Hjernechip for overvåking mobiltelefon er bare skritt på vei dit

Hjernechip for overvåking mobiltelefon er bare skritt på vei dit

kategori: teknologi

Neste trinn utvikling teknologi nær kroppen ny bred funksjonalitet

De fleste er imponert over ny teknologi, og mange skaffer seg automatisk alle nye digitale enheter. Mobiltelefon og nettbrett har vært de populære enhetene, men nå er en endring på gang. Vi er i den siste store produktsyklus for smarttelefoner og nettbrett. Stadig nye enheter og funksjoner introduseres, og vi er i virkeligheten med på å utvikle ny og bedre teknologi og funksjonalitet for fullstendig kontroll av oss alle.

Vi blir fjernet som individer

Her er essensen hvis dette får fortsette: Ingen skal tenke personvern, personlig integritet, frihet og selvstendighet lenger. Begrepene er visket ut og vi er ikke selvstendige lenger. Vi er en i massene. De kan gjøre hva de vil med oss. Vi er viljeløse, og ikke mot noe.

Tenk gjennom det som skjer og velg framfor alt et selvbestemt og godt liv. Når du leser videre tenk at det endelige målet er at alle skal ha en avansert kontrollchip i hjernen eller en elektronisk datakrets i kroppen, og det blir ikke frivillig.

Les mer: Teknologi skal bli vårt nye altomfattende fengsel for livstid.

Vi har hatt mer enn ti år med nettbrett og smarttelefoner i fokus, og nye små digitale enheter er på vei til oss. De vil dominere livene våre komplett og fullstendig. Det er ikke bare bra.

nytt_norge_smattelefon_nokia Nokia, IBM og andre hadde smarttelefoner med ideer, og endringene siden den gang er svære.

Les mer: Tingenes internett The internet of things IOT er skrekkfylt teknologisk framtid.

Neste fase på veien til en chip i kroppen trekkes opp nå

Kroppsnære enheter, bruk av tale og tingenes internett kommer, og vi er i et tidlig stadium av dyp teknologisk forandring.

Les mer: Mikrochip tvungen teknologi oppleves som frivillig.

Ser vi noen år fram vil endringen bli overveldende. Mange nye digitale enheter er under utvikling eller finnes allerede. Den største forandringen kommer i skybaserte tjenester forbundet med de digitale enhetene, for det blir store valgmuligheter innen lagring, streaming, datatjenester, nedlasting, apper og mer. Mye av dette er forbeholdt det profesjonelle markedet nå, men privatmarkedet blir stadig større.

nytt_norge_ Ny Nokia og mange andre nye nettbrett/telefoner i helt nye skapninger og med voldsom økning i kapasitet.

Alexa og stemmeassistanse blir vanlig

Tale assistenter som Amazons Alexa og Echo ser voksende popularitet nå. Muligheten i tale assistenter er at de kan bygges inn i digitale enheter, og raskt utvides til alt utstyr. Du kan tale til dem og de vil også kunne tale til deg, og faktisk gi deg beskjeder om hva du skal gjøre.

Både PC og Mac tilbyr kommunikasjon via tale-assistenter. Alle tale-assistenter kan innebygges i ulike produkter. Eksempler er termostater, sikkerhetssystemer, alle elektriske apparater vi har, og alt blir snart koblet til Internett. På kjøkkenet kan et kjøleskap, en ovn, og en oppvaskmaskin ha muligheten til å snakke med noen mens man utfører oppgaver. Er teknologien på plass kan dette skje hvor som helst.

Vi får en nyutviklet teknologisk verden

Med kroppsnære digitale enheter og talefunksjoner kombinert med tingenes internett vil en ny teknologisk verden oppstå. Smartklokker, smartklær, smykker, ringer, trådløse høretelefoner og andre kroppsnære enheter vi ennå ikke har sett vil dra oss inn i en ny teknologisk verden. Tilkobling til internett i transportmidler, hjem, offentlige bygninger og steder vil i nær fremtid forandre alt. Spesielt yngre mennesker vil gå i retning av tingenes internett IOT, for de vil ikke vite om noe annet.

nytt_norge_ Smartklokker er ikke klokker, men datamaskiner og signalgeneratorer.

Teknologi blir stadig bedre utviklingen tar av

De nye enhetene får stadig mindre komponenter, blir mer effektive og får flere funksjoner. Selv om de første kroppsnære enhetene av typen smartklokker ikke ble en suksess, har trenden allerede snudd og salget øker. I et nytt marked har folk vanskeligheter med å se hva de vil ha, men nå er modningen begynt. Teknologien og funksjonaliteten utvikles videre, og nå treffer de folks behov.

Vi får små digitale enheter nær kroppen, på armen eller rundt halsen eller sydd inn i smartklær. De nye digitale enhetene blandes med mote slik at vi ikke lenger kan se hva som er hva, og teknologien integreres funksjonelt og fysisk i livet ditt. Den vil finnes overalt. Ingen steder i hele verden vil være frie for teknologi som kan gi informasjon om deg.

Alle typer data kommer til deg og kan tas fra deg

Hjerteslag-, skritt- og trappe-tellere er kjente. Det var begynnelsen. Biometriske data kan hentes i klær som registrerer kroppens vitale mål, og måler all aktivitet. Kroppsnære digitale enheter kan gjemmes i en tynn film i klærne, i smykker, og gi deg melding om alt du vil, for eksempel om at nå må du trene eller hvile, meditere eller drikke vann eller gå på møte. Grensene for elektronikk og klær vil flyttes når kroppsnære digitale funksjoner legges inn i klærne.

nytt_norge_ Sensorer kan legges inn i klærne og måle mengdevis funksjoner, og gir full oversikt over ditt sted og din tilstand.

Detaljerte data kan produseres og sendes til andre

Hjertets arbeid, hvor mye surstoff man bruker, hvor fort man henter seg inn etter en anstrengelse, anslag på stress og tretthet, innebygget EKG for å sjekke den elektriske aktiviteten i hjertet, luftbruk og analyse av luften man puster, intensiteten på en aktivitet, data fra soving med kvalitetsindikatorer. En treningsBH vil ha biosensorer som kan måle alt du gjør under en trening, inklusive hjerte, pust og restitusjon.

Teknologi settes inn i personlige gjenstander man alltid har på seg

Ting som gifteringer og andre smykker kan inneholde elektronikk som gir data. Høreapparater kan utvikles til små datasentre med mengder data. Det finnes smykkesystemer der man kan bygge inn den elektronikken man vil, og man kombinerer slik at man alltid har med seg de datafunksjonene man vil ha. Mote og data inngår i en ønsket helhet. Briller med datafunksjoner innebygget er under utvikling.

Produser egen energi med kroppen

Alternative former for energi for bærbart og kroppsnært utstyr kommer. Det er laget moteklær med solceller, slik at man alltid har backup strøm. Det er laget prototyper på enheter som henter kinetisk energi fra kroppens bevegelser. En ring kan hente kroppsvarme og gjøre den om til strøm.

nytt_norge_smart_ring

Dataringer er kommet og blir bedre og bedre, gir mer og mer data, og er selvdrevne med energi.

Vi blir stadig mer dataorienterte

Alle deler av livet kan fylles med data. Skritt-telling er en bagatell, det er uendelige mengder data der ute, og ny teknologi utvikles stadig. Kvalitetsstandarder for disse dataene vil komme, og dataene vil bli brukt: først du selv, så arbeidsgiver, så myndigheter, så de som vil kontrollere oss.

Hva tillater du? Ser du hva som skjer nå?

Dersom man velger å se det slik, så er nå et totalt system for overvåking under utvikling. All denne elektronikken koblet til internett vil kunne sende og motta opplysninger via tekst, tale, sensorer, skjermer, enheter du passerer på din vei, og man vil selv kunne be om opplysninger. Alt kan automatiseres. Skrekkscenarier er lette å sette opp, og det er uendelige muligheter for inngrep i livet ditt. Mulighetene er enorme, og dette kan foregå døgnet rundt 24/7. Du vil alltid ha en elektronisk enhet på deg eller nær deg som er koblet opp. Det kan være biometriske målere overalt som kjenner deg igjen når du passerer.

nytt_norge_ Vanlige smykker fylles med elektronikk og blir digitale signalgivere. De kobles opp mot apper som viser dataene smykket har samlet.

Data og teknologi er ikke alt

Mennesket er skapt for å leve i naturen, og utnytte naturens naturlige prosesser. Vi har et flott, komplekst og sammensatt liv hvis vi vil ha det. Vi tenker, vurderer, gjør ting vi vil, vi vil ha fred og frihet, tidløse stunder, bestemme selv. Det nye digitale utstyret vil stadig få ny funksjonalitet og vil kunne overta livene våre. Stadig mer teknologi og bedre kommunikasjon, mer avanserte dataprogrammer som noen kaller kunstig intelligens, databaser i skyen og stadig mer effektiv elektronikk og software kan føre oss over en grense.

Tenk nøye over alt og behold din selvstendighet. Maskiner skal ikke overta livene våre. Et naturlig liv i takt med naturen og egne interesser er idealet. La ikke teknologi invadere livet.

Les mer: Målet for all menneskelig aktivitet på Jorda er å gå tilbake til naturen.

Linker

Nå skal soldatene få hjernechip for å hjelpe dem til å leve videre etter soldat-tjenesten.

Smart cities: Nvidia wants to put a brain inside every surveillance camera.

Les også: