ID-kort er veien til overvåkingssamfunnet

ID-kort er veien til overvåkingssamfunnet

kategori: teknologi

ID-kort til besvær

Alt er koselig og frivillig lagt opp, og snart skal vi ha ID-kort som presenteres som en stor fordel for alle. Det er nesten slik at man tror de vil gi oss godteri og fordeler. Men det dreier seg egentlig om krigen om kontroll av hjernen og kroppen din. Målet er at alle skal ha en RFID brikke/chip chip i kroppen og være kontinuerlig overvåket.

Det foregår et integrert samarbeid for det er de samme som styrer det hele overalt. Når ID-kortet er innført kan man ta neste skritt som er RFID-brikke i kroppen, for det er jo mye enklere. Ulovlig overvåking av personer har foregått i Norge (Lund kommisjonen). Det var helt unødvendig og hvem er det som lager problemer nå?

Det handler om hvilken verden vi skal leve i, og hvilken trygghet vi skal leve i. Stadig bruk av ID-kort er et klart tegn på at vi lever i et utrygt samfunn. Slik vil vi ikke ha det.

Facebook spionerer på deg allerede, de har mer data enn PST.

Ut fra prinsippet om umerkelig gradvis progresjon vil de at vi skal ha identitetskort nå, men det tar tid å innføre for det er teknisk vanskelig. Vi trenger det ikke og ingen vil ha det. Grunnen til at de gir oss det er at EU krever det, og de har skrevet avtale om innføring av det. Begrunnelsene vi har fått for at det skal innføres er en eneste røre, og de tekniske vurderinger er også en røre. Det rette å gjøre er å skrinlegge saken.

Les mer: Digital chipping er ferdig utviklet og kan tas i bruk.

Målet er totalovervåking i et teknisk miljø med mange virkemidler: ansiktsgjenkjennelse på gata, små droner som ser ut som fluer eller mygg med kamera, digitale sensorer overalt.

ID-kortet skal inneholde de samme opplysningene som et pass. De skal utformes teknisk som passet med biometrisk bilde, fingeravtrykk og kontaktløs brikke. De som skal lese dette kortet må ha utstyr for å lese det, de må kunne scanne kortet og finne det igjen i et register. At kortet ditt er lest vil bli lagret i registeret, og opplysningen om det kan brukes til å spore deg, og vise hvor du har vært. Senere kan de lages prognoser på hvor du skal.

Kameradroner i heim og natur, og ID-kortet er bare et forspill.

Les mer: Microchip i kroppen er gjort smart slik at tvungen teknologi oppleves som frivillig.

Hensikten er å få alle inn i registeret

Et ID-kort som er laget av noen kan også lages av andre - alltid. Kort kan alltid forfalskes, men det spiller mindre rolle for hovedhensikten med ID-kortet er å få alle inn i et samlet personregister som kan gjøres tilgjengelig for de som måtte “trenge” det eller det er “nødvendig” for. Politiet har i dag ikke adgang til passregisteret og opplysningene som ligger der. Bak det hele ligger målet som er en chip i kroppen din, og som du ikke kan fjerne.

Les mer: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Ukjent problem som skal løses

Vi har ikke fått vite grunnene til at vi skal ha et ID-kort, og konsekvensene er ikke utredet og forelagt folket. Vi skal bare sløvt akseptere at vi trenger ID-kort og at det skal bygges opp et register over alle EU og EØS innbyggere. Det er lett å tenke seg at dette kan kobles mot andre tilsvarende registre i alle land.

Les mer: Tilbakestående PST: Hva brukes egentlig etterretningen til?

Det er samme teknologien overalt.

Det norske folk er ikke forespurt om de vil ha dette, for her har politikerne inngått en tankeløs avtale, og byråkratene jobber tankeløst med saken som roboter eller nyttige idioter.

Norge er forpliktet av EU til å ha ID-kort, samme kort som de har i EU

Det har aldri vært behov for ID-kort, og vi trenger det ikke nå heller. Men fra nyttår (2017: utsatt, 2018: utsatt, 2019? ) vil et nytt nasjonalt ID-kort erstatte passet ditt på reise innenfor Schengen og i Europa, men de som heller vil bruke passet kan gjøre det. De går forsiktig fram så folk skal ta det med ro og lære seg nytten av kortet under slagordet "en enklere hverdag", og glemme hva det egentlig dreier seg om.

De sier at det er viktig å sørge for at folk kan ha med seg et lite og enkelt kort som de kan bruke når de er på reise inne i Schengen området hvis de blir bedt om å vise identifikasjon. Det er det samme kortet som alle EU innbyggere har, og alle går inn i samme registeret som er felles for hele EU. Hvorfor skal man identifisere seg når man befinner seg i det passløse EU? Det er noen - de som vil styre oss alle - som vil ha det slik, men de vil ikke vise seg og være tydelige på hva de vil.

Bruk så lang tid dere vil

ID-kortene "gjør hverdagen enklere for folk" og de er bundet gjennom EØS avtalen til å ha det. Forsinkelsen med utstedelsen skyldes "sikkerhetshensyn". Sagt på en annen måte begynner konsekvensene å avtegne seg, og det begynner å gå opp for dem hva de har satt i gang. Dette prosjektet stinker det krenking av personvernet og masseovervåking av, og ID-kortet og det som følger med er ikke noe vi skal ha. Mulighet for masseovervåking er en dårlig ide, og helt unødvendig. Definer problemet, og løs det - ikke oppfør dere helt vettløst.

Lytteapparater i alle hjem: her Echo fra Amazon.

Uklar identitet

De sier vi ikke har gode nok rutiner for fastsettelse av identitet, og ID-kortet skal løse dette. Det vil fungere både som ID-kort inne i Schengen området og som identifikasjon overfor offentlige etater i Norge som Skatteetaten, NAV og Statens Vegvesen. Kortet skal brukes på alle offentlige institusjoner i landet og vil selvsagt kunne brukes overfor de tilsvarende institusjoner i alle EU land.

For ikke lenge siden reiste man fritt hvor man ville, pass fantes ikke - snart skal det kreves identifikasjon av alle på åpen gate uten mistanke om noe som helst. Hva er som foregår? Hvem er det som vil ha det slik? Hva en hensiktene deres?

Hvordan i alle dager er det blitt slik i vårt samfunn at vi ikke kjenner hverandre lenger, at vi er fremmede for hverandre og må formelt identifisere oss i trivielle sammenhenger. Det er det egentlige problemet, og det løses ikke med ID-kort eller en elektronisk chip plassert på deg. I alle gode samfunn kjenner folk hverandre. Noe annet er umulig, og det er problemet som skal løses.

Biometrisk pass er bare begynnelsen, målet er en chip plassert i kroppen din.

ID-kortet skal sette en sikker identitet også overfor private aktører når utbredelsen av kortet blir større. Konsekvensen av dette er at du kan spores av alle aktører: politi, militære, offentlige aktører, private bedrifter. De har tilgang til registeret dataene ligger i, noe som gjelder for de samme institusjonene i hele EU. Men hva er det egentlig alt dette skal være godt for - hvem er det som frykter noe her?

Det kan bli aktuelt å kreve ID-kort når man skal skaffe seg et teleabonnement, flybilletter og i vanlig handel. Kommer du i kassa på REMA eller Coopen kan du bli bedt om å identifisere deg før du får betale. Tenk på det.

Alle de nevnte institusjonene - også de private - må ha utstyr for å lese kortet og ha innsyn i registeret. At du har vært der og hva du gjorde vil bli registrert. Det kan brukes for å tvinge deg til noe annet enn det du har tenkt deg.

Fortsetter vi slik blir flagget fra vårt område helt borte, og de som bor her fullstendig styrt av fremmede.

Les mer: Se hva som kan skje: Norge forsvinner hele verden blir styrt av FN innen 30 år.

En tryggere identifikasjon trengs ikke

De sier at både private og offentlige bedrifter vil dra nytte av kortet fordi de nye EU ID-kortene skal ha en mye høyere sikkerhet enn ID-kort vi har i dag, og derved blir det vanskeligere for uvedkommende å misbruke folks identitet. Det er ikke sagt hvordan dette skal løses teknisk. Hvorfor blåses dette med identitetstyveri så voldsomt opp? Alle er jo én, og det er nok. De reelle problemene må på bordet - har vi vi virkelig laget et samfunn der folk må stjele andres identitet for å leve?

Det skal bygges teknisk infrastruktur

En av hovedgrunnene for kortet er å få en mye sikrere identitet på norske borgere, slik at offentlige og private institusjoner er trygge på at den som står foran dem er den hun eller han sier at de er. Hvordan dette konkret skal gjøres blir ikke sagt, heller ikke hvor stort problemet er i dag.

Hvis vårt område er fullt av folk som vi ikke vet hvem er så er det problemet som må løses.

Alle data må nødvendigvis ligge i et felles register, der mange aktører kan legge inn ytterligere opplysninger om deg, overføre data til andre registre, evt. samkjøre alt i et stort felles register. PST etc. kan gjøre uttrekk for analyse, og får oppfylt sin drøm om å begynne masseovervåking. Det er helt fremmed for alle hva hensikten med det skal være. Det skremmende er at dette går sin gang, og at det ikke er mulig å lede utviklingen inn mot arbeid med de egentlige problemet: Vi kjenner ikke hverandre her.

Rapporten om at de faktisk overvåker oss, den gang på papir, nå er alt elektronisk.

Vi blir lurt inn i registreringen under påskuddet forenkle hverdagen

Det finnes bare et ønske om å forenkle hverdagen til folk og ikke pålegge noe. Man ønsker bare å effektivisere den offentlige forvaltningen for at folket skal få en enklest mulig hverdag. De som ikke vil benytte seg av ID-kortet kan beholde det gamle passet - det er det rom for. Det lyser godhet og respekt av framgangsmåten, forkledd i et gigantisk lureri.

Nasjonalt ID-kort (er egentlig et EU-kort)

Barn får elektronisk brikke ved fødselen, nye data legges inn etterhvert som de vokser, helt automatisk og "naturlig".

Massivt nederlag for det gode samfunn

Med dette kortet og konsekvensene vi ser er vi på vei inn i et samfunn der alle skal identifisere seg fullt ut uansett hva de skal gjøre. Kortet vil kunne brukes som adgangskort til ditt arbeidssted, ditt hjem, din bil, og alt du gjør kan kartlegges i detalj.

For de fleste - skal vi si 99.999% - er dette totalt bortkastet for de driver ikke med tyveri av identiteter eller bruker falsk identitet. Det problemet man har - hva nå det er - løses best på andre måter.

Din personlige integritet ødelegges og personvernet står i fare

Det samfunn som vi nå ser konturene av har ingen framtid, for det legges opp til full overvåking, og deretter kontroll av deg. Det er ingen grenser for hvor langt man kan gå hvis man har et slikt masseovervåkingsregister hvor alle ID-er er samlet, kombinert med opplysninger om din aktivitet.

Slike skrekksamfunn som er beskrevet i bøker og filmer gjør det slik. Er vi virkelig kommet så langt at dette skal gjennomføres her?

Hvilket problem er det man skal løse

Det beste og ideelle samfunnet har ikke politi, fornøyde mennesker, ingen identifikasjon, tilstrekkelig tilgang på det de trenger, ingen registre der folk blir listet opp og aktivitet blir logget. Folk kjenner hverandre, for de beste resultatene får man når folk kjenner hverandre og ser til hverandre. Kanskje det er det som mangler i økende grad.

Saken må løftes ut til folket, for dette er samfunns-ødeleggende. Dette er ikke bare et lite kort, men veien inn til et ødelagt samfunn, masseovervåking og kontroll av oss. Bak neste hjørne venter den elektroniske chippen plassert i kroppen din, og styring av all aktivitet.

Hvilket innsyn den enkelte får til sine data som ligger i registeret og hva det brukes til blir ikke sagt - du vet ikke hva som foregår og hva de vil gjøre med deg. De er myndighetene og er de som styrer oss inn i dette. Det heter ikke oss lenger, det er vi og de som vil herje med oss.

Barna blir chippa ved fødselen

Det neste kan bli en elektronisk brikke eller chip satt inn i kroppen på alle barn ved fødselen for full og permanent identifikasjon. Det blir en myk start for ID-kort er frivillig til å begynne med.

Sivil ulydighet anbefales satt på dagsordenen i denne saken for de vil gjøre noe som er uakseptabelt.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: