Jobben knekker deg når du tjener andre

Jobben knekker deg når du tjener andre

kategori: frihet

Livet er kort og det er feil å bruke det til å jobbe for andre

Meldingen om at du er sparket er hard, men for noen er det starten på et bedre liv, å gjøre sin egen greie. Tommelen opp!

Alle står på, men det går opp for stadig flere at praktisk talt ingen faste jobber gir utfoldelsesmuligheter og et rikt liv. Jobbutvikling, inspirasjon, glede og læring på jobb er nesten aldri realiteten. Karriere i jobben får du heller aldri for det er for de få. Jobben snevrer alle inn i en begrenset verden der firmaets interesser er alt som teller. Målene, budsjettene, kriteriene, handlingsplanen og mer bankes inn hver dag inn i hodene på de underordnede av de overordnede.

Fytti I: Disiplinærsamtaler er når voksne folk får kjeft og risikerer ydmykelser.

Man blir vurdert, presset, utsatt for disiplinærtiltak og kanskje kastet ut. Alle regler er til for å følges og man opplever negative ting. Til slutt er det krise: Alt vi greier er alarm, dusj, brød, kaffe, trikk, jobb, helg, ferie til vi dør.

Firmaet står over alt. Du blir en taper, og du kommer hjem til dine kjære i et agressivt og stressa humør. Dette varer ved og du blir gradvis ødelagt.

Fytti II: Alltid slitsomt å være i farta for andre og det bygger stress.

Jobber du overtid også? Det er ikke smart. Løsningen er å bestemme alt selv og alt annet er bedre enn å jobbe under andre. Du har nok kraft inne i deg til alt. Kanskje å være sin egen herre ved å ha sin egen franchise er løsningen. Uten fast jobb kan man få tid til å ta tak i seg selv og foreldrerollen så ens barn slipper å gjøre samme feilen.

Jeg er en slave og jeg liker det.

Finn våre videoer på [YouTube] (https://www.youtube.com/channel/UCPC2HW2oyhUsRQOpFsQp5tA)

Her kan du lese flere av våre spesielt anbefalte artikler.

Les også: