Holografisk 3D projeksjon snart en virkelighet

Holografisk 3D projeksjon snart en virkelighet

kategori: teknologi

Den optiske visuelle teknikken holografi kommer nå

Vi elsker å se på bilder, og kvaliteten på skjermer vi bruker har stor betydning. Retinaskjermer, 4K og nå 5K skjermer er begrepet vi kjenner, det er skjermer med god billedkvalitet. Holografi er en videreføring av visningsteknikkene, der vi kan få bilder elektronisk generert og uten skjermer - bildene henger i løse luften. Teknikken er under utvikling, og det vil ennå ta tid før vi ser praktisk brukbare 3D holografiske bilder.

2D holografi er i bruk for å lage visse effekter, men den store utfordringen er å lage 3D holografi. De 3D bildene vi ser nå er alle studioeffekter og optiske illusjoner, i alt vesentlig basert på en effekt som kalles Peppers gjenferd.

Men tenk at vi får ansikt-til-virtuelt-ansikt samtaler med et hologram av den personen eller personene vi snakker med, og at de ser deg og alle som er med i samtalen som virtuelle skapninger der datakraften og kapasiteten bak det hele er god nok for gjennomføring av kommunikasjonen.

Full og ekte holografi er å ta bilder og video eller hologrammer som kan vises tredimensjonalt i et rom uten skjerm. Man kan populært si at bildene eller videoene "henger" i lufta eller rommet. I dag bruker vi flate skjermer, men alle har vært på kino eller sett på TV flotte 3D effekter som er optiske illusjoner og ikke ekte hologrammer. TV-apparater der man ser slike 3D effekter uten briller er i salg uten at de er blitt veldig populære.

Holografiske studio effekter er brukt i mange filmer.

Men ekte holografi er på vei til oss og vil ventelig løfte populariteten av 3D teknologi. Ekte holografi er vist i laboratorier, og i slutten av 2015 viste et koreansk team et godt ekte 3D holografi - se bildet øverst.

Den største hindringen i arbeidet med å få ekte holografi i vanlig bruk er dagens dårlige internett kapasitet - vi trenger mye høyere kapasitet for at holografi skal bli virkelig og vanlig. Er det noen som bevisst holder hastigheten og kapasiteten nede?

Holografisk data lagring

Holografisk lagring av data er en mulig teknikk for lagring av store og kompliserte datamengder hurtig. Man bruker da lys som har forskjellige vinkler og får tak i alle data i et volum. Med holografi kan man lagre data i parallel og holde svært stor fart på dataoverføringen.

Dataskjermene vil forsvinne

Det finnes en mangel i moderne skjermteknologi som er muligheten til å projisere 3D bilder/video til mange seere med forskjellig synsvinkel, uten at de trenger briller eller andre hodeapparater. Alle som ser på skal kunne individualiseres, for eksempel utstyres med forskjellige klær eller ta i mot individuelt tilpassede meldinger eller reklame.

Behovet for faste skjermer vil snart forsvinne, teknologien kan følge fingerbevegelsene dine i et virtuelt tastatur rettet mot datakraften og lage et virtuelt bilde for deg i 3D der du er. Da kan man se hele objektet og bevege seg rundt det, eller snu det i den vinkel man vil.

Snart forsvinner skjermen og man styrer alt i rommet foran seg med egne bevegelser

Det virtuelle ikke-assisterte området er under utvikling, det kommer snart til oss, og verden kan se ut som om den flyter i rommet der du er i.

Les mer: Virtuell virkeligher VR selger godt har potensiale til å legge samfunnet øde.

Britisk-ungarske Dennis Gabor oppfant holografi i 1947 som en ny og smart måte å ta bilder i 3D. Han viste hvordan man fotografisk tar bilde av mønsteret som dannes av to sammenstilte sett lysbølger, hvorav den ene er en referansebølge. Det var primitivt, men det var begynnelsen. Dennis Gabor fra Ungarn jobbet i England og USA og var mannen som laget de første hologrammene. Lyskildene hans var dårlige, men det har retta seg nå med laserbaserte lyskilder.

Oppfinneren hadde dårlige lyskilder, bedre nå.

3D spill, video og virkelighet

Siden Gabor har mye skjedd, og hans mangel på gode lyskilder er nå borte ved at vi har fått laseren som gir godt lys for holografi. Spillprodusentene jobber hardt for å få til holografiske bilder i videoformat, og mange modeller for såkalt VR eller virtual reality finnes. Du er da inne i spillet på en tilnæmet måte, og effekten er bra - spillet ditt løftes til et nytt nivå. Det er en 3D illusjon, og ikke holografi, men det viser mulighetene.

Konferanser TV møter blir stadig mer realistiske med deltakere i forskjellige lokasjoner, men som føles som om de er i samme rom.

Virtuell realitet på scenen, teateret, foredrag og mer kommer nå.

3D bilder i rommet

3D bilder på TV og film er elegant, men det er egentlig bare et foreløpig skritt på veien mot 3D visning i rommet uten noen skjerm. Holografisk projeksjon er blitt hyperaktuelt i forbindelse med utviklingen av tanker om at verden er en datasimulering som presenteres for oss via holografiske teknikker. Hvordan datasimuleringen foregår vet vi lite om, men hologrammer har vi en del kjennskap til.

2D holografisk kunst er mest om farger som forandrer seg.

Vi må ha ny superteknikk

Holografi brukes i dag i mange sammenhenger som kunst, datalagring og sikkerhet siden bildene er vanskelige å kopiere og folk lager 2D hologrammer som del av hobbyen sin. Man trenger lyskilder i form av laser(e) inklusive referansestråle, medium for å registrere bildene, miljø med mekanisk og termisk stabilitet.

Den store utfordringen er å få vist 3D bilder i rommet slik at man kan se bildet fra alle vinkler. I dag finnes slike bilder i 2D og er av typen man viser fram via telekonferanseutstyr som for eksempel det som Cisco/Tandberg leverer.

2D holografi flere personer møtes ved telenærvær og mer lik det virkelige liv.

Optiske begreper er sentrale i holografi

Diffraksjon og lysbryting er fenomener som oppstår når bølger treffer en hindring eller objekt. Det kan også være et bevisst konstruert objekt eller gitter som skal spre lyset på en spesiell måte.

Diffraksjons gitter sprer lyset: i optikk er et diffraksjons gitter en optisk komponent med en periodisk struktur som splitter og bryter lys opp i en serie med mørke og lyse bånd eller i spekterets farger.

Teknisk komplisert før vi forstår det.

Interferens er et fenomen hvor to bølger kombineres til en resulterende bølge med større eller mindre amplityde. Det handler om samhandling mellom flere lysbølger som henger sammen med hverandre. Interferens kan sees hos alle typer bølger som lyd, lys, overflatevann etc.

Koherent lys er lys fra samme kilde eller med samme frekvens slik som lyset fra en laser.

Parallakse er den opplevde forandringen i posisjonen til et objekt sett fra to forskjellige steder.

Bølgebryting og interferens i vann kan man se i trange innløp, nær steiner som slipper vannet forbi. Når bølger går igjennom trange åpninger nær størrelsen på bølgenes lengde, spres bølgene i bestemte diffraksjonsmønstre.

Interfens i vann.

Hva kan vi få

Spillindustrien vokser og vokser, mange andre ser interessante muligheter. Spillene ligner mer og mer på den verden vi lever i, og utseende på vår realitet og spillenes realitet nærmer seg hverandre. Utviklingen skrider fram, og om en stund vil 3D/holografiske bilder være et faktum. Det som kommer er høygrafikk-løsninger, massive on-line telelinjer med større kapasitet enn det vi har i dag, og kraftige datamaskiner som kan håndterer alt dette. Det tar nok noen år til før vi er der.

Grunnleggende holografi med hovedkomponentene.

Er vi et holografisk presentert spill

Dette er egentlig ikke det mest interessante, og kan være i ytterkanten av vår bevissthet. Det spennende temaet nå er om vi er en datagenerert simulering, om det er laget et spill der vi er dukkene/figurene, og om noen spillere spiller et spill med oss som rollefigurer. Flere og flere jobber med å finne ut av dette, og hvis så er til felle forklarer det hvorfor den såkalte vitenskap har stoppet opp og vi nå kanskje kan få forklaringer omkring vår eksistens.

Les mer: Vi lever i en datasimulering og alle skaper sin egen verden.

Eksistensiell forløsning blir mulig

Hva gjør du hvis du er en figur i et spill som andre spiller med deg: Ikke bekymre deg, jobb med saken og øk ditt nærvær i spillet. Nyt det og vær tilstede alt du orker.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Lær mer om holografi eksempelvis med boka Basics of Holography av P. Hariharan, Cambridge University Press. Man får kjøpt den på Amazon.com.

Økende aksept for at vi er en datasimulering.

Vår realitet er en virtuell realitet.

Vi kjenner ikke vår skapers identitet intelligens metoder.

Les også: