Hjemmeskole opplæring for livet

Hjemmeskole opplæring for livet

kategori: frihet

Hjemmeundervisning et ideal å prøve

Koding og software er moderne, og å jobbe med voksne er fin skole. Her er et eksempel på å vise barn hva de voksne gjør, man legger så til det man vil, lager kombinasjoner av mange emner, og lar barn se hva som foregår i den virkelige verden. Da blir livet tidlig interessant.

Det er heller ikke riktig klokt å la barn bruke så lang tid på skolen som de gjør nå. I hele skoletiden er de oftest passive og ventende på å bli ferdige og begynne i jobb. I moderne tenking - som er helt på jordet - er det da livet begynner for et menneske. Livet starter når man blir født, og det skal være interessant hele tiden. Barn skal følge sine interesser.

Les mer: Lær barna lære gjøre ting selv tidligst mulig.

Friskoler finnes det mange av - men er de virkelig frie?

Skolemodellen ble laget av katolske jesuittprester og er nå utgått på dato

Skole er i dag nesten den samme gamle jesuitt-modellen som er 500 år gammel: "Sitt på pulten din du lille unge og ta i mot det som kommer fra læreren for det er sannheten og alt du trenger vite".

Skrekk og gru: Det kan være helt annerledes om man selv vil det. Å lære å kode, sjekke alt selv, dyrke mat, delta i å bygge hus og hjelpe fram barn som greier seg uten slaveriet i en 8 til 4 jobb er noen ideer moderne foreldre kan ha.

Les mer: Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet livsglede.

Å lese hauger med gamle bøker kalt pensum er åpenbart grusomt kjedelig for de som har friske utålmodige hjerner og vil i gang med livet sitt. Til og med på universiteter og høyskoler har man pensum - kjære vene, har dere ingenting forstått? Alle må jo finne sin egen vei, sin egen kunnskap og skape sitt eget liv. Dagens undervisning er mental terror og ødelegger titusener liv hvert år.

Det er en våken kar dette og han fortsetter nok slik også

Selvstendig utdannelse

Å bli utdannet av sine foreldre er for mange en mulighet og et ideal, for et stort element av frihet introduseres. Her hos oss er hjemmeundervisning for grunnskolen en rett du har, og kommunen har plikt til å påse at barn får undervisning og lærer det som står i læreplanen. For all videregående undervisning kan man selv velge hva man vil gjøre.

Les mer: Ta tak i deg selv barna og foreldrerollen

I vårt samfunn er formelle kvalifikasjoner blitt viktigere enn realkompetanse og hva man virkelig kan. Nesten alle følger slavisk den opptrukne linje gjennom systemet. Det er virkelig nok stadig "vellykkede" mennesker som står fram og sier at formell utdannelse er komplett bortkastet, sett i gang og jobb hardt med det du har lyst til, og du vil lykkes.

Her kan du lese: Skole er indoktrinering under dekknavnet sosialisering

Geita i klassen

I Norge har hjemmeundervisning lite omfang

Tidligere undersøkelser gir anslag på 400 - 1100 barn som får hjemmeundervisning. Det er i ferd med å bli et byfenomen, og det er økende interesse fra innvandrermiljøer som tenker egen religion og kultur. I Sverige skal det være ca. 100 barn som får hjemmeundervisning, og loven krever nå "synnerliga skäl", så der har man lagt seg på en klart restriktiv linje. I USA er omfanget økende, og man antar at ca. 2 millioner eller 3% deltar i hjemmeundervisning.

Hjemmeundervisning er et politisk stridsspørsmål i alle land for de som styrer oss liker ikke selvstendige tanker.

Voksen tar ansvar

Skolen er dårlig

Skolesystemet er overalt lite effektivt, læringen er ikke individuelt tilpasset, har ideologiske overtoner, for mye leking og for lite retning, metodene er gammeldagse og pensum beskrives som uten mening. I Norge kan man gjøre som man vil med hjemmeskole, men det viser seg at det sosiale presset mot hjemmeskole er stort, spesielt på små steder med stor gjennomsiktighet.

Kritikk som har vært reist mot skolen er

Hjemmeundervisning idealet som kan oppfylles

Når foreldrene selv står for barnets grunnskoleopplæring kalles det hjemmeundervisning. Flere foreldre kan være sammen om undervisningen, og man kan ha kollektiver. Ønsket om hjemmeundervisning har mange årsaker: selvstendighet, kontakt med barna, egne meninger, pedagogikk, holde unna mobbing, farlig skolevei etc.

Konsentrasjon i frihet

Her er en veiledning for hjemmeundervisning

Det er mulig å få økonomisk støtte til hjemmeundervisning, men dette er opp til den enkelte kommune å avgjøre. Kommunen får ca. 90.000 pr. hjemmeundervist elev, og det er rimelig at økonomisk støtte ut over bøker gis, så her må man søke kommunen.

En bra bok om temaet hjemmeundervisning

Boken "Vær tilstede i dine barns liv" (Hold On To Your Kids - why parents matter more than peers) av Gordon Neufeld og Gabor Matè. Den er nå tilgjengelig på norsk, og er verdt et studium. Boken er om barns relasjoner med de som er ansvarlige for dem, nemlig foreldrene, og den knallharde virkning dagens konkurransesamfunn har på barn. Det handler også om å fostre dype relasjoner med egne barn og å finne naturlige og modne modeller for læring, deltakelse og oppførsel som gagner både barna, foreldrene og samfunnet. Det er pågår en egen diskusjon rundt begrepet friskoler der mange vil ha private skoler som et supplement til det offentlige skoleverket - se link nedenfor.

På seiltur i flere år med mamma og pappa, husk å lære, pensum er ikke viktig, finn ut hva du trenger i livet

De som styrer oss vil indoktrinere oss

Mange ser på offentlig skole som ren indoktrinering, av systemet for systemet, og hjemmeskoler og friskoler kan skape krigere i en kulturkrig. En mangfoldig kultur vil av noen kunne oppleves som truende. Hvis det offentlige ikke får tak i barna fra de er unge og fyller dem med sine ideer, risikerer de at barna blir frie tenkere som ikke lar seg påvirke eller styre.

Man skaper selv virkeligheten for barna og en selv, og denne utfordringen er vel verdt å tenke på. Individuell selvbestemmelse er det beste prinsipp for alt - det blir frihet av det.

Linker

Norsk Hjemmeundervisningsforbund

Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning

Ønsker du hjemmeskole?

Lovdata: Opplæringslova

Brosjyre fra Norsk Hjemmeundervisningsforbund: Hvordan hjemmeundervise

Skole uten mål og mening?

Norske friskoler

Vanskeligere å få hjemmeskole i Sverige

Skolens dølda mål: Alle skoler er spesialkonstruerte institusjoner for hjernevasking og fordumming.

Les også: