Interessant Ginkgo Biloba tre renser lufta gir helseforbedring

Interessant Ginkgo Biloba tre renser lufta gir helseforbedring

kategori: helse

Tempeltre med mange egenskaper

Tresorten Ginko Biloba er med sitt flotte utseende over lang tid brukt til alleer i Japan og Kina, ofte i forbindelse med veier som leder opp til et tempel. Ginkgo Biloba er kjent som et litt mystisk tre, og mange planteskoler i Europa er begynt å dyrke Ginkgo Biloba som parktre og for medisinsk bruk. Byer bruker treet som allé-tre i sterkt trafikerte gater fordi det "spiser forurensning", for eksempel Trelleborg i Sverige. Noen kaller det en steinalderversjon av et tre fordi det aldri har forandret seg. Det er teknisk sett et bartre som feller de gule bladene om høsten.

I Botanisk Hage ved Naturhistorisk Museum på Tøyen i Oslo har de flere av disse interessante trærne. De har også har navnet tempeltre fordi de i lang tid er plantet ved templer mange steder i Japan, Kina og andre land, noe som har gitt tresorten et hellig preg.

nytt_norge_ginkgo_biloba <div class=‘hint'>Et Ginkgo Biloba tre i Botanisk Hage, Naturhistorisk Museum, Oslo er et av de største i Europa.

Det største treet på Tøyen ble plantet i 1870, og antas å være det eldste i Nord-Europa. Ginkgo Biloba kan under gunstige forhold bli opptil 1500 år gammelt. Det kan man konstatere ved å telle årringer.

Helt uforandret langt tilbake i tid

Man har funnet veldig gamle fossiler av treet som viset at treet ikke har forandret seg på lang tid. Fossiler viser også at treet har vært vanlig i tidligere tider på den nordlige halvkule. Treet har i dag ingen nære slektninger i planteriket. Slike tidsangivelser blir bare spekulasjon, men man regner at så langt tilbake som det er mulig å komme har vi hatt Ginkgo Biloba treet.

Mye kommersiell dyrking

Nå finnes det ville trær bare i Kina, men det er mange trær i hager og Ginkgo Biloba planteskoler over store deler av verden. Nedgangen i antallet i Kina skyldes overdreven trefelling. Ginkgo Biloba er sykdomsresistent, har ingen naturlige fiender og tåler forurenset luft. Den brukes som allé-tre langs sterkt forurensede gater i storbyer.

nytt_norge_ginkgo_biloba_medisin

Treet kalles noen ganger en mellomting mellom nåletre og løvtre. Bladene og de små fruktene brukes til medisiner.

Til medisinsk bruk

Det er stor og økende interesse for dyrking av treet. Uttrekk, pulver og essenser av Ginkgo Biloba har lenge blitt brukt i tradisjonell kinesisk medisin. Nå dyrkes den kommersielt for bruk i vestlig medisin, og er gjenstand for omfattende forskning. Bruksområder er mot dårlig blodsirkulasjon, svimmelhet og demens eller Alzheimer.

Medisinsk pulver fra Ginkgo Biloba treet. Man lager også essenser og piller.

Health Benefits of Ginkgo Biloba

Les også: