Ingeniører ødelegger i stor kommersiell stil

Ingeniører ødelegger i stor kommersiell stil

kategori: natur

Ingeniører er nyttige idioter for betaling

Ny teknologi rulles ut i stort tempo av ingeniørene over hele verden. Det er ingen samtaler, debatter eller forklaringer, for de bare kjører på. Et eksempel er trådløs EMF stråling, snart 5G nett og full elektrotåke. Samfunnsingeniørene i ly av lovgiverne satte i gang utrullingen av billig, helseskadelig, trådløs teknologi for detaljovervåkning av nordmenns strømforbruk. Uroen sprer seg - teknologi er en svøpe som legger landet øde.

Ingeniørene konstruerer og bygger, og verden blir verre og verre. Det neste som kommer nå er såkalt geo-engineering der man skal endre de store systemene som holder Jorda i gang. Samfunnet vårt preges totalt av av teknologi, og teknologi og ingeniørkunst henger sammen. Maskin- og betongsamfunnet er bygget av ingeniører. Den verden vi lever i er teknologisk, og utviklingen er ledet mot enda mer teknologi, ofte i stor skala, og påfølgende umenneskeliggjøring og skade på naturen.

Alt er konstruert og bygget av ingeniører uten helhetsoversikt. De løser sin sak, igjen og igjen, og går bare videre uten vurdering av konsekvensene av det de har gjort. De gjør sin jobb, får sin betaling og går videre. De etterlater seg et stadig større teknologisk mareritt, og apokalypsen kan være på vei til oss.

Natur og miljøkatastrofer i regi av ingeniører, her skitten olje.

De er gløgge på sin måte og kan mye, og de ødelegger kloden vår i stor stil. De står bak klimagass-utslipp fra verdens industri, enorme gruve- og oljesand prosjekter som ødelegger miljøet slik at det aldri kan repareres, kjemikalier brukes i alle matvarer, byer bygges ut i rasende tempo og store vannanlegg endrer jordens overflate. Alle slike arbeider er tenkt ut og gjennomført av dagens ingeniører.

Les mer: Kanskje vi får miljøskadelig fracking i Norge.

Gruvedrift under åpen himmel. Hvor stor kan en gruve bli - ingeniører bryr seg ikke om det.

Ingeniørene lager alt de blir bedt om

Ingeniørene har ingen etiske normer, for oljen må opp og kjemikaliene må lages, og pengene må tjenes. De er på jobb og tjener gode penger på sin aktivitet. Det sies fra mange hold at vi må utdanne flere ingeniører i årene som kommer, og veksten må fortsette. Alt går på skinner og sporene etter våre ingeniører blir kraftigere og mektigere. De er i ferd med å skape om verden, verden er menneskeskapt og skaperne er de hensynsløse ingeniørene.

Verdens største dam bygges uten hensyn til hvordan det ser ut og virkningen det har på miljøet.

Fornuftige mottiltak er mulige i levende natur

Verdens forbrukere kan bare endre disse prosessene ved meninger og handlinger som er bærekraftige, og grunnlaget er egne tanker om natur og hvordan det skal være her. Det er å gjemme seg å ikke mene noe om slik ødeleggelse. Lær deg si nei og verden blir bedre.

Les mer: Personligheten og virkeligheten er akkurat slik som tankene er.

Linker

Les også: