Ikke stem ved noe valg demokratiet styrt skuespill

Ikke stem ved noe valg demokratiet styrt skuespill

kategori: frihet

Det "politiske systemet" er utenfor folkets kontroll

Ved valg rulles partienes deilige strategier ut foran oss: Det viktige er å vinne valget for etterpå kan man gjøre det som passer i den politiske situasjon. Befolkningen er blitt stemmekveg som mobiliseres til å stemme. Etter valget er folket "tynn luft" for partiene. Da begynner maktkamp og hestehandel.

"Stemmekveg" brukes om godtroende personer som står i kø og så ledes inn i båsene for å avgi sin stemme uten å ane hva de egentlig er med på. Begrepet er mer aktuelt enn noen gang før. Hopp av det hele så fort du kan, for det er alltid snart et meningsløst valg å ikke delta i.

Les mer: Det foregår dramatisk overstyring av folket.

Stemmerettens betydning skrumper inn

Grunnleggende for det vi har innbilt oss er et demokrati der innbyggerne kan påvirke beslutninger, og at man blir hørt i lokale og sentrale valg. Det har man trodd man har hatt gjennom stemmeretten i en kort periode siden 1885 for de fleste menn og fra 1913 for kvinner. Vi tror at myndighetene bare og helt uten unntak er folkets representanter. Vi tror at de er oss, eller vår forlengede arm, og at vi kan påvirke dem gjennom valg. Men slik er ikke virkeligheten. Demokratiet er satt ut av funksjon, og det spiller ingen rolle hva man stemmer. Alt går etter planene til de som vil styre hele verden, og demokratiet er for alle praktiske formål satt ut av funksjon. Det lille vi hadde av demokrati er nå helt borte, og vi styres utenfra.

Les mer: Uformelt nettverk av få personer bestemmer alt i samfunnet.

nytt_norge_ IMF Pengefondet mener det ene og det andre om oss, og gir oss beskjeder om hva vi skal gjøre. Vi kan ordne opp selv, og har alltid gjort det.

Ved å bruke stemmeretten sin kan man i teorien mene noe, og bli en del av det man mener skal kunne skje. Men dette er en drøm og innbilning, og det har aldri vært slik. De sterke gjør som de vil nå som før, og det spiller ingen rolle om man stemmer eller ikke. Illusjonen er sprengt i filler midt foran ansiktene våre - vi er ikke med på å bestemme noe som helst, for det er lagt planer for oss.

Systemet er lukket og låst, og man er uten kraft og vilje

Det "politiske systemet" i Norge er en del av et større internasjonalt system for utveksling og forvaltning av menneskeressurser. Kombinert med det økonomiske systemet, som de tvinger en til å delta i, og media for tankekontroll, er dette bokstavelig talt et avansert slavesystem designet for å kontrollere befolkningen.

Politikerne, som er dette systemets ansikt utad i Norge, er selv tjenere. De er der for å se til at de som har makten kommer til å fortsette å ha makten, og for å lure befolkningen til å gi fra seg selvbestemmelse. All makt ligger utenfor vårt eget område, her hos oss er det lille som er igjen sentralisert i staten, og lokale myndigheter i kommunene er fratatt all reell innflytelse selv for eget lokalsamfunn. Vi er overstyrt utenfra av internasjonale organisasjoner gjennom FN, IMF Pengefondet og handelsavtaler. NATO der vi er med på militær aktivitet i fjerne deler av verden bekrefter dette ytterligere. Når disse organisasjonene sier hopp, så hopper vi. De vet ingenting om at vi har valg, og de bryr seg ikke heller.

Les mer: Nordmenn dreper i utlandet.

Afghanistan: Hvem er det som har lokket og truet oss dit? Vi har ingenting der å gjøre.

Les mer: Krigen i Afghanistan foregår midt i verdens store opium marker. Bøndene i Afghanistan dyrker poppies for opium.

"Demokratiet" er et magisk triks

Se på valgene som en et show eller en happening. De konstruerer med hjelp av informasjonsbyråer og media først en rekke saker du skal ta stilling til, som f.eks. barnehage, sykehus, generasjonskonflikter, innvandring, "skatt", ting som ikke har noe å si. Alt er tatt ut av sin sammenheng. Det hele krydres med personlige motsetninger som Gro og Kåre, Erna og Jonas. Mediene pusher agendaen så svetten siler, men banker inn budskapet i månedsvis.

Så arrangerer de et "valg" der man kan "velge" mellom "partier" som alle sammen er dønn like. Slik sørger de for at folket tilsynelatende har litt makt, og samtidig at de kontrollerer utfallet uansett hva vi velger. Husk at alt er allerede bestemt utenfor vårt område, ofte på bekostning av folkets frihet og velferd. Den politiske aktivitet internt i landet drukner i støy og distraksjoner, men mange tror fortsatt det er viktig. Det er ikke det for vi er styrt utenfra.

Les mer: PR firmaene søker din tillit for å manipulere deg.

Å nekte deltakelse er veien ut av uføret

Valgdeltakelsen ved kommunevalget var 64% i 2011, gikk i 2015 under 60%, men den har vært omtrent 80% og nede i 55%. Ofte er det over 40% av befolkningen som ikke deltar i valgene, men årsaken til frafallet er ikke kjent. I siste presidentvalg i USA var deltakelsen under 30% i flere stater, og årsak er misnøye med prosesser og pengebruk.

Vi møtes nå alltid av politikere med steinansikter som ikke svarer på noe, som er blitt "de" og ikke lenger sier "vi". De er rekruttert fra egne organisasjoner uten alminnelig adgang, og systemet er fullstendig lukket og profesjonalisert. Det er yrket deres å være politiker, og det er en lukrativ karriere. Karrierer går alltid foran alt annet. Vi går likevel til valg som lydige sauer i en prosess som er helt uten praktisk betydning. Kampen om stemmene og hvilke personer som velges er jo isolert sett litt interessant og kanskje pikant, men det har faktisk ingen betydning.

Misnøyen med det hele er stor, men hjernevaskingen vi er utsatt for sitter godt i, så vi deltar ennå. Kritikken er bredere og sterkere nå, og ved å stemme støtter man denne skakk-kjørte og ikke-representative måten å ta del på.

nytt_norge_ Fin design på stemmeavlukkene, men ikke gå inn der. Det spiller ingen rolle hva du gjør.

Valgdata er overvåkingsdata

Ved innføring av valg via datasystemer vil man lett kunne følge stemmegivingen i detalj, og alle kan kartlegges. Koblet mot andre overvåkningsdata får man en profil på hver enkelt person som er grunnlag for tiltak. I første omgang blir det mer masse-propaganda, siden kan det bli mer personlige tiltak. Ikke si at dette ikke vil skje, for alle data som finnes vil før eller senere bli brukt mot deg.

Over 80% blankt gir resultater

Kan man øke ikke-deltakelsen via blanke stemmer eller null fremmøte til 60% eller enda bedre over 80% vil ting kunne skje. Dersom partiene i valg får 5% eller 8% for de store partiene og 1% eller 2% for de små partiene, la oss si en samlet oppslutning på 17%, vil oppmerksomheten bli rettet mot at noe fundamentalt er feil. Det blir en aksjon med innhold som man må ta stilling til, en vekker og muligens en renessanse for nasjonale og lokale valg. Kanskje alle partiene kommer under sperregrensen?

Valg er allerede uten betydning for kommunene så la være

Mer enn 90% av alle beslutninger vedrørende kommunale regler og øremerkede budsjetter foretas i Oslo, av noen kalt Norge. Det er herfra kommunen får sine beskjeder og tilbakeføringer av penger som tidligere er tatt fra de som bor der.

Det kan være at valgdeltakelsen snart blir så lav som 20% eller lavere, og det er fordi man ser at det ikke spiller noen rolle hva man stemmer, om man stemmer eller stemmer blankt. Alt er låst i sentrale systemer, den reelle makten er flyttet ut av landet, ut av staten, ut av kommunene og bort fra den enkelte. Vi er nullet ut. Det er på tide å ta konsekvensen av det.

Politiet bruker tåregass for å få kontroll i hjemlandet vårt. Det er et tegn på store motsetninger vi ikke har taklet.

Resten er overstyring utenifra uten avtale med folket

Folkets suverenitet er skuslet bort gjennom bisarre og uforståelige avtaler med noe som kalles det internasjonale samfunn. Begrepet internasjonale lover forsøkes introdusert, selv om det er helt klart at noe slikt ikke skal finnes for da blir vi bare enda kraftigere styrt utenfra.

Konsekvensen er at vi har bestemmelser om skole, helse, jordbruk, handel, klima, etc. som er såkalt globale og bestemt av andre som for eksempel EU og FN, organer der vår innflytelse er uten betydning.

Vi liksom-kriger på fremmed jord ut fra luftige og konstruerte farer og problemer, og våre sønner, snart også døtre, dør der. Vi støtter korrupte regimer, kjøper våpen vi ikke trenger for store penger, støtter skumle vaksineprogrammer i fjerne land med milliardbeløp, og deltar i mange typer operasjoner i land som ligger 5-10.000 kilometer herfra. Andre lands militærutstyr for aggressive formål lagres i store mengder her hos oss.

Alt dette skjer uten at det er til vårt beste, nødvendig eller mulig å reservere seg mot å betale for. Det blir mer og mer av alt dette, tanker om fred og øket frihet er glemt, for vi er dradd inn i en prosess vi ikke styrer selv. De som vil styre hele verden styrer oss allerede langt på vei.

Hammernesodden - dette er ikke vårt militærutstyr så hvorfor er det her?

Beslutningene er til skade for oss

Vi ser bruk av makt som er grove misbruk, og vedtak som ingen skal kunne bestemme at andre skal være med på. Vi er alle sløve som har et system der dette kan skje.

Det er derfor ingen saklig grunn til å være med på det tomme ritualet kalt valg som finner sted i båser over hele landet. Det er bedre å konsentrere seg om sine egne ting, og det man selv har tenkt å gjøre. Husk alltid å følge naturretten - gjør mot alt det skapte det du vil de skal gjøre mot deg - uansett hva du holder på med.

Les mer: Lover ødelegger samfunnet, og naturretten gir frihet.

Hold deg unna

Å delta i valgene er en godkjenning av det som foregår. Å nekte å delta er en måte å stemme imot på. Gi klar beskjed, ikke delta og ting kan bli bedre.

Når alle gjør det kan det bli riktig bra etterpå.

Les også: