IP Intellektuell eiendom låser utviklingen

IP Intellektuell eiendom låser utviklingen

kategori: økonomi

Gratis idéer for alle er best

Han sa: "Mine tanker er min eiendom på like linje med at luften i lungene mine er min eiendom." Men slik er det ikke nå. Ideer kan patenteres eller beskyttes ved copyright.

Det er vanlig at ideer kalles intellektuell eiendom (engelsk IP intellectual property) og låses inn og gjøres utilgjengelig for andre. Ideene låses inn i egne prosesser som eies privat, produkter lages i hemmelige fabrikker i ukjente prosesser og verden styres av begrensninger.

Intellektuell eiendom eller intellectual property IP er big business, det handler om ideer som kan patenteres, det blir lett til advokatmat og det handler om store penger.

Les mer: Pengesystemets brutale død og nyoppfinnelse kommer. Verden i krise økonomisk system råttent.

Verden er full av ideer, prosesser og tanker som gjøres til privat eiendom så man kortsiktig kan tjene penger på dem, og krefter som stopper utviklingen. Fri kultur handler om å fjerne barrierer for riktig utvikling. Patentkriger foregår i rettsaler over hele verden, piratkopiering er blitt vanlig og beskyttelse av egen intellektuell eiendom IP intellectual property er en voksende melkeku og fagområde for jurister . Men ting er i ferd med å snu litt ettersom konsekvensene av dette blir tydeligere - utviklingen på alle områder hemmes kraftig.

Les mer: Gjør hva du vil på nettet med copyleft og åpne lisenser. Copyright er beskyttet med trusler og vold, copyleft er frihet.

La ideene flyte fritt til beste for alle

Del alt og ha stor nytte av det - gjelder spesielt nye produkter uten marked

Flere ser nå store fordeler ved å gi bort gratis sine idéer og tanker til andre, til og med forskningsresultater deler man på. Forsknings- og utviklingsorganisasjonen Rocky Mountain Institute RMIer helt klare i sine meldinger: de gir bort sin intellektuelle eiendom. Tesla med elbilene har åpnet for deling av sin intellektuelle portefølje. Dette er mot vanlig tenking i dag for det vanlige er å ta patent på sine ideer for å bli rik. Tesla og RMI sier altså det motsatte: spre ideene dine og du stimulerer alles skaperevne. Det handler ikke om å låse inn idéer og bli rik, men å spre idéer, la idéer bli nyttige for andre slik at samfunnets eller den sosiale kunnskap øker. Samtidig bygges markeder for ideene - nytt spres og blir vanlig.

Les mer: Miljøfiendtlige vindmøller trenger ny smart drakt, og ideene om det finnes.

Åpne idéer som knuser patenter er sosialt

I dagens konkurransesamfunn der mange firmaer bygger opp store patentporteføljer - se f.eks. Nokia, Samsung, Apple, Kodak, Dolby og mange andre - er dette kjetterske tanker. Samtidig er det voksende forståelse for urimeligheten i at tilsynelatende alminnelige ting som buet glass eller avrundede hjørner kan patenteres og bli intellektuell eiendom. RMI ønsker at vi alle skal skape idéer og gjøre det om til sosial intellektuell eiendom som brukes av mange og alle ideer skal være offentlige eller tilgjengelige i det offentlige rom. Da kan vi skape forbedringer for alle og vi får en idéprosess som er åpen og vi blir alle katalysatorer for hverandre.

Ideflyt i kollektiv av mange slag til inspirasjon og idesamling

Samfunnets nytte er best i lengden

Mange av de sakene det arbeides med og tenkes på er felles for alle, de er saker samfunnet som helhet kan ha nytte av. Alle ønsker bedre transport, lettere tilgang på energi, mindre utslipp, nye materialer, bedre metoder, men den gjeldende kommersielle tankegangen begrenser all utveksling og deling. Men likevel - tenk tanken: La idédugnadene starte.

Alle ideer er felles, offentlige ideer er best og gir idémyldring

RMI foreslår at vi plasserer idéene i det offentlige domene, legger ut en idébank og får idémyldring i gang. Den direkte rikdommen lar kanskje vente på seg, men de indirekte gevinstene kan være større. Settes dette i system for de områder man er interessert i, f. eks. nye supereffektive biler, plusshus eller nye energiformer kan effekten bli dramatisk når aktørene henter og bruker og kombinerer ideer. RMI gir et eksempel på Hyperbilen som er en samling konsepter og idéer rundt effektive, billige og sterke biler som nå flere japanske og tyske leverandører jobber videre med i sine utviklingsprogrammer. Andre eksempler er plusshus der de felles ideene blomstrer og idéen om gode plusshus er i ferd med å bli realitet for mange leverandører. En energiverden uten olje er kanskje det neste store felles idé-området?

Ubegrenset sammenkobling av ideer - nye energitanker skapes gradvis av mange

Åpen innovasjon

Innen innovasjon holder lignende tanker på å få tak. Åpen innovasjon er et veletablert begrep der flere leverandører, kunder, forskningsinstitusjoner går sammen og setter konkurransen delvis til side og utvikler ideer sammen. Det er som regel nok ideer til alle og vel så det, og så er det slik at de som ikke har ideer kan gi finansiell støtte. Det viktige er å samle ideene og gjøre dem tilgjengelige for alle.

Det er mange bransjer og industriklynger som gjør dette og alle som er med har stort utbytte av det. Det oppstår noen ganger et såkalt nettverksdilemma ved at alle som er med vet det samme slik at du ikke kan ta innersvingen på konkurrentene dine. Men det er nok til å leve med i det lange løp.

Det gløder av ideer i bakgrunnen, hold alle flammene i gang og den store flammen tennes nå og da

Ingen enerett til ideer

At ingen kan ha enerett på ideer er et synspunkt mange har, og enklest er det for naturlover som oppdages og som alle andre før eller senere vil oppdage, og ingen kan ha retten til å forby andre å bruke oppdagelsen. Det har vært hevdet at copyright er å ta betalt flere ganger for noe du har gjort, og videre er det kanskje slik at ønsker du å ha alle rettigheter så hold ideene dine unna offentligheten. For rettigheter i videste forstand er spørsmålet åpent: hvor mange ganger skal du med rimelighet kunne ta betalt for noe du har gjort.

Konkurransesamfunnet låser inne idéer, men ved å samarbeide mer vokser fellesskapet. Fri kultur er målet, en kultur der alle kan delta, og der patenter og andre former for eierskap ikke hindrer bruk av gode ideer. Plasser ideene dine i det offentlige domene til beste for alle.

Linker

Intellektuell eiendom

The Case for Giving Away IP: Entrepreneurialism & Collaborative Problem Solving at RMI

Nettverksdilemmaet: Hva kan vi eie?

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Nettverket skaper ofte en ny helhet - la alle være med

Les også: