Hjemmeundervisning gir frihet og muligheter

Hjemmeundervisning gir frihet og muligheter

kategori: frihet

Hjemmeundervisning gir enestående muligheter. Man kan legge til rette som man vil, legge opp undervisningen etter barnas ønsker, barna kan utvikle egne sine ideer og bli selvstendig tenkende frie mennesker. Eksempelvis kan man gi dem batterier, små motorer, ledninger og mer og be dem koble og se hva de får til.

Foreldrene kan ta tak i seg selv og oppfylle foreldrerollen - les om det her

Mamma og pappa i førersetet i undervisningen, og barna selv etterhvert.

Ideelt for alle familier

Det er store fordeler med hjemmeundervisning da man kan legge opp undervisningen effektivt og rasjonelt med individuell tilpasning. Det skaper fellesskap i familien, det blir lite stress og mer trygghet for barna, og frihet og fleksibilitet er mulig. Flere slektledd kan undervise, eller eldre søsken, naboer og kjente.

På skolen skal man lære å skaffe mat, og finne ut hvordan det kan gjøres.

Undersøkelser viser at den sosiale kontaktflate blir større da man får treffe mennesker i mange aldersgrupper og situasjoner fordi barna ikke er på skolen hele dagen. Dette skjer når barna er ute selv, kanskje for å løse en oppgave de har fått, et prosjekt de jobber med, eller er sammen med noen av de voksne i familien. De lærer tidlig at samfunnet består av mennesker i alle aldre, og de lærer å forholde seg til et reelt samfunn.

Hjemmeskole er fullt mulig

Forholdet til myndigheten er mange steder vanskelig, men lar seg løse, og her er det bare å stå på.

I Norge er det for tiden omtrent 400 - 1000 barn, ca. 1 promille, som får hjemmeundervisning, og nøyaktige tall er vanskelige å få tak i. I England og USA er ca. 2% av elevene med på hjemmeundervisning, og i USA er det ca. 2 millioner barn som deltar i denne formen for skole.

Når kan man lære barn å smi og forme jern. La dem besøke noen som kan det.

Kunnskapen kan bli levende

Gjennom hjemmeundervisning kan man knytte såkalt vitenskapelig kunnskap, individuell erfaring og lokal erfaring sammen i en praktisk og anvendbar enhet. I dag er kunnskapen sentralisert, også kalt industrialisert, og helt lik for alle, og mange vesentlige kunnskapspunkter går man rett og slett forbi. Spesielt gjelder dette praktiske menneskers erfaringer, lokalkunnskap fra eget bosted og såkalte ikke-vedtatte meninger som ofte likevel er gode å vite om for ekte nysgjerrige barn.

Les her om hvordan skole er blitt indoktrinering.

Hjemmeundervisning gir rom for mange positive begreper

Her møter barna læring som er åpen, horisontal, folkelig, praktisk og smidig. Hjemmeundervisning er derfor noe alle bør se positivt på, for det er barn som lærer, og de har åpne sinn som de gjennom hjemmeundervisning gis mulighet til å beholde hele livet.

Her har vi en frihetsimpuls som er bra for barna - og de kommende slekter. Det er verdt å tenke gjennom mulighetene - barna kan få den best mulige start i livet.

Her kan du lese om at vi får en revolusjon i skolen ved å slippe den fri blant barn og unge

Se linker Norsk Hjemmeundervisningsforbund

Bøker av Christian Beck

Ken Robinson har mange gode tanker om skolering - de finnes på YouTube, f.eks. denne videoen.

Les her om at hjemmeskole er opplæring for livet

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: