High tech dreping

High tech dreping

kategori: teknologi

Hensynsløs teknologi uten omtanke

Robotsoldater kommer støttet av teknologisk utvikling. Vitenskaper som matematikk, fysikk og informatikk brukes mest til å lage teknologi. Teknologi driver man med bare for å tjene penger praktisk talt uten etiske eller moralske begrensninger. Verdens ingeniører sitter på jobben og lager drapsmaskiner og skaper grunnlaget for lidelse, så henter de lønna si og går hjem og spiser pizza og drikker øl, og sier at livet er jamen bra.

Våpen gir mest penger og høyest lønn

Det området man kan tjene mest penger på innen teknologi er våpen. Parolen er at vi må ta "fienden", og vi må ha et teknologisk forsprang på "fienden". Her ligger kilden til en pengestrøm som aldri stopper.

Les mer: Krig og konflikter er big business.

Våpen med godt fotfeste som vil forandre verden. Forandringen går ut på at vi er i ferd med å miste all sunn fornuft.

Vi ser stadig mer avansert teknologi tatt i bruk i våpenindustrien. Teknologi forberedes til bruk mot oss, det brukes mot mange mange steder og neste skritt er fjernstyrte roboter av mange slag. Droner utvikles nå i alle størrelser, over halvparten av amerikanske militærflygere er nå drone-operatører. Det er mange som reagerer negativt på utviklingen, og våpenprodusentene sier de vil bruke dronesvermer til krig. Både russere og amerikanere har demonstrert konsepter for dronesvermer.

Les mer: Frihetslandet Norge lærer betjene militære snikmord-droner mot fremmede land. Nå er de første militære dronene innkjøpt av oss.

Roboter skal gjøre jobben

Det neste er roboter på bakken. Gjennom organisasjonen DARPA Defense Advanced Research Projects Agency som er det amerikanske militærdepartementets forskningsavdeling lages det nå prototyper for bruk i krig på bakken. Se link til DARPAs hjemmeside her.

DARPAs Cheetah robot.

Utviklingen omfatter også utstyr for å gjøre soldater sterkere og mer bevegelige gjennom såkalt ekso-skjelett utstyr som soldater bærer i kamp.

Roboter i krig på bakken i store mengder

Den almenne bruk av krig som middel til å løse konflikter basert på fiktive problemer og at man må krige for å få fred er totalt uten fornuft. Mengder med roboter som kriger på bakken viser tåpeligheten i utviklingen. Ingenting er jo skjedd når robotene har stoppet hverandre, eller den ene robotgruppen har slått ned den andre. Grunnen til at vi skal gjøre dette er meningsløs, for det er bare påskudd for bruk av våpen og fortjeneste for produsentene.

Utstyr som gjør soldater raskere og sterkere lages avanserte og med mye omtanke rettet mot effektiv skading av andre mennesker.

Det normale er fred

Det blir aldri normalt å drepe andre mennesker, og filosofien om at man må krige for å få fred er ikke holdbar. Konfliktdannelsen er kunstig, krigen er kunstig og kan avsluttes uten videre. Det er et godt tegn at vi ikke vil gå i krig og drepes og heller bruke droner og roboter for selvfølgelig er det ingen som vil bli drept. Det neste er å stoppe krig for godt.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: