Japansk maskin lager olje av plast

Japansk maskin lager olje av plast

kategori: teknologi

Søppelproblemet er pakket i plast

I sjøen og på strendene over hele verden ligger det nå store mengder søppelplast., og mengdene øker. Folkens, vi har et problem.

Vi får nå større og større problemer med avfall fra plast. Alt er pakket inn i plast, det kastes tankeløst rundt omkring, og søppelproblemet rammer både dyr og mennesker. Mange dyr har fått problemer med å leve i sine naturlige habitat.

Plast i miljøet er svært negativt

Studier viser at plast kan bryte sammen av sollys, regn, og annen miljøpåvirkning, og føre til utskillelse av giftige kjemikalier, som eksempelvis bisfenol A, bly, cadmium og kvikksølv. Mye plast bryter sammen etter ett år, men mange bruker noen tiår eller holder seg i mange hundre år. De store mengdene og det økende påfyllet gjør dette til et stort problem.

Store mengder plastavfall er et stort problem i verden i dag, men det finnes maskiner som har vist at plast mengdene kan reduseres, og vi kan lage olje av plast. Det er bare en begynnelse, for plastmengdene i verden er store.

Japansk supermaskin lager olje av plast

Et japansk firma Blest prøver å bidra til å løse plastproblemet i verden. Plast som søppel er i ferd med å drukne oss, alt vi kjøper er nå pakket i plast og utviklingen med mer og mer plast er løpt løpsk. Resirkulasjonsordningene fungerer heller ikke godt, og vi ser store mengder plast i alle former som flyter rundt på havet.

Dyr som lever i og nær havet og sjøen har alvorlige problemer med plast som flyter overalt.

Resirkuler plasten til olje igjen

Det japanske firmaet har laget et slags destillasjonsapparat for å konvertere plast til olje som deretter kan gjenbrukes. Det er kommet spørsmål om reststoffer, og det hevdes at det ikke er noe problem. Resirkulerbare plast typer er polypropylen (PP), polyethylen (PE) og polystyren (PS). Plasten bør være ren før man putter den inn i Blest maskinen.

Plastfjell i Chennai, India er et av de mange vi ser i verden i dag.

Plat er egentlig et superstoff i forhold til holdbarhet, og det har gjort at vi har tatt for lett på rutinene med innsamling og gjennvinning av plast. Kombinert med den enkle løsningen det er å bruke mindre plast, blir denne maskinen et nyttig verktøy i kampen for miljøet.

Vi skal forbedre oss kraftig

Mengdene med plast øker, men arbeid er i gang med å skape forbedringer. Det viktigste er gjenbruk og resirkulasjon, der store mengder plast blir til nyttige produkter som eksempelvis klær, parykker, blomsterpotter, glidelås og bygningsmaterialer. Et økende problem er mikrosøppel av plast som er fra noen mikromillimeter størrelse og opp til omtrent 5 millimeter, og som truer mange havområder.

Bruk mindre plastemballasje, og engasjer deg i praktisk jobbing med resirkulering av plast. Vi er kommet i en situasjon der vi ikke lenger kan produsere og bruke plast i slike mengder som vi nå gjør.

Linker

Her er link til firmaet Blest

På Taiwan brukes plasten til nye smarte produkter

Her er en av maskinene som kan konvertere plast til olje for bedre miljø. Maskinen med høyest kapasitet kan ta 2 tonn i døgnet.

Les også: