Jorda ingen snurrende kule - helt sikkert - Jorda er flat stille

Jorda ingen snurrende kule - helt sikkert - Jorda er flat stille

kategori: natur

Jorden er ikke slik man er fortalt den er flat og står i ro

Det er laget spenningsfilm om den dagen da Jorda sto stille. Men Jorda står jo stille hele tiden, og vi vet at Jorda er flat for det er mange bevis på det. Vi hører historiens fortellinger om astronomene Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton og Brahe. De utfordret Bibelens bilde om flat Jord, det ble strid og kunnskap styrte ikke.

På et tidspunkt var kirkens store interesse å få fram en ny kalender som passet med årets dager slik at de stemte med løpene til sola, månen og dagene på Jorda. Samtidig ville de vise behovet for Guds kraft, for kirken mente at det bare var med Guds hånd over seg at Jorda kunne henge svevende i rommet.

Det er på tide å la kunnskap råde. Vi kan begynne med at Jorden er flat og ikke snurrer for det kan vi alle se og føle. Gravitasjon kan ikke måles og det er ingen grunn til å tro at den finnes. Einsteins teorier er og blir teorier for han var en teoretisk fysiker.

Vi har lært om Jorda på skolen, men det meste er dessverre feil. Det er likevel nyttig å ha et forhold til tallene som man er blitt lurt til å tro på for Jordens bevegelser, form og størrelse.

Les mer: Lær å beregne Jordas krumming - se vår Earth Curvature Calculator.

Det fins mange kart som viser at jorden er flat. Vi vet ikke hvilket som er riktig.

Kartet over er tegnet for å bidra til avklaring om jorden er flat, og er laget ved å tegne inn alle basene i iskanten Antarktis, måle avstanden mellom dem, legge dem ytterst slik flat Jord modellen er, og tegne kontinentene fra det flate jordkartet inne i den åpningen som dette lager. Ingen vet om dette kartet er riktig. Her ser man Antarktis omkrets sett fra luften slik som at jorda er flat tilsier.

Les mer: Tyngdekraften gravitasjon er en illusjon som ikke eksisterer.

Dette sier de om Jorda - helt feilaktig alt sammen:

De som har laget denne historien mener at alle som bor her er med på denne ville ferden, men uten å merke det. Skal man bort fra Jordas atmosfære må hastigheten være over 12 kilometer i sekundet.

Les mer: Jorda er ikke rund med lagdelt kjerne inni for den er flat.

Man kan se fra Spania over Middelhavet til Afrika.

Fra Mulhacén fjellet i Sierra Nevada i Spania 3490 meter over havet ser man over til Afrika på en klar dag - over 200 kilometer borte. På en kulejord som beskrevet over ville kurvaturen her være omtrent 5 kilometer og Afrika under horisonten

Les mer: Alle kan se at vannet på Jorda er flatt, men ingen tør si det.

Vi bor alle på Jorda, og ingen av oss ser at Jorden har kurvatur og vi merker ingen av de tre hastighetene. Men ta det bare rolig - det er ikke slik det er. Vi vet ikke alt ennå, men vi kan bevise at Jorda er flat og står stille, så bare les videre.

Å seile Jorda rundt fra et sted og tilbake er lett på en flat jord

Vi har hørt at portugiseren Magellan seilte jorda rundt, og en slik og lignende ferder tas som et bevis på at Jorda er rund. Det er slett ikke noe bevis på det, for på en flat Jord kan man like lett seile rundt hele landmassen øst - vest og komme tilbake til utgangspunktet. Man kan bruke kompass som har retningsangivelse med Nordpolen i magnetisk sentrum av den flate Jorda.

Magellans ferd var hele veien rundt.

Det blir verre med seiling - eller fly - rundt Jorda fra nord til syd og tilbake igjen. Så vidt vi vet har dette aldri vært gjort av noen, på den flate Jorda fordi det er fysisk umulig. En slik seiling ville bli stoppet av den ytre begrensningen som Antarktis er. Vi kjenner ikke detaljene i hvordan Jordas avgrensing mot det ytre rom er, for ingen har ennå fått seile eller fly hele runden rundt Antarktis. Det har heller aldri vært gjennomført nord - sør seilinger helt rundt.

Les mer: Jorda er flat og vi er mange sannhetsvitner.

Det er altså feil at det bare er den runde Jorda man kan seile rundt. Seilingen rundt landmassene på den flate Jorda lar seg lett gjennomføre. Kontroll og bekreftelse av seilinger i dette området er ikke gjennomført.

Det er verdt å legge merke til at FN bruker flat jord symbolet i flagg og logo, og at Antarktis er stengt for alminnelig ferdsel. Såvidt vi vet går det ingen flyruter tvers over Antarktis for på vår flate jord er det ikke mulig.

FN forteller sannheten med sine symboler, de vet at Jorden er flat og de vil også knuse sult og fattigdom i verden med sine egne metoder.

Tap av tid i tidssonene

Når man flyr eller seiler fra øst til vest eller omvendt går man gjennom tidssonene og får et nytt forhold til døgnets tider. På en stasjonær flat Jord er det akkurat det samme som på en rund Jord, og tapet av tid er ikke noe bevis på at Jorda er rund. Tidssoner fungerer på akkurat samme måte, og man vinner eller taper tid avhengig av hvilken retning man reiser i.

Flat jord og FN side om side, og de er helt enige. Den flate jorden er omgitt av Romerske laurbærblader. De har oss i siktet.

Forsvinne over horisonten

At båters skrog forsvinner i synsranden har ingenting med om Jordas kurvatur å gjøre. Ting forsvinner i horisonten fordi menneskets evne til å se perspektivet er slik. Det avgjør også hvor langt og høyt et menneske kan se.

Små ting forsvinner lenge før de når horisonten. Vinkelen de utgjør i øyet blir for liten til å se dem. Ting som er innenfor horisonten, men for små til å se med det blotte øye, kan man zoome inn på med kikkert eller kamera og hele tingen blir synlig igjen. Horisonten er den endelige distansen man kan se, og ting som beveger seg over denne grensen begynner å forsvinne med bunnen først fordi jorden er flat.

Det er ingen krumming bare forsvinning i synsranden. Eller tror du ingeniørene her har tatt hensyn til Jordas kurvatur og laget en krummet jernbanelinje? Absolutt alt av byggverk er designet for en flat jord.

Du kan gjøre egne tester på dette på et flatt bord. Legg objekter på bordet med forskjellig avstand og bytt synsvinkel slik at øyet er nær overflaten av bordet, og du vil se at de bakerste objektene forsvinner, men blir synlig når du reiser deg opp, akkurat som vi ser i den virkelige verden. Man kan for eksempel se en person "miste leggene" når avstanden blir stor fordi personen er på vei inn i dette forsvinningspunktet for mulig observasjon. Hvis man reiser seg opp ser man lenger fordi man hever utgangspunktet for vinkelen til det øyet ser, ikke fordi man ser over kurvaturen.

Dra en mynt over bordet med øyet ved bordkanten, og du vil se at mynten kommer mot deg med bunnen skjult, akkurat som i solnedgangen. Vi trenger ikke kurvatur for å forklare det vi ser.

Les mer: Bevist at Jorda ikke spinner rundt seg selv.

Kurvaturen ville fått tingene som forsvinner bort fra deg til å lene seg til frem og til siden, og horisonten ville også vært kurvet nedover ut på siden, slik at horisonten blir rund. På en ball står man alltid på toppen og jordoverflaten kurver ned fra deg uansett hvilken retning man ser, men dette kan vi ikke observere. Horisonten er alltid flat og det observerbare universet går i sirkel rundt deg, akkurat som om du står inne i en boble.

Forsvinningspunktet kan tegnes på mange måter - det er reelt og kommer nærmere med optiske hjelpemidler som kikkert og kamera.

Med kikkert ser man båter enda lenger borte

Synsrekkevidden er en menneskelig egenskap

Rekkevidden og synsfeltet for det menneskelige øye er gitt av menneskets fysiske egenskaper. En tommelfinger-regel er at man kan greie å se med det blotte øye en fjern gjenstand som er 3000 ganger sin egen diameter. En gjenstand med diameter på 1 meter kan sees 3000 meter borte - bare prøv selv.

Eksempler på at det ikke fins kurvatur ser man overalt. Hvis man står sør på Jeløya i Moss og ser en båt som forsvinne ut Oslofjorden, vil man vil se den forsvinne ut av synet for det blotte øye ca. 50 kilometer borte, med en kikkert kan man zoome inn på den og se detaljer. Den forsvinner ikke over kurvaturen men bare krymper inn i forsvinningspunktet.

Om Jorda var en ball, skulle man i henhold til regnereglene for kurvatur for Jorda her hatt en kurvatur på omtrent 250 meter og båten skulle vært forsvunnet lenge før vi ser den forsvinne. Det stemmer ikke - ta en test selv. Det går mye båter ut Oslofjorden hver dag, og med et kart finner man lett avstandene. Du vil lett se at Oslofjorden - og alle andre fjorder, sjøer og hav - er helt flate.

Focaults pendel er et triks

Pendelen har fått navn etter franskmannen Léon Focault og er en roterende svingende pendel som skal bevise at Jorda roterer. Dette er et mislykket eksperiment, og et eksempel på pseudovitenskap.

Pendelen ble sett på som det første enkle bevis på at den hellende Jorda roterer om sin akse. Pendelen består av en lang snor med en tung vekt i enden, og skal være så lang som mulig, gjerne 30 meter eller mer. Den settes mekanisk i sving ved å dras ut til en side og slippes eller en utløsningsmekanisme brukes. Det er ofte gjort mekaniske tiltak for å minske friksjonen så pendelen går fint, og mange pendler drives elektromekanisk så de ikke stopper.

Pendelen er satt opp for å bevise at Jorda roterer. Pendelen svinger i en bestemt retning ut fra hvordan den startes, dens mekaniske konstruksjon fører den igjennom svingninger som selvsagt vil endre planet den svinger i helt til den igjen står stille, for alle slike lange pendler er ekstremt følsomme for sin mekaniske konstruksjon. At de skal svinge systematisk forskjellig fra sted til sted på Jorden er umulig, for det er alltid den mekaniske konstruksjonen som bestemmer svingningenes løp.

Samtidig, hvis pendelen er frigjort fra jordas atmosfære og jorda spinner under den, hvordan er det at fly som flyr øst til vest bruke like lang tid som de som flyr vest til øst? Hvorfor kan man ikke da fly et helikopter rett opp og bare vente til destinasjonen spinner på plass? Enten sitter ting fast i atmosfæren og er med i spinnet, eller så er de ikke det, man kan ikke ha begge deler samtidig.

Pseudovitenskap om pendel

Det blir hevdet at pendelens svingeplan dreier seg langsomt i samme retning som solens og stjernenes bevegelse. Dette er meningsløst å ha som utgangspunkt, for pendelen blir startet i den retning man vil. Å hevde at pendelens plan ikke dreier ved Nordpolen er kanskje sant, men vil ha med pendelens start og mekaniske konstruksjon å gjøre.

Dette er et totalt mislykket eksperiment som ikke viser noe. Pendelen settes i svingninger i en valgt retning, og den minste ubalanse og skjevhet vil få den til å dreie i et mønster før svingningene dør ut. En lang pendel vil bruke lang tid på å falle til ro.

Dette er ikke bevis for noe, men en latterliggjøring og undervurdering av publikum. Det er på en flat jord at vi ser det som skjer. Focaults pendel viser at jorda står stille. Det blir lett komisk når man sier at det er den ikke-målbare Coriolis kraften som virker på pendelen, men igjen: hvorfor har ikke Coriolis-effekten noen innvirkning på fly?

Coriolis kraften kan ikke måles og - hei, følg med - den vender om ved ekvator.

Coriolis effekt eller kraft uten kraft

Corioli var en franskmann som jobbet med effekten av kinetisk energi på roterende systemer. Coriolis effekten eller kraften handler om objekter som dreier når deres bevegelse beskrives relativt til et roterende referanseobjekt, og ofte brukes Jorda som referanseobjekt.

Jordas rotasjon skal skape Coriolis effekten via massene på Jorda og i atmosfæren - vannstrømmer som Golfstrømmen forbi Norge, skyer, værsystemer - som merker effekten. Virkningen er mot høyre på den nordlige halvkule og mot venstre på den sørlige halvkule. Det er helt umulig at den kan snu ved Ekvator. Coriolis-effekt kan ikke måles, vi vet da heller ikke hvor sterk den er, og stormer og havstrømmer dreies ikke systematisk slik Coriolis effekt sier. I den virkelige verden ser man stadig usystematiske virkninger som umulig kan ha noe med Coriolis effekt å gjøre.

I folketroen sies det Coriolis effekt bestemmer hvilken hvirvelretning vannet tar ut av en vask eller et toalett, og at den tilsvarende skaper en virkning i én retning på den nordlige halvkule og en annen retning i sør. Dette er selvsagt feil for hvordan vannet renner bestemmes helt og holdent av gjenstandenes konstruksjon.

Vi skal være forvirrede

Vi blir lurt til å tro på effekter som ikke finnes. Jorda er flat og roterer ikke. Ellers er det mye vi ikke vet, og de såkalte "vitenskapsmenn" tør ikke arbeide med saken.

Kopernikus satte sola i sentrum i sin bok "De revolutionibus orbium coelestium", han gjorde aldri eksperimenter og målinger da han var en kjent hermenetiker, det vil si en som tolker andres tekster.

Det kan være mer komplisert enn vi forstår nå

Det er problemer med flat jord kartet - sjekk selv med logisk tenking. Det er ikke sikkert kartet fungerer slik vi tror. Vi forestiller oss alltid at hele kartet er tegnet på forhånd og vi kan reise til alle steder på kartet, men sannsynligvis blir ingenting tegnet før man tolker det.

Det er mange muligheter: Jorden er helt sikkert flat, men det er mye mer land, Jorden er dynamisk og forandrer seg hele tiden med portaler, dimensjoner og verdener. Bare ekte, uredd og seriøs kunnskap kan lede oss videre.

Vår kunnskap er tilstrekkelig til å vise tydelig med bilder, videoer, målinger hva Jorda er ut fra det vi nå vet, men vi bruker den ikke. Nå vet vi at Jorda er flat og ikke snurrer og vi kan gå videre derfra.

Hva er dette bildet NASAs grafikere har laget? Det kommer ingen svære objekter deisende ned på Jorda.

Det finnes ikke objekter ute i rommet som kan gjøre dette. Ingen har noen gang sett noe slikt og det er ren spekulasjon hva som vil skje. Følg med, still spørsmål og utdann deg selv. Bli med i jakten på sannheten om Jorda.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: