på. Så lenge lånetakeren er myndig, er han eller hun selv ansvarlig, og det forventes at lånetakeren både er klar over og kan oppfylle sin del av låneavtalen. Men dette er ikke alltid tilfellet i den virkelige verden.

Renten på forbrukslån er betydelig høyere rente enn tradisjonelle lån, og dette kan være med på å øke sannsynligheten for at man ikke klarer å betale tilbake lånet. Den raske tilgjengeligheten av online lån og den manglende viten om slike lån gjør at noen mennesker føres inn i en ond sirkel, som ofte starter med et uskyldig online lån på nettet. De søker om et lån de egentlig ikke har mulighet til å betjene, og dermed er grunnlaget for økonomiske problemer dannet. Hvis avdraget ikke betales innen forfall, kommer både strafferenter og purregebyrer i tillegg. Dette gjør at låntakerens økonomiske vanskeligheter vokser ytterligere.

Les mer: Små hus er en god ide.

Noen ganger kan det være et problem å fortelle familie og venner om sine økonomiske problemer, da man helst vil fremstå som selvstendig og som en person med god kontroll over sitt liv. Det kan igjen føre til at man skjuler de ubetalte regningene sine for omverdenen, og kanskje unngår regningene og avdragene. Fordi de representerer en ubehagelig side i personens liv, eller fordi de rett og slett ikke kan betales. Så regningene hoper seg mer og mer opp, og den onde sirkelen fortsetter.

Lån uten sikkerhet har dessuten en tendens til å skape behov vi egentlig ikke har fra før, det vil si at disse behovene skapes kunstig via reklame. Hvis man husker på dette, kan det være en særdeles smart måte å unngå å ta opp et lån uten sikkerhet på, ettersom man ikke hadde dette behovet før man eventuelt så eller hørte om behovet i en reklame eller lignende.

Inkasso er hardt, pass på.

Konsekvenser ved manglende betaling

En dag vil det ikke bare være purrebrev og regninger som kommer i posten, men varsel om inkasso. Dette er det neste problemet ved ubetalte regninger, og som ikke kan ignoreres for lenge uten følger. Hvis man får et brev om inkasso i posten, har man nådd et nytt nivå av økonomiske vanskeligheter – og her må det handles, uansett hvordan ens personlige økonomi ser ut.

Hvis man unnlater å handle ved inkassovarsel, vil saken etterhvert gå over til forliksrådet, som sender pålegg om tilsvar. Dette betyr dom i forliksrådet. Hvis låntakeren fortsatt ikke betaler det han eller hun skylder, sendes begjæring om utlegg til namsmannen. Han har myndighet til å ta pant i låntakerens eiendeler eller gjennomføre trekk i låntakerens lønn som tilbakebetaling for gjelden.

Les mer: Lite penger kan gi stor frihet

På dette stadiet har man så og si ramt bunnen – her er man kommet så langt ned i betalingsgjeld som mulig, og man blir nå trukket i lønn eller mister eiendeler uten å kunne forhindre det. I tillegg vil man ofte bli registrert som dårlig betaler med betalingsanmerkninger. I verste tilfelle kan man risikere å ende opp i fengsel dersom gjelden er svært stor og man ikke er i stand til å betale tilbake det man skylder. Dette vil ha store konsekvenser for resten av livet, både privat og yrkesmessig.

I svært alvorlige tilfeller kan man havne i fengsel dersom man har svært stor gjeld og ikke kan betjene lånet.

Derfor er det aldri lurt å ta opp forbrukslån man ikke kan betjene, eller kjøpe noe her og nå som man ikke kan betale senere. Banken eller finansieringsselskapet vil alltid gjøre sitt ytterste for å få tilbake pengene sine tilbake. Man vil gjerne unngå å bli registrert med betalingsanmerkninger, da dette gir flere negative følger, som blant annet:

De høye omkostningene for et lån uten sikkerhet er på tvers av alle finansieringsselskapene. Når man regner ut hva et lån uten sikkerhet egentlig kommer til å koste, kan det kanskje føre til at man vurderer andre finansieringsmuligheter, da et lån uten sikkerhet fort kan bli dyrt.

Et godt råd er derfor å lage et budsjett over privatøkonomien før det eventuelt søkes om et lån. Utgifter vs. inntekter føres opp, og faste og variable utgifter fastsettes. Ta også høyde for uforutsette utgifter og renteøkninger, og lev aldri på forskudd. Dette lønner seg ikke i lengden, og vil i de fleste tilfeller føre til dyre og unødvendige problemer.

Forbrukslån bør helst unngås hvis man ikke absolutt behøver dem, og bør kun tas opp hvis man er 100% sikker på at man kan betjene dem. Den beste og sikreste måten å unngå lån og eventuell gjeld er den gode, gamle metoden; nemlig å spare til man har råd til å kjøpe det man ønsker seg. Ved å spare opp løper du ingen risiko og bekymringer, og du er heller ikke tvunget til å ha en fast inntekt. Å spare i stedet for å ta opp et online lån kan spare deg for mye hodebry og søvnløse netter.

Linker

Les også: