Interessen for kryptering tar seg opp

Interessen for kryptering tar seg opp

kategori: frihet

Nettet inneholder farer man kan beskytte seg mot

Er smart-TVen din et overvåkingsapparat som kan høre hva du sier og se hva du gjør, og sende informasjonen videre til "sentral myndighet"? Vet du sikkert hva dette apparatet egentlig er? Teknologi skal bli vårt nye altomfattende fengsel for livstid. Storsalg av ny teknologi viser veien de vil vi alle skal gå. Du får tilsynelatende gjøre hva du vil, men en dag kommer de fordi du har brutt reglene. Du spør hvilke regler, men det er nytteløst, for du har brutt dem. Har du sjekket om du kan kryptere TV-en din? Snart er kabelen til TV-apparatet kuttet og alt foregår via nettet.

Nettaktivitet gjør deg sårbar

Vår nettaktivitet er under angrep fra mange. Noen vil stjele fra deg via dine kontoer, og myndighetene er tydelige på at de vil ha ubegrenset tilgang til å vite hva man gjør på nettet. De ønsker full overvåking av alle. Men alle bestemmer slike ting selv, og kryptering er et verktøy man kan bruke for å beholde retten til selvbestemmelse.

Stenge informasjon for utenforstående

Bruk kryptering og styr tilgangen til privat informasjon

Kryptering er å skjule informasjon for utenforstående slik at bare godkjent sender og mottaker kan se informasjonen, og nettaktiviteten har skapt behov for slik kryptering. Verktøyet man bruker er algoritmer for kryptering med navn som EAS, TwoFish, IDEA, og noen algoritmer er svake og andre er sterke.

En bruker også https for å kryptere eller sikre at ingen bryter seg inn i en dialog som er i gang på en nettside.

Lær litt grunnleggende kryptering og man forstår bedre hva som foregår.

Motstand mot myndighetsovervåking bør man lære barn i hjemmet

Datalagringsdirektivet og myndighetenes tiltak for å følge ens nettaktivitet er i ferd med å renne ut i sanden, og det er økende interesse for kryptering for å holde meldinger private og skjulte for utenforstående. Et eksempel er at overvåkingspolitiet ikke klarer å finne ut hva som sies mellom folk som bruker iMessage fra Apple. Meldingene er krypterte og kan ikke spores.

Effekter av kryptering

Når man krypterer kan ingen se epost eller filer man bruker selv om de får fatt i filen, ingen kan forfalske ens elektroniske signaturer, ingen kan se hva man kjøper på nettet, og kontoinformasjon er skjult for andre.

Billedkryptering

Bra verktøy finnes

Folk finner at Tor er nyttig. Tor er et gratis program og åpent nettverk som hjelper deg å forsvare deg mot nettovervåking som truer din frihet, din konfidensielle informasjon og forbindelser. Trafikk-analyse utført av politi og andre vanskeliggjøres. Her kan du lese mer om Tor Project.

Tor anonymitet stinker eller NSA stinker

Elektronisk Forpost Norge har artikler om kryptering.

En klar regel er alltid å sjekke om nettstedene og datatjenestene man bruker har kryptering. Det er greit å vite at kryptering aldri kan forbys, for en kan alltid avtale nøkler med andre.

Folk våkner nå - for privatliv og frihet.

Les også: