Jorda er ikke rund med lagdelt kjerne inni for den er flat

Jorda er ikke rund med lagdelt kjerne inni for den er flat

kategori: natur

Vi har absolutt ingen kunnskap om hva som er under jordskorpa

Jorda har offisielt en skorpe, en kappe og en kjerne som er delt inn i flere kulerunde lag, og noen av lagene er av gloheit flytende smeltemasse av jern-nikkel. Ingen har konkret sett eller målt dette, og vi har aldri boret gjennom jordskorpa og inn i jordkappa eller kjernen. Hvor dypt vulkanene stikker er det heller ingen som vet.

En ny beskrivelse er: Jordas indre kjerne er en ball av fast jern - ikke flytende - omtrent så stor som vår måne. Denne kula er omgitt av en svært dynamisk ytre kjerne av flytende jern-nikkel legering, noen andre lettere elementer, deretter en kappe som har konsistens som sirup og øverst et solid dekke som utgjør overflaten vi bor på.

Superdypet til tyskerne ble ikke boret mer enn 9 kilometer ned: Hva er problemet med å komme dypere, ble det varmt?

I løpet av milliarder av år har Jorda kjølnet fra innsida og utover, og fått den flytende jernkjernen til delvis å fryse og få fast form. Den indre kjernen har vokst med omtrent 1 millimeter per år ved at det dannes iskrystaller og kjernen derved får fast form.

Det dypeste mennesker har vært under jordskorpa i en hule er 2080 meter i Voronya i Georgia, og i Sør-Afrika går man så dypt ned som til 3400 meter i gullgruvene.

Lagdelt rund jord med kalde og varme lag (sier de). Faktisk vet vi ingentingom dette, det er bare antakelser for ingen har vært mer enn 14 kilometer ned.

Vi har boret masse i jordskorpa

Boring ned i jordas overflate eller jordskorpe dreier seg vanligvis om leting etter olje, vann, mineraler og metaller for å tjene penger.

Det er boret mye i jordskorpa i forbindelse med oljeutvinning, og det finnes olje og gass nedi der, men all boring har stoppet på 7-9000 meter. Det har vært gjort forsøk på å komme dypere og nå har man lykkes i sjøen utenfor Kina og Russland, med boring ned til omtrent 14 kilometer.

I dypet: I Kola-prosjektet har russerne på land vært 12 kilometer ned i jordskorpa, tyskerne 9 kilometer med sitt dyp-prosjekt

Det største havdypet man kjenner til er Challenger Deep som er omtrent 12 kilometer under havflata, og ligger i det vestlige Stillehavet et par hundre kilometer fra US territorialområdet ved Guam, og man tror jordskorpa er spesielt tynn her.

Undersøkende boring er stoppet

Teknisk burde det være mulig å bore mye lenger ned enn 14 kilometer. Ingen kan faktisk vite hvor langt ned vi kan komme, og ingen har bekjentgjort at de har foretatt målinger, boringer eller på annen måte vist at det går an. Ingen vitenskapelige boringer til stor dybde er gjort, og ingen kan følgelig vite hvordan strukturen under oss er.

Her omtrent 1500 meter ned søker de etter lyder fra jordas indre

Boring til superdyp

Det har vært to kjente prosjekter med dyp boring, et i Russland og et i Tyskland. I det superdype hullet på Kola-halvøya i Russland holdt man på i 27 år til man sluttet i 1994. Her boret man ned til 12200 meter, og fant vann og fossiler i hullet, og det ble etterhvert veldig varmt der.

I Tyskland kom man ned til litt over 9 kilometer før man sluttet i 1995. Her kan du lese rapporten de har laget.

Tegningen av rund Jord med en kjerne er feil

Å presentere en tegning med lagdeling som fakta er ikke bra, for den er helt sikkert feil. Bildet er teknisk laget av "anasofiapaixao". Slike tegninger og varianter av den finnes i all offisiell informasjon om Jorda med sin ytre kappe, en ytre og en indre kjerne. Offisielt hevdes det at Jorda er en kule med radius 6378 (6371?) kilometer, men det kan faktisk ingen vite, og det er opplagt feil fordi Jorda er flat.

Jorda er ikke rund den er flat

Det er åpenbart for alle som kan se at Jorda er flat. Du kan lese om det her og her.

Å hevde at Jorda er rund er feil, og det har aldri vært presentert bilder som ikke er digitalt produserte. Satelitter viser ikke levende bilder av Jorda til tross for at de skal ha mengder med kommunikasjonsutstyr i følge offisielle oppgaver.

Oppdiktet: "Den blå klinkekula" er et berømt oppdiktet bilde av Jorda offisielt tatt 7. desember 1972 av mannskapet på romskipet Apollo 17 på vei til månen i en avstand på omtrent 29.000 kilometer. Bildet viser Afrika, Antarktis og den Arabiske halvøy

Ingen vet hva som befinner seg langt under beina våre for ingen har sett eller målt det

Vi vet noe om hva som befinner seg rett under jordskorpa, for vi bruker olje, kull, vann og mineraler i mengder som vi tar opp fra de øverste lagene i jordskorpa.

Det som er lenger nede vet vi faktisk ingenting om.

Fjellet Chimborazo er en inaktiv vulkan i Andes, Ekvador, høyde 6,268 meter. Toppen er det punkt i verden som er lengst fra jordas kjerne, ikke Mount Everest, fordi Chimborazo's visstnok ligger langs bulken på Jorda langs ekvator. Problemet er bare at Jorda er flat og ikke har noen lagdelt kjerne.

De som presenterer denne tegningen som fakta tror ikke vi følger med

Det er latterlig at dette ikke er helt klart, at en hel verden refleksjonsløst tror på slike tegninger.

Det er uklart hvorfor det er kaldere i midten av jorda, og hvorfor det ytre laget ikke smelter det indre laget og holder konstant temperatur, og hvordan de i det hele tatt kjenner denne konstruksjonen.

Vi vet heller ikke hvem det er som holder på med spredning av slik informasjon og kaller det vitenskap, for all vitenskap har sin opprinnelse i naturens funksjonalitet. Det spiller jo ingen rolle for oss så lenge vi vet at den Jorda vi ser er flat, og selvfølgelig skal vi en dag finne ut hva som er under beina våre nedi der.

Linker

Rapporten om det tyske superdype boreprogrammet.

Vi er en datasimulering og alle skaper sin egen verden.

The Earth's core is melting...and freezing.

Les også: