Kampanje

Vi i NyttNorge holder på med en kampanje for å få sannheten frem i lyset.

Dette går ut på å sende eposter til journalister, forskere og organisasjoner i Norge om problemer med verdensbildet vi får servert i media og på skolen. Vi fokuserer foreløpig på kjemikalier i luft, vann og mat, og ber om bevis for at det vi blir fortalt er korrekt.

Så langt har vi blitt møtt med stillhet, og har ikke blitt tatt alvorlig. Vi blir videresendt, får ikke svar og det henvises til dårlig vitenskap, lover og regler. Dette er ikke akseptabelt, og vi skal presse hardere og mer bredt.

Har du ideer på hvordan vi kan nå ut? Har du et nettverk eller epost-lister vi kan benytte oss av? Kjenner du noen med innflytelse eller unik kunnskap?

Hvis du har lyst til å bli med, send oss en epost, hjelp oss å skape et nytt Norge.