Jorda rund kule fantasi avgrenset flat jord bevist

Jorda rund kule fantasi avgrenset flat jord bevist

kategori: natur

Jorda er ikke slik vi blir lært på skolen

Vi kan alle se at Jorda er flat. Det finnes en rekke ubestridelige bevis for at Jorda er flat. Det tydeligste er at ingen opplever Jorda som en kule, og alle vannflater på Jorda er helt flate i alle retninger. Det finnes ikke hav eller store innsjøer med kul på eller elver som renner oppover.

Les mer: Alle kan se at vannet på Jorda er flatt, men tør ikke si det.

Det har aldri blitt ført moderne bevis for at Jorda er rund i form av bilder, live streaming fra rommet eller eksperimenter som demonstrerer jordas krumming, rotasjon og bevegelse rundt sola. Det burde jo være lett å få det til.

Det er heller ikke bevist at Jorda under beina våre er slik som beskrevet med sin lagdeling og glødende indre masse. Det er alvorlig at noen prøver å skjule det riktige bildet av Jorda, og forleder oss bevisst.

Les mer: Jorda er ikke rund med lagdelt kjerne inne i for den er flat.

Propagandakverna om rund jord går for alle barn

Straks barn kan motta lærdom lærer de at Jorda er en hurtig spinnende kule som farer rundt sola med ekstrem hastighet. I 3-4 års alder vet små barn om den runde Jorda og hvor de bor på kloden, og alle skoler har en globus, og globuser er big business.

Skolebarn blir lurt trill rundt og de fortsetter å være lurt som voksne.

Lang tid er gått og feilen er sementert

Hvis historien er riktig er det folk som Copernicus og Galileo og andre som fra omkring 1540 har innført denne modellen. Den er siden er befestet med bevisste grep. I mer enn 20 generasjoner har historien om Jorda som en kule vært fortalt og godtatt uten innvendinger. Her ser man et godt eksempel på at skolevesenet har en styrke, og det er ensretting. De kan få deg til å tro hva som helst hvis de bare gjentar det mange nok ganger.

Jorda var flat før og den er flat nå

Vi vet det jo, men hvis historiebøkene er riktige var Jorda tidligere en flat skive med en hvelving over som de kalte Firmamentet. Alle som lever på Jorda kan se at Jorden ikke kan være en spinnende ball, og det er det lett å leve med. Firmamentet eller hvelvingen over oss er det blå vi ser hver dag, og er taket der stjernene befinner seg.

Det var først da ballongen ble oppfunnet at man kunne komme opp og se deler av Jorda ovenfra. De første fly kom omtrent i 1900, og dagens rutefly reiser i høyder på 10 kilometer, og noen kan gå opp til nesten det dobbelte. Såkalte spionfly som U2 kan ganske sikkert gå enda høyere. Offisielle tall foreligger ikke, annet enn antakelser om at maksimal høyde er 25 kilometer.

Mange bevis finnes på at Jorda ikke har kurvatur

Olber mente at på grunn av alle stjernene som er soler ville det finnes lys overalt.

Det finnes ikke moderne bevis for at Jorda er rund

Les mer: Satelitter er fantasi, GPS fins ikke for alt er bakkebasert.

Gjør dine egne undersøkelser, og se hva du finner.

Mamma og pappa er søvngjengere i forhold til kunnskapen om Jorda - de er søvngjengere om dagen også hvis de tror at Jorda er en rund kule.

Raketter skytes opp i høyden og vi vet ikke hvor høyt

Raketter er mest brukt som fyrverkeri og våpen, og raketter er primitive redskaper som er vanskelige å kontrollere. De tennes, skytes ut, og når de er tomme for brennstoff er de ødelagte. De militære synes dette er OK så lenge raketten treffer sitt mål med sin sprengladning, men for andre formål blir det primitivt og ekstremt kostbart å bruke raketter.

De første raketter for romfart ble offisielt skutt opp fra 1957 og utover i en "konkurranse" mellom USA og Sovjet. Det sovjetiske måneprogrammet ble avsluttet i 1976, USA noe senere. Det er ikke lenger reelt snakk om å reise til månen, og det er ikke opplyst hvorfor. Utviklingen av raketter for romfart er stoppet uten at det er gitt noen forklaring på hvorfor.

Les mer: Jukse romfart NASA forsvinner ny privat romindustri mer profitt.

I denne perioden på omtrent 25 år har man sikkert funnet ut hvor høyt man kan reise, at det finnes en begrensning i hvor høyt man kan komme, og at det helt sikkert finnes en solid øvre grense over oss. Alle opplysninger om en slik grense er militariserte og hemmeligstemplet og kontrollert strengt av NASA.

NASA sier satellitter går i baner i vakuum fra noen hundre opptil 40.000 kilometer fra Jorda, men dette er det umulig for andre å verifisere.

Les mer: Satellitter finnes ikke for alt er bakkebasert.

Vi får derfor ikke vite hvor høyt det er mulig å dra, men det er helt umulig å dra så høyt som NASA sier, og videre ut i rommet.

Ikke sikkert det er glass, kan være is, og en begrensning er det.

Superaktøren NASA styrer alt

NASA ble opprettet i 1957, og styrer all informasjon om den ytre verden, og de har også ansvaret for informasjon om Antarktis og programmene der.

Det finnes ingen andre meninger enn de NASA har. De har aldri vært publisert et bilde eller en film av Jorda tatt fra verdensrommet, alt er bilder som er kunstig laget, såkalte komposittbilder. Det vrimler av gode kameraer for still-bilder og film, men ingen bilder er tatt av Jorda. NASA publiserer bare komposittbilder. Alt arbeidet i NASA er funksjonelt inndelt etter prinsippet om at man vet bare det man trenger å vite. Målet er enkelt: Fullstendig kontroll over hva du oppfatter som virkelighet.

NASA sier nå at de trapper ned mange aktiviteter og leter etter hjelpere som kan overta aktivitet. Elon Musks Space-X er et firma som vil sende varer over kloden med raketter.

Antarktis er off-limits og kan ikke besøkes

Antarktis bærer på en hemmelighet som folk er drept for, og dette området som ingen eier kan ikke besøkes fritt.

NASA har kontroll med all informasjon om Antarktis. Stedet er stengt for fri tilgang og bare kontrollert tilgang tillates. Det er kaldt og ugjennomtrengelig der, og i henhold til rund jord modellen er det ulogisk kaldt der. Forholdene der skulle lignet på forholdene rundt Arktis ved Nordpolen, men de er svært forskjellige og mye røffere.

Antarktis traktaten

Antarktisk er beskyttet som et ingen-manns-land med en traktat som ble inngått i 1959, og som mer en 55 land har sluttet seg til. Det skal ikke drives økonomisk aktivitet der, men det foregår forskning. Ingen har ytret ønske om oljeleting, mineralutvinning eller annet. Offisiell informasjon sier at det nå foregår forskning på naturfenomener der.

Det er åpenbart et ønske å holde folk borte fra området, men i utkantene finnes turisme i form av cruise. Turene til norske Skog, Ousland, Glomnes og andre gjennom området vet vi ingenting om annet enn det som mediene publiserer. Canadiske Andrea Barnes ga aldri opp å bevise at Antarktis er Jordas ytre kjente kant, og forsvant i isødet.

Antarktis er stengt av NASA, vi vet ikke hvorfor, og vi vet ikke hva som finnes der.

Antarktis er stengt i hemmelighet. Er det mer land forbi Antarktis? Hva forsker de på? Hvorfor må man ha tillatelse for å reise dit?

Alt leder opp til det store spørsmålet om hvem som skapte dette bildet

At Jorda er flat, at vi har en ugjennomtrengelig hvelving eller lag over oss og at det finnes en ytre begrensning skal være en hemmelighet. Hvor langt er man villig til å gå for å holde på denne hemmeligheten? Hvem er det som kontrollerer denne informasjonen, og hva er hensikten?

Vitenskap handler om å finne sannheten, og det skal være helt normalt å søke etter forklaringer på det vi åpenbart ser. Den eksistensielle gåten om hvem vi er og hva vi gjør her er det ene, men det virkelig alvorlige er at noen forsøker å holde åpenbare fakta skjult. Hvem er de?

Les mer: Vi lever i en datasimulering og alle skaper sin egen verden.

Søk selv etter mer informasjon, for dette er en stor sak og viktig i kampen om hodene våre.

Les også: