Klar tale på vei ut

Klar tale på vei ut

kategori: frihet

"Jeg hører hva du sier og jeg ser hva du gjør"

Les her om at krig er fred. Ikke alt er sant, men alt betyr noe. I all kommunikasjon brukes ord med dyp hensikt. Skal man oppnå noe må man være flink med ord, og skal man nå sine mål er det ikke alltid lurt å si i klart språk hva man vil.

Ordene flyter og vi vet ikke hva de betyr, de er først klare og kontante, så mindre klare og kontante og så sklir de ut i tåka. Men oftest ser vi hva som gjøres.

Eufemismer er ord som betyr noe lignende eller nesten det samme som et ord. De er fine. Bruk eufemismer i mer eller mindre rask rekkefølge, og forvirringen blir total. Ord blir ofte tabubelagte eller blir oppfattet som stigmatiserende, og da kan man lett skifte dem ut med nye eufemismer. Blir man en mester med likelydende ord kan man komme langt.

Noen ganger er det nok å antyde eller indikere, få plassert noen ord som er gode å sitere og formuleringer som er fengende. Andre ganger må man dempe effekten av det man er i gang med og da kan en leken ordball sprette bra, og noen ganger er beroligende milde ord best. Bløtt snakk er best overfor de som skal rammes hardest. Det er tross alt resultatene som teller. Handlingen som kommer etter at man har snakket er alt, ordene er bare en front.

Det er mange måter å si det på: Taktisk eller ledende, indikerende eller førende, sjarmerende eller koselig eller bekymringsmeldinger til å ha i bakhodet.

Fiskeriministeren fortalte om fisken. Han sa at den var stor ....Eller mente han at den kunne bli stor ...? Hva snakket han om? Vi vet alle hva han gjorde.

Det er best å fokusere på virkeligheten, og la praten og skriveriene gå sin gang.

Les her om at det som sies er en ting, og at massive påvirkninger styrer tankene dine.

Klarspråk her omkring

Her kan du lese flere artikler fra listen over våre spesielt anbefalte.

Les også: