Jesuittene styrer vitenskap politikk økonomi religion for egne formål

Jesuittene styrer vitenskap politikk økonomi religion for egne formål

kategori: økonomi

Jesuittene er på hugget de spiller inn og styrer alt på alle områder

Jesuittene eller Jesu selskap er en bred organisasjon med mange oppgaver på mange nivåer, inklusive vitenskap på høyt nivå. Det kan være greit å vite at det var den belgiske jesuitten Lemaître som fant opp vårt verdensbilde med det store smellet The Big Bang.

De fleste jesuitter er lærere, prester eller misjonærer. Men de er også pavens militære arm som har som oppgave å kjempe for å fremme pavens interesser over hele verden. På toppnivå skyr de offentligheten og er tilnærmet usynlige. De ledes av en general som bærer svart drakt, han kalles den svarte pave, og også han har sete i Roma. De har områdeledere over hele verden.

De som er ferdig utdannet etter 12-15 år deltar ikke i religiøst arbeid, men arbeider strategisk på høyt nivå som politikere, finansmenn, ledere av mange slag og som vitenskapsmenn, spesielt innen astronomi og kunnskap om skapelsen og vårt verdensbilde. De framstår som vanlige menn, og er ikke identifisert som jesuitter.

Jesuittene var og er eierne av de fleste og største teleskopene og observatoriene i verden. Det nyeste i USA kaller de L.U.C.I.F.E.R., oppkalt etter Satan i Bibelen.

Jesuittene er verdens sjefsastronomer

Jesuittene og Vatikanet har alltid vært dypt involvert i alt som har med astronomi å gjøre. De har vært og er verdens største eiere av rom-observatorier og teleskoper.

En jesuitt etablerte med pavens støtte teorien om at Jorda er en kule som surrer rundt seg selv og farer gjennom rommet i vanvittig fart. En annen jesuitt etablerte teorien om "The Big Bang" med universet som et evig ekspanderende system.

Jesuittene har styring på utviklingen av vår vitenskap

I dag huskes "vitenskapsmannen" og jesuitten Lemaître som oppfinneren av eller far til teorien om "The Big Bang" som ble laget i 1927. Den sier at universet kan spores tilbake til det som Lemaître kalte et enkelt grunnatom som eksploderte og ble til et system av galakser. Dette skal ha skjedd for ca. 14 milliarder år siden, og de sier nå at galaksene skal fortsette å utvide seg for alltid.

"The Big Bang" er klart en ren spekulasjon uten feste i faktiske forhold. Det finnes en parallell mellom "The Big Bang" som en begivenhet og den kristne antagelsen om skapelsen av Jorda og livet der fra ingenting.

Moderne vitenskap er skapt/funnet på av jesuittene for religiøse formål. Her er Einstein og Lemaître sammen.

Vitenskap og religion henger sammen via astronomien

At en jesuitt oppnår slik anerkjennelse er nok mer vanlig enn vi har vært klar over. Jesuittene har gjennom historien utmerket seg innen klokker, pantografer, teleskop, mikroskop, magnetisme og elektrisitet. Før alle andre observerte de astronomiske fenomen som fargebildene på overflaten av Jupiter, Andromeda-tåken, Saturns ringer, månens innflytelse på tidevannet og lysets bølgenatur. Jesuittenes innflytelse på astronomi og vårt verdensbilde er spesielt stor. De er i dag verdens ledende astronomer, og eier mange teleskoper over hele verden.

Nicolaus Copernicus som plasserte sola i sentrum av vårt univers var jesuitt. Guy Consolmagno er nå jesuittenes sjefsastronom. Følger man linken til jesuittene videre ser man at de har svært brede interesser.

Jesuittene hadde merkelige hatter i starten. Nå går de ut i samfunnet i vanlige klær.

Jesuittene har store ambisjoner for sin egen rolle i verden

Sjefen for jesuittene kalles general, og den nye sjefen for Jesuittene heter Arturo Sosa. Jesuittene er alltid svartkledde, og generalen kalles den svarte pave. Pave Frans er jesuitt, men han er hvitkledd. Dette er en interessant utvikling, for jesuittene har avlagt løfte på at de ikke skal søke høye embeter som biskop, kardinal eller pave. To jesuitter innehar nå de høyeste stillingene i den romerske kirken, og de er begge fra Sør-Amerika.

Jesus selskap eller Jesuittordenen er omspunnet av myter

Hva jesuittene gjør er det ingen som vet, men de er her. Jesuittenes plan lever, men de gjør aldri noe åpent slik at de kan eksponeres. De er til stede offisielt - deres egne opplysninger - i 112 land og har offisielt et sted mellom 18.000 og 22.000 medlemmer. De er ikke munker, de er derfor ikke i kloster, og den opprinnelige oppgaven deres var å støtte pavens kirke i kampen mot Luthers protestantiske nye kirke. De kalte seg en gang pavens militære hær. De hadde først base i Spania der man aldri har hatt noen kirkelig reformasjon, og spredde seg raskt til de fleste land.

Iesus Hominum Salvator. Jesus er frelseren av menneskeheten, og jesuittene tok jobben med å få det til.

De gjør hva som helst for sin kirke

De var en gang anklaget for å ha som grunntanke å gjøre alt som er mulig for å fremme pavekirkens mål. Ordene om at målet helliger midlene er blitt hengende ved dem. Navn som romerkirkens garde, motreformasjonens stormtropper og Jesu soldater er brukt. De var kadaverlydige og redskaper for alle formål. De ble kjent for å forstille seg og ikke vise fram hvem de egentlig var og hvilke hensikter de hadde. De var slue, falske og deltok i interessespill på høyt og lavt nivå.

Komisk lov

Det var et underlig lovforbud mot jesuitter her helt fram til 1956, men det har neppe hindret jesuittene i å drive virksomhet her. Jesuittene har aldri vært et lidende fellesskap fordi de har alltid hatt styringen selv. I 1921 ble en jesuitt invitert til Norge for å forelese om katolisismen. Formelt sett var dette ulovlig, og besøket ble avlyst.

Jesuittordenen ble stiftet i 1534 av spansk/baskiske Ignatius Loyola

Jesuittene ble offisielt pavens redskap i 1540. Jesuittene har en læretid på opptil 15 år for de som blir de særskilt utvalgte som lover lover å være jesuitter inntil døden. Disse topp-jesuittene er usynlige som jesuitter, de har vanlige jobber, de kan leve i ekteskap og de har svært god økonomi. De fjerner seg ikke fra det verdslige, de går ikke i kloster. De befinner seg alle i toppen av politikk, næringsliv, vitenskap og blant politikere og eksisterende og kommende statsoverhoder.

Sitt stille og gjør det du skal før eksamen. Kadaverdisiplin er et riktig navn for dette, og det er utrolig merkelig at ingen protesterer mot dette fordummende systemet.

Utdannelse er basis for alt

Toppjesuittene rekrutteres gjennom utdanningssystemet via skoler og universiteter som jesuittene driver, etter en grundig seleksjonsprosess. Alle som vil lære noe kan gå på jesuittskole. Jesuittene styrer tusenvis av skoler og universiteter over hele verden, for det gir dem et rikt tilfang på mulige super-jesuitter. Dette er et smart system.

De kartlegger nøye alle studenter, og velger ut de som kan bli framtidas topp-jesuitter. Forøvrig er prinsippene i dagens skole, også vår egen, slik jesuittene foreskrev for snart 500 år siden: Klasserom, tvungent pensum og eksamener i alle fag. Undervisningssystemet er en av kjernene i jesuittsystemet.

Paver (som nå er jesuitt) og presidenter driver begge politikk på høyt nivå, og har alltid gjort det.

Trosbekjennelser gir jesuittene viktig informasjon

En annen kjerne i jesuittsystemet er det kirkelige skrifte- eller trosbekjennelses-systemet. Her lar mennesker på alle nivå seg avhøre av en prest som kan være jesuitt. Da kan informasjon samles til nytte for jesuittenes mål om politiske og økonomiske forhold.

Jesuittenes organisasjon er verdensdekkende

De har en general som er lokalisert i Roma på toppen, og regionledere over hele verden. Jesuittenes organisasjon er delt i tre nivåer ut fra utdannelse. På toppen finnes de som har utdannelse i 10-15 år, og nederst er utdannelsen for alle basert på to år som noviser, deretter prestevigsel og ett år i professhus. De som vil bli vitenskapsmenn og professorer fortsetter arbeidet på universiteter, og disse slutter aldri å være jesuitter. De avlegger løfte om å være jesuitter inntil døden.

De åndelige øvelsene er læreboka

Basis for jesuittenes åndelige innhold er “De åndelige øvelsene” som ble laget av Loyola og som man vanligvis skal bruke fire uker på å gå gjennom. Guds ære er det høyeste målet for arbeidet.

De arbeider for å konvertere embetsmenn og høye myndighetspersoner. De driver misjon i alle land, og særlig kjent er de for arbeidet i de portugisiske kolonier, Sør-Amerika, India, Japan og Kina.

Big Bang er skapt av jesuittene for å styrke paven. Hvordan skal vi tenke oss at verden oppsto, og hva hadde vi før Big Bang. Får Big Bang konsekvenser for det som skal skje i verden?

Grove beskyldninger er rettet mot jesuittene, men vi vet ingenting om det

Jesuitter har i sitt arbeid blitt beskyldt for å utøve drap og drapsforsøk på statsoverhoder, å være seksuelle avvikere, gullgravere, enkerøvere og politiske intrigemakere. De driver også utstrakt økonomisk virksomhet på vegne av sin orden, og regnes for å være svært rike. Det er ingen som har full innsikt i dette.

Det vi vet er at den romerske kirke sier de leter etter vitenskapelige bevis for Guds eksistens, og de vil forene vitenskap og religion. Da kan de være ute etter en begrunnelse for at alle skal styres av en verdensdekkende myndighet under Paven.

De bruker tydelig sine vitenskapsmenn til å skape sin egen lærdom, de bruker kunnskap mot kunnskap, lager sin egen sannhet som de vil skal gjelde for alle, og de produserer sidespor som forvirrer og skaper uenighet. Men sann vitenskap er fri, og kirkelig vitenskap er bundet vitenskap.

Jesuittene er verdt et videre studium for de som vil forstå verden - følg med.

[Pope Pius XII: The proofs for the existence of God in the light of modern natural science.] (http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/P12EXIST.HTM)

Les også: