Immunterapi for kreft øker forvirringen

Immunterapi for kreft øker forvirringen

kategori: helse

Årets "vitenskapelige" gjennombrudd er innen kreftbehandling

Manipulering av immunsystemet har lenge vært sett på som meget vanskelig da immunsystemet er omfattende og komplekst. Medisinindustrien har laget begrepet immun(o)terapi som et verktøy for å stimulere visse deler av immunsystemet for å få det til å angripe og fjerne kreftceller. Alle komponenter i immunsystemet kan tenkes å bli manipulert for å få til en slik fjerning av kreftceller.

Men årene går - immunterapi er ikke blitt en suksess. Virker det egentlig i det hele tatt? Det er vanskelig å tro på at det komplekse immunsystemet kan få spesifikke ordre om å gjøre visse ting - i dette tilfellet å fikse opp i kreft.

Tiden går og ingenting skjer på kreftfronten

Det amerikanske bladet Science ga prisen for årets gjennombrudd 2013 i vitenskap til immunterapi for kreft. Når vi hører ordet immunterapi tenker vi straks på allergisprøyter der folk med allergier får en sprøyte med et utspedd ekstrakt av det de er allergiske overfor så de kan slippe unna plagene sine for en periode. Det er ikke regnet som en helbredelse av allergi, for neste år, vanligvis om våren, må man ha ny sprøyte for samme lidelsen. Allergisprøyter er blitt en vel fungerende teknikk innen skolemedisinen, men det går ikke til roten av problemet: Hvor allergien kommer fra, eller tilsvarende for kreft hvor kreften kommer fra.

Resultater av manipulert immunforsvar - kan man i det hele tatt stimulere immunsystemet slik at det angriper en spesifikk sykdom man ønsker å få bort.

Prinsippet om manipulert immunrespons

Grunnen til at immunterapi ble valgt som årets vitenskapelige gjennombrudd er at Science mener at immunterapi - bevisst stimulering av immunsystemet - for kreft nå var kommet så langt at man kan vente at det snart blir en viktig del av skolemedisinens behandling av kreft. Arbeidet med å se på kroppens eget immunsystem som fokuspunktet for framtidig kreftbehandling begynte tidlig på 1980 tallet. Målet er å manipulere immunsystemet slik at det fjerner kreften. Vår forståelse av biologiske forhold i kroppen har gradvis vokst fram, og det hevdes at vi nå kan bruke denne kunnskapen til å dekode det som skjer i kroppen og lage behandling som virker på en rekke områder: immunforsvaret rydder opp.

Et slikt prinsipp kan tenkes for behandling av kreft, men det forandrer ikke prosessene som fører til kreft, og vil derfor kunne gi ny kreft når behandlingen er avsluttet. En full friskmelding av pasienten må innebære endring i forholdene som førte til kreft, og fjerning av årsaken.

At immunsystemet skal helbrede kreften er ønsketenking

Nå innføres altså dette prinsipp innen behandling av kreft med en rekke metoder for immunbehandling for kreft. Det utvikles spesifikke teknikker for de mange forskjellige krefttyper som medisin-industrien mener finnes, og mange av teknikkene bruker celler fra pasientens egen kropp eller til og med fra pasientens egen kreftsvulst.

Stimulering av immunforsvaret med nåler i akupunktur eller med ukjente kjemikalier.

Eksempel prostatakreft behandlet med Provenge

Det finnes mange områder innen immunterapi for kreft, og et eksempel er Sipuleucel-T som brukes for behandling av prostatakreft. Den må fabrikeres spesifikt for hver enkelt pasient , og har forlenget pasienters levetid med omtrent 4 måneder målt mot en to års periode, noe som regnes som statistisk signifikant. En behandling koster omtrent kr. 600.000 eller omtrent kr. 150.000 pr. måned forlenget levetid.

Fremgangsmåten er å trekke ut pasientens hvite blodceller, og disse inkuberes med et antigen og en immunsignalfaktor slik at man har et aktivert blodprodukt som injiseres hos pasienten for å skape en immunrespons. Det er usikkert om en prosedyre som dette har en framtid, men det forskes på en rekke prosedyrer som kan være lovende. Behandlingen har også bivirkninger som feber, kvalme og kardiovaskulære effekter.

Historikken og utviklingen

Arbeidet med immunterapi begynte rundt 1980, og har fortsatt med en rekke oppdagelser, fra T-cellers funksjon som viktige anti-allergiceller, en mottaker for T-celler kalt CTLA-4 som bremser T-celler, blokkeringer og videre utvikling hvor en rekke metoder er under utvikling. Ett nytt antistoff kalt PD-1 er kommet fram, og det bremser også T-cellers arbeid.

Forsøk med testpersoner har gitt gode resultater ved at pasienters svulster minsker og levetiden forlenges, noen ganger med flere år. Dette er positive tegn for leger som er vant til å se at hvis kreften har fått utvikle seg så er det vanlig at pasienten dør.

Kreftvaksine er drømmen

Kreftbehandling er i fremdeles i hovedsak basert på fjerning av kreftvev, strålebehandling og bruk av cellegift for å drepe overlevende kreftceller. Immunterapi ligner på allergisprøyter, og kan klart være til nytte om man finner de rette stoffene å sprøyte inn i kroppen.

En kreftvaksine er en vaksine som behandler kreft som er utviklet eller hindrer videre utvikling av kreft. Det er i dag ingen vaksiner som kan forebygge kreft generelt. Det påstås at det finnes vaksiner som HPV vaksine og hepatitis B vaksine som vil forebygge kreft noen steder i kroppen. Flere forskere mener kreftceller kontinuerlig oppstår i kroppen og så ødelegges av et godt immunsystem, og at kreft oppstår når immunsystemet ikke ødelegger kreftcellene. Andre hevder at kreft er en systemisk sykdom som skyldes lav pH i kroppsvæskene forårsaket av stress, ytre påvirkingsfaktorer og uriktig kosthold, og som fører til anaerobe celler i kreftområdet og som er kreftcellene.

Les mer: Kreft en systemisk sykdom. Årsaken til kreft er ikke konkret kjent

Vi kan ikke tro på denne "fancy"-forskningen (fancy kan bety pynt, innbilning)

Kreftindustrien er i dag i alt vesentlig basert på snart 100 år gammel behandling med fjerning av kreftvev, strålebehandling og cellegift, der nesten halvparten av kreftpasientene dør – selv om det er områder med gode resultater.

Fancy-forskningen beskrevet overfor har ennå etter mer enn 35 år ikke gitt resultater som monner, og det er all grunn til å stille seg tvilende til prinsippet om at immunforsvaret fikser alt, og at dersom man setter noen sprøyter som styrker immunforsvaret så blir pasienten frisk. Andre metoder enn sprøyter kan selvsagt også tenkes.

Det er videre grunn til å stille spørsmålet om genrelatert kreftforskning også er fancy-forskning uten praktisk betydning, og om all denne fancy-forskningen er del av en metode for å opprettholde en gigantisk pengestrøm basert på perverse forretningmodeller for big pharma. Forsvinner sykdommen kreft forsvinner pengene, og det gjelder alle kroniske eller systemiske sykdommer.

Den store utfordringen gjenstår

Hva er det som fører et menneske fra en frisk kropp til pre-malignans og deretter til malignans og kreftsykdom? Hvem skal ta på seg det viktigste av alt: å få ut i hovedmediene hva kreft egentlig er og hvordan vi skal forebygge den? I den forbindelse vil man jo avdekke mekanismene som styrer det hele og kunne sette inn forebyggende tiltak tidlig.

Det er omtrent 250 millioner mennesker i verden i dag som lever med kreft og som får konvensjonell behandling - biggest business in the world? Verdens Helseorganisasjon roper varsko, men nøyer seg med det.

Les mer: Vi lever i en gal gal verden, men det er ikke deg det er noe i veien med.

Linker

Ni av ti blodkreftpasienter ble kreftfrie med immunterapi. Studien, som ikke er publisert, er finansiert av Juno Therapeutics som lager medisinen.

GlaxoSmithKline melder at immunterapeutisk lungekreftbehandling ikke nådde målene i en fase III test

What is immunotherapy: American Cancer Society

Fancy forskning - stamceller: Vil finne kreftens opphav.

Les også: