Ideene bak Blockchain og Bitcoin anerkjennes i forretningslivet nå

Ideene bak Blockchain og Bitcoin anerkjennes i forretningslivet nå

kategori: frihet

Næringslivet vil ha krypto fordelene tør ennå ikke bruke det distribuerte krypto miningsystemet

Næringslivets bruk av blockchain og kryptovaluta var en gang to forskjellige industrier, men nå ser vi tegn på at disse to leirene sakte vokser sammen. Resultatet er at verden har fått øynene opp for mulighetene innen kryptovaluta. De svinger, det finnes mange nye kryptovalutaer og det er uklarhet. Men blockchain uten bitcoin er under utvikling og beveger seg mot aksept. Flere store data service bedrifter som Microsoft og IBM vil ha systemer for forretningsmessige transaksjoner basert på prinsippene i blockchain. Storselgeren Alibaba fra Kina bruker allerede blockchain i sine logistikk funksjoner, og det gjør transportfirmaet Maersk også. Teknologien som bedrifter bruker utvikler seg stadig mot mer effektive og raske løsninger. Gamle dagers hullkort, tabulatorer og små datamaskiner, senere stormaskiner og distribuerte systemer er for lenge siden i skyen og det går mot hyperkonvergente løsninger. Blockchain er også der.

Nå er blockchain sterkt I fokus for framtidas strategivurderinger i business

Det handler om å skape tillit, om verktøy der organisasjoner og enkeltpersoner sikkert kan dele privat informasjon, legitimasjon og bekreftelser uten mellommenn. De åpne blockchain nettverkene (permissionless networks) tilbyr et godt rom for innovasjon der alle i hele verden kan delta. Her er det imidlertid mange leverandører som vil lage sine egne nett, og derved taper de mange av fordelene med de åpne nettene som allerede finnes. Det blir interessant å se hvordan dette vil utvikle seg.

Les mer: Utbredelse av Bitcoin kryptovaluta er i full gang

Containere fra Alibaba i Kina styres med blockchain.

Blockchains styrke og skjønnhet er tilliten og at den ikke kan forandres

Med bruk av kryptografi, likemann til likemann nettverk og bare en protokoll er blockchain et distribuert uforanderlig bokholderi med liste over alle transaksjoner. Den kan derfor brukes til mye mer enn digital valuta. Den kan bli framtidas markedsplass der varer, tjenester og verdier kan utveksles uten de tradisjonelle aktørene i forretningslivet.

Eksempelvis kan blockchain brukes innen forsyningssystemer, til opprinnelsesdeklarasjoner og i logistikk kjeder.

Millionvis containere kan spores og administreres over hele verden med blockchain. Blomster kan sendes fra gartneriet til butikken i komplekse detaljerte transaksjoner med hjelp av blockchain og man kan oppnå store besparelser og raskere håndtering.

Blockchain gir unik transparens

Sikre prosesser med unik transparens kan gjennomføres. Bedrageri, feil, lagerkontroll, reduksjon i fraktkostnader ved redusert venting på papirer, mindre svinn og tap, bedre og raskere identitetsoversikter.

Blomster fra Vietnam med blockchain.

IBM har allerede avtaler om blockchain med mange store firmaer innen transport, matsikkerhet, undervisning, helsetjenester, forsikring, finanstjenester, varelevering. Andre områder der blockchain kan lette arbeidet er kostnader ved å krysse grenser, bevegelse mellom institusjoner, sikkerhet og sertifisering.

Med blockchain blir alt dette arbeidet i markedene lettere.

De er skremte og nervøse - det går over

Foreløpig har man valgt å lage egne betalingsløsninger uten kryptovaluta. De gir 24/7 betaling, uavhengighet av valuta, geografi, størrelse. Man får også mulighet for nye verdibaserte servicetjenester. Med tiden vil kryptovalutaer også kunne fungere her.

De nye blockchain løsningene levert av for eksempel IBM og Microsoft er basert på egne datasystemer som løper parallelt med kryptovaluta systemene for melding og overførsel. Dette vil neppe vare, for da drar de ikke nytte av de systemene som allerede er der, og som er under sterk utvikling. Det blir spennende å se hvordan aktører og markeder vil takle dette. Fornuften vinner som regel fram.

Grensekryssing blir lettere med blockchain.

Nå går det seg til

Det er av mange grunner motstand mot kryptovaluta blant de firmaene som nå utvikler blockchain løsninger. Myndigheter i alle land er i tenkeboksen og vi har sett tilløp til forbud. I USA har man åpnet for børshandel med verdipapirer for Bitcoin, og myndigheter har solgt beslaglagte bitcoin i markedet. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg, om kryptovalutaenes iboende styrke kan vinne fram etterhvert. Vi tror vi er i starten på en ny tid med nye virkemidler.

Les også: