Kjøp av 52 stk. F-35 NATO-fly avvikling av militærvesen positiv konsekvens

Kjøp av 52 stk. F-35 NATO-fly avvikling av militærvesen positiv konsekvens

kategori: frihet

Siste kjøp av kampfly tvinger fram avvæpning

Flyet på bildet er ikke en F-35, det er et fantasifly fra et spill, og verdens militære tenking er nå som en fantasi i et tragisk spill. Dumheten forbundet med en slik investering er nå åpenbar, og dette er siste gang de kjøper inn slike fly og kaster bort så mye ressurser.

Militære styrker skal man alltid arbeide for å bli kvitt, og de skal ideelt sett nedlegges. De kan til nød brukes til å forsvare egne grenser, men det er gammeldags tenking og helt nytteløst hvis noen virkelig vil overta området du bor i. Alt kan løses opp i av intelligente og vennlige mennesker som etablerer dialog. Innkjøp av nye monsterfly som nå er i gang er en ekte dumhet. Men de skal nå ha seg nye fly, og alt-mulig-flyet Lockheed Martin F-35 kan gjøre alt som skal til i en krig mot andre. Det er uegnet til forsvar, bare til angrep.

Glem fly: Moderne Valkyrie droner erstatter fly, og krigen blir verre.

Les mer: Aggressive Norge går til krig igjen.

Men det positive er at moderne militarisme gjennom dette kjøpet og prosessene som foregår avsløres totalt. De som arbeider med denne saken tenker ikke egen sikkerhet, og de skjuler hva de er med på, for de kjører bevisst et spor som skal støtte planen om kontroll over alle.

Folk følger ikke med lenger og alt er mulig

Kjøpet av slike fly koster enormt og kan bare brukes for å bombe andre utenfor eget område. Den krigføring som slike fly skal brukes til fører aldri til fred, for det er å gå inn i en spiral med økende militærutgifter og stadig flere døde. Bak det hele presser propaganda-apparatet på om oppgradering, videre utvikling og at de flyene de har ikke er moderne, og de må ha stadig nye. Samtidig vet alle at militære droner har overtatt.

Høytidelig avduking av fantasien F-35.

De lager vakre bilder av dødens budbringere F-35. De har bestilt 52 slike fly, og i svetten fra sine ansikter jobber de for å tjene penger så de kan betale dem. De jobber ikke for frihet og trygghet, men de forsterker i praksis slavegrepet om seg selv. Flyet kan lastes med bomber og raketter for å drepe hele befolkninger. Dette er barbari i full skala. Slike fly skal ikke tas i bruk. Mennesker kommer til å dø i frykt uten grunn.

Full avvikling eneste vei ut

Dreping i militær regi er blitt en kjempestor industri som sysselsetter millioner av mennesker, har et enormt utviklingsarbeid i gang, engasjerer politikere i alle land og har stor betydning for arbeidsplassene. Store antall mennesker i verden lever av å drepe andre mennesker, og krig er blitt en vanlig industri som regnes om til store inntekter.

Fornuften tilsier at alt militærvesen er modent for fullstendig nedlegging, krigen er blitt permanent og har ingen annen hensikt enn å skape frykt.

Forsvarstanken borte, de har bare angripende militærvesen for å gjennomføre sine aggressive planer

De får nå et flyvåpen særlig egnet for å bombe andre på de andres område, og resten av militæraktiviteten for forsvar av eget område må reduseres kraftig.

De var tidligere i Libya og bombet i flere måneder uten å vite hva de bombet - de fikk bare utdelt kart som viste målene. De skal fortsette å sende fly ut av landet i samarbeid med 27 andre nasjoner og bombe "strategiske" mål. Flyene er avanserte og spesielt egnet for å slippe bomber på andre.

F-35 prosjektet har kostet 1000 milliarder USD.

Milliarder kastes bort

De første av 52 fly er under levering, drift og vedlikehold av flyene skal koste over NOK 5 milliarder i året i over 20 år, og samlet pris for alt er mer enn NOK 250 milliarder. Dette gjør at de ikke kan holde oppe forsvar av eget område, noe som er helt i orden. Det er på tide at reelle nedlegginger finner sted på veien mot mulig fred.

Bildet av virkeligheten blir klarere for hver dag

En verdensdekkende militærstyrke er under oppbygging, og egen trygghet og sikkerhet er ikke lenger det det dreier seg om. Noe som heter NATO og FN styrer nå "krigen" som ikke er en krig lenger, men en raffinert prosess med å holde spenningen oppe så de politiske og økonomiske målene om verdensdekkende kontroll kan gjennomføres.

De arbeider i høygir for tiden løper ut

Situasjoner som krever innsats fra slike militærvesen er alle konstruerte og kunstige. De oppstår når det er store planer som styrer det som skjer og man jobber for å nå sine mål. I en logisk og moralsk verden kan alle situasjoner løses ved dialog og bruk av fornuft. Militærvesen er ikke en vanlig og naturlig aktivitet, men et spill i en styrt utvikling mot et mål.

Fullt lastet er dette ren styggedom. F-35 skal først og fremst slippe bomber og skyte raketter mot bakkemål. Det finnes ikke bakkemål her omkring.

Det er på tide å fase inn en fredsbevegelse

Pasifisme er å ta avstand fra all voldsanvendelse, og det er en logisk konsekvens av den eneste regel av betydning som er naturretten og som sier at man ikke skal skade andre. Moralske mennesker går ikke til krig, for de er pasifister. Praktisk skal vi oppføre oss åpent og vennlig overfor alle, og vente at andre gjør det samme.

Les mer: Lover ødelegger samfunnet og naturretten gir frihet.

Disse flyene er ubrukelige teknologiske monstre, men de kan heldigvis tvinge fram begynnelsen på en full stopp i militære aktiviteter her omkring. Dette er åpenbart siste generasjon slike fly for slik dreping er uakseptabelt på alle måter, det er for dyrt og kompleksiteten har passert menneskets evner. Det er forblindet handling å gå videre med slik utvikling.

Sannheten gir oss muligheter: Militærvesenets avvikling er begynt, og det kan bli trygghet og mulighet for frihet for de som bor her.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: