Kom inn blockchain vis oss ditt sanne ansikt

Kom inn blockchain vis oss ditt sanne ansikt

kategori: teknologi

Blockchain er et skummelt prosjekt pass på nå

De som vil styre verden har mange prosjekter, og de forsøker å dra oss inn i et tvilsomt prosjekt der blockchain skal brukes. Det er imidlertid helt umulig å si sikkert hva bitcoin og blockchain egentlig er. Slik er den verden vi lever i - aksepter det og lev videre. Det er ingen å spørre i en slik verden.

Vi er de tre små grisene bak døra, de som vil styre verden er den store stygge ulven, og vi som er små griser skal bli lurt til å delta i et dårlig prosjekt.

I en rapport i 2016 skrev Davos-klikken The World Economic Forum at blockchain vil endre fundamentalt måten vi gjør forretninger på i verden. De er ikke alene om å vise begeistring for blockchains framtid. Mange store banker over hele verden, og selskaper som IBM og Microsoft bruker tid og penger på blockchain forskning.

Les mer: World Economic Forum WEF agenda er en ny korporativ verden.

Blockchain er en ulv skjult i fåreklær. Lær mye om blockchain for det kan synes å være til nytte, men kan bli et kraftig kontrollinstrument for oss alle. Vi kan alle være på vei inn i et databasert betalings- og transaksjonssystem der de de som vil/myndigheter som vil kan få vite alt om hva den enkelte gjør. Dette er et perfekt instrument for overvåking.

Blockchain skal bli ny konge

Blockchain er en del av krigen mot kontanter, for de skal vekk. Vi er ikke enige for "cash is king" og et frihetssymbol. All digitalisering av økonomifunksjoner trenger kraftig kryptering, og akkurat det er kanskje umulig å gjennomføre.

Les mer: Krigen mot kontanter er bare såvidt begynt.

Les mer: Hyperledger is an open source collaborative effort created to advance cross-industry blockchain technologies. It is a global collaboration, hosted by The Linux Foundation, including leaders in finance, banking, Internet of Things, supply chains, manufacturing and Technology.

Definisjon av blockchain

Blockchain teknologi er en desentralisert database som lagrer et register av eiendeler og transaksjoner over et peer-to-peer-nettverk. Det er i utgangspunktet et åpent register over hvem som eier hva, hvem som handler og hva som handles. Transaksjonene er sikret gjennom kryptering. Over tid blir transaksjonshistorikken låst i blokker av data som deretter kryptografisk knyttes sammen og sikres. Dette skaper en uforanderlig og uforglemmelig registrering av alle transaksjoner på tvers av nettverket der transaksjonene gjøres. Denne registreringen av transaksjonene er kopiert på alle datamaskiner som bruker nettverket.

Veien til billige transaksjoner er belagt med gull, og vår ufrihet er prisen.

Les mer: Digitale krypto penger er uavklarte med potensiale.

Mining er betalt revisjon av blockchain

For bedre å forstå en blockchain kan vi se på en institusjons hovedbok. Vanligvis består den av et kronologisk sekvensert sett med bøker, der hver bok representerer alle transaksjoner for en gitt regnskapsperiode. Når denne perioden er fullført, blir boken lukket, revidert, og en ny bok blir åpnet for å registrere alle økonomiske transaksjoner for neste periode.

God og sikker metode over lang tid

En institusjons troverdighet og langsiktige overlevelse er direkte relatert til hvor rigorøst og med hvilken integritet den interne kontroll håndheves, inkludert ekstern revisjon av bøkene. En blockchain er helt sammenlignbar med en finansinstitusjon hovedbok. Den består av blokker der hver blokk er analog med boken for en gitt finansiell periode. I likhet med boken inneholder en blokk i blockchain alle transaksjoner for en gitt periode.

IBM er med for fullt: IBM Triggers Enterprise-Ready Blockchain Services.

Hvorfor miners er viktige

Men blockchain er ikke avhengig av en sentral revisor for å sikre sin integritet. For å være et system til å stole på bruker blockchain distribuerte deltakere til å utføre denne viktige oppgaven for integritet og trygghet. Disse deltakerne er kjent som miners, gruvearbeidere, en gruppe entreprenører som bruker datakraft til kryptografisk revisjon av integriteten til hver sekvensiell blokk.

Mining ligner litt på en matematisk jakt

Alle miners i verden forsøker kontinuerlig å gjette blokkens signatur. Denne prosessen tar omtrent 10 minutter uavhengig av hvor mange miners som deltar i blockchain mining. Når en miner lykkes og gjetter blokkens signatur blir blokken ansett som lukket, og mineren blir belønnet for sin innsats. I bitcoin er for tiden belønningen 12,5 bitcoins (BTC), til rådende priser 2018 verdt omtrent USD 3000.

Revideres 12 ganger for sikkerhet

Det er viktig å merke seg at hver revisjonsprosess ikke bare reviderer den aktuelle blokken i et gitt kvartal, men alle tidligere kvartaler i tillegg. Ved å sette mange øyne på samme blokken over tid blir en blokk ikke betraktet som fullstendig revidert før den har vært vellykket revidert 12 ganger. Tanken er at sannsynligheten for at 12 uavhengige revisorer reviderer en blokk feil (enten med vilje eller ved et uhell) er ekstremt lav. Minerne må derfor vente til alle de 12 revisjonene er gjennomført for å motta sin lønn.

Slik er maskinene som miner.

Det er de store som eier maskinene som miner og kontrollerer alt. Tiden for små mineres deltakelse er over for lenge siden.

Tidligere problemer skremmer

Men hvis blockchain har slike høy-integritets og sikkerhets protokoller innebygd hvordan kunne de dokumenterte hacks av Mt. Gox og Bitfinex skje? I hvert av disse tilfellene var det ikke protokollen som var sårbar, men systemene som beskytter kundenes Bitcoin mellomværende.

Blockchains deltakere er også godkjente eller "permissioned"

Alle som er involvert i en blockchain er “permissioned” til å ha en kopi av alle registrerte deldata. Hver transaksjon som er lagt til i en blockchain er underlagt distribuert revisjon utført av minerne. Uredelig tukling med blockchain synes å være en nytteløs aktivitet fordi transaksjonen ikke vil tåle den innebyggede kryptografiske granskingen.

Husk at hver transaksjon er gjenstand for revisjon til ubestemt eller tilfeldig tid. Derfor er blockchain motstandsdyktig mot kluss og svært sikker, for i utgangspunktet er risikoen for misligheter eliminert.

I blockchain kan man registrere og lagre mange former for transaksjon. Det er svært likt en tradisjonell database, med unntak av at blokker er knyttet sammen kryptografisk.

Den store endringen som kommer - The Great Disruptor

Den virkelige verdien av blockchain er at den gjør mellomledd overfødige. Vitsen med et mellomledd er å etablerer tillit mellom parter som er ukjente for hverandre, eksempelvis mener dagens banker at de gjør denne jobben. Blockchain erstatter mellommenn ved å tilby globale distribusjonsrutiner som kan lagre, behandle og klarere data om alle typer aktiva.

Denne teknologien kan også behandle, endre og avklare kontrakter. Blockchain selskapet Ethereum har skapt selvkjørende smarte kontrakter. Disse kontraktene håndterer forpliktelser, framdrift, ytelse og betaling, og derfor er det ikke behov for mellommenn. Dette er grunnen til verdens største bedrifter investerer i blockchain. De prøver alle å bli en av de som leder an i de store forandringene, ikke en av de som blir forstyrret av forandringene.

Mye blockchain utvikling

I dag holder rundt 80% av bankene på å utvikle sin egen blockchain teknologi. I september 2016 utførte Barclays bank verdens første handelstransaksjon ved hjelp av blockchain. Ved å gjøre dette kuttet de ned en prosess som normalt tar 7-10 dager til mindre enn fire timer.

IBM jobber med regjeringen i Dubai for å utvikle smarte kontrakter som kan lette all handel som passerer gjennom havna der. Dette er stort, for varer for USD 344 milliarder gikk gjennom havna i 2016. Dubais regjering sier de har planer om å bruke blockchain i alle transaksjoner innen 2020.

Nasdaq børsen er også med, og allerede i desember 2015 brukte de sin Linq teknologi for å utføre den første blockchain verdipapirtransaksjonen.

Blockchain er en platform for applikasjoner i en verden med IoT tingenes internett.

Blockchain en grunnteknologi slik som internett er det

På toppen av blockchain kan man bygge applikasjoner. Parallellene mellom blockchain og TCP/IP som er grunnlaget for e-post er klare. Akkurat som e-post aktiverer tosidige meldinger, gjør blockchain tosidige transaksjoner mulige. TCP/IP skapte ny økonomisk verdi ved å senke kostnadene ved kontakter, og likeledes vil blockchain drastisk redusere kostnadene for transaksjoner.

Hvor kan blockchain brukes

For finansielle tjenester er bankene nå ganske sikre når de lagrer og overføre penger. Blockchain er en sikker, desentralisert og klussefri hovedbok som utfører denne funksjonen til en brøkdel av prisen. Et selskap som heter Thought Machine har allerede opprettet en "blockchain bank."

Da alle typer aktiva kan byttes sikkert på en slik distribuert hovedbok har blockchain potensial til å gjøre den internasjonale pengeoverføringsindustrien samt oppgjørssentraler og meglere overflødige.

Disse eksemplene bare skraper i overflaten

Blockchain teknologi vil endre arbeidsmåten for mange firmaer. I mange suksessrike bedrifter strømmer nå millioner inn i blockchain utvikling og etablering og mange flere kommer. Det tok mer enn 30 år for Internett å endre vår økonomi, og i dag er mer enn 50% av verdens store selskaper Internett-baserte. Med det raske tempo i utviklingen som nå skjer kan en blockchain basert økonomi være nærmere enn vi aner.

Medaljens bakside er at alle transaksjoner man har gjennomført er registrert

Prisen for å gå inn i et slikt system er potensialet for total ufrihet, total overvåking av alle. Firmaene får billige transaksjoner, men vi mister vår frihet. Noen der ute eier dataene og gjør hva de vil med dem. Dette er en altfor høy pris å betale.

Men i en verden der vi kan være trygge på hverandre, kan vi se på blockchain som et operativsystem for alle slags markeder, for nettverk som deler data, mikro-valutaer og desentraliserte digitale samfunn. Blockchain har potensiale til å gi oss en stor reduksjon i kostnadene og kompleksiteten i arbeidsmetodene i den virkelige verden.

Les mer: Presentasjon av crypto currencies.

Linker

Provenance helps build trust in your goods and their supply chain.

Thought Machine: Building Technology to Revolutionise Banking.

Cypherpunk tears are shed for Bitcoin.

Les også: