Internett ødelagt av myndigheter og bedrifter kan repareres

Internett ødelagt av myndigheter og bedrifter kan repareres

kategori: teknologi

Nye prinsipper for et godt nett for alle utvikles

Det er tid for oss alle å arbeide sammen og ta tilbake internettet.

Det arbeides med nye prinsipper for internett. Det foreligger et dokument i første versjon, og det kommer mer. Man har nå sjansen til å bidra ved å henvende seg til Contract for a new web.

Det følgende er oversatt fra engelsk med noen få endringer - vi mener individets retter skal komme først:

Internett ble laget for å bringe mennesker sammen i skapende virksomhet og gjøre kunnskap fritt tilgjengelig. Alle har en rolle å spille i å sikre at nettet tjener menneskeheten. Det enkelte menneskes muligheter er alltid grunnleggende for det som skjer på nettet. Ved å forplikte seg til de følgende prinsipper, kan privatpersoner, myndigheter, bedrifter og organisasjoner rundt om i verden bidra til å beskytte det åpne nettet som et offentlig gode og en grunnleggende rettighet for alle.

Privatpersoner vil

Myndigheter vil

Bedrifter og organisasjoner vil

For alle

Ta kontakt med Contract for a new web - si hvordan du vil ha det.

Link: Contract for a new web

Les også: