Helsevesenet legestyrt sykevesen uten forebygging

Helsevesenet legestyrt sykevesen uten forebygging

kategori: helse

Vi behandler for mange i helsevesenet tallet må ned

Antallet behandlede i helsevesenet reduseres ved å innføre forebyggende programmer i stor stil. La først de små barn få en god framtid: Å få morsmelk så lenge som mulig er en god start, og å fortsette med et godt sunnhetsprogram videre i livet kan føre oss alle inn på riktig vei. Vi vet nå ganske godt hva alle faktorene i sunnhet er, men vi gjør ikke det som skal til, og behandlingsutgiftene går til himmels.

Les mer: Vegansk frukt grønnsaker er usunt ødelegger miljøet, kjøtt er sunt, ketose naturlig

Helsevesenet er kvalitetsmessig rangert av verdens helseorganisasjon WHO som nr. 11 i verden

Politikernes tale om at vi er best i verden stemmer ikke helt. Helsebegrepet er internasjonalt brukt om reparasjon av sykdom og behandling av syke. Vi har et reparasjonssystem for syke og det skal vi ha for de syke må hjelpes. De store dreperne er hjerte-/karsykdommer, kreft, lungesykdommer samt "andre sykdommer" som er en kategori som er økende. Antallet som dør pr. år i Norge er synkende fra 44800 i 1991 til 41300 i 2011, hvorav 38 700 dødsfall i 2011 er dødsfall som skyldes sykdom. En undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå har funnet at de fleste nordmenn føler seg friske.

Les mer: Hitliste for sunn mat er klar: Kjøtt og fisk er grunnlaget i kosten, gjerne i rå form.

Alt for mange lever et hardt liv med mange negative sunnhetsfaktorer

Les mer: Trim hele dagen og legg trim inn i alt du gjør.

Dødsfall er en ting, men vel så interessant er antalllet som behandles, og vi siterer fra regjeringen.no:

Sitat "Hvor mange behandles på sykehusene?

I 2007 ble det behandlet 1 884 603 pasienter i somatisk helsetjeneste. Målt i antall opphold var det 862 632 døgnopphold, 570 490 dagbehandlinger og 3 644 200 polikliniske konsultasjoner. Innen psykisk helsevern for barn og unge var det 717 160 polikliniske tiltak i 2007. Innen psykisk helsevern for voksne var det 988 418 polikliniske konsultasjoner og 51 571 døgnopphold. Kilde: NPR og Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten."

Dagens tall er lignende - poenget er at det er for mange som trenger behandling.

Les mer: Vi bruker for mye medisiner. Det er medisinenes svøpe i en ubalansert helkommersiell verden.

Livsstilsykdommer er det mye av

I vårt sykdomsbilde - tall på de som behandles - dominerer livstilssykdommer og vi lever slik at mange blir syke av det og trenger behandling. Men det finner sted en bedring, og hovedårsaken er den kraftige nedgangen i hjerte-/karsykdommer i perioden. Samtidig øker kreft og andre sykdommer jevnt, og folketallet stiger noe hvert år, rundt 1%. En sykdomsdødelighet for hele befolkningen på 0.8 % pr. år er muligens OK, men å ha 2 millioner årlige pasientbehandlinger i en befolkning på litt over 5 millioner høres ikke bra ut, og det koster unødvendig mye. Det er mange kronisk syke og livsstilsyke som drar opp tallet her.

Les mer: Ketogen diett ernæring for sunnhet god helse utholdenhet styrke. Spis mest fett, lite proteiner og nesten ingen karbohydrater.

Eksempel: Hjelp ham i tide så han slipper å ha trykk i brystet. Han må få forebyggende hjelp så han slipper å komme i kontakt med helsevesenet.

Les mer: Veien til framtidas Helse-Norge er å hjelpe folk til å unngå sykdom

Budsjettbekymringen er stor

Den reelle bekymringen i helse/reparasjonsvesenet henger sammen med budsjettet eller stigningen i kostnadene. For 2013 er det foreslått en økning fra kr. 139 mrd. til kr. 147 mrd., og utgiftspresset er stort. Sykehusene vil bli presset hardere på økonomi, og kommunene er i gang med å utvikle sine nye tjenester under samhandlingsreformen og må ha penger til det.

Sunnhetsbegrepet du skal leve etter må du finne ut av selv nå - det hadde vært fint med hjelp.

Balanse behandling og forebygging: begge deler takk

En riktig omlegging i tenkemåte og praksis er en forebyggingsstyrt tenking parallelt med den legestyrte sykdomsbehandlingen vi har: En forebyggende kapasitet og evne trengs. Arbeidet kan da over tid vendes fra ren sykdomsbehandling til balanse med det forebyggende arbeid. Om det lykkes kan det bli mye mindre sykdom, og et sterk redusert helse/reparasjonsvesen.

Sykevesen og/eller forebyggingsvesen: begge deler må til

Det såkalte helsevesenet er nå for de syke og forebygging har aldri vært en del av arbeidet som gjøres der. Med dagens politikk, prioriteringer og budsjettrutiner vil det alltid være slik. Vi jobber hardt med å hjelpe de syke som heldigvis totalt sett er ganske konstante i antall, det er for lite folk i alle stillinger, for lite penger på budsjettene og prognosene er at det vil bli verre og verre.

Det som er illevarslende er at systemet er helt låst og vi klarer ikke å endre det. Forebyggingen kommer ikke: Den eneste endringen som vil hjelpe så det monner er å innføre mer sunnhetsskapende aktivitet.

Akupunktur kan være forebyggende - god idé for oss her også.

Endringsprosessen er startet i mikroformat

Men vi vet hva som må gjøres, og det kan se ut som om vi er i ferd med å gjøre det. Kommunenes helse sentre rulles nå ut, fastlegetjenesten må suppleres med forebyggende tjenester og sykehusvesenet må inn i en samordningsprosess om det hele. Ny kompetanse må bygges og nye ressurser må gjøres tilgjengelige.

Riktig om sunnhet

Det neste store er å bli enige om hva sunnhet er, og hvordan man bygger sunnhet i en befolkning. Framveksten av aktuelle tanker om kosthold som en en kombinasjon av kjøtt, fisk og planter, problemene med rent vegansk kosthold, fornuftig fjerning av avfallstoffer i kroppen, psykisk helse, mye hvile og fri aktivitet, stressmestring og trim kan gi dramatiske endringer i livsstil og enda sunnere nordmenn. Ved å overføre ressurser fra sykevesenet til det nye forebyggende vesenet kan man holde folk friske og spare mye penger. Mye av det som er forebyggende koster ingenting.

Sett inn en og få ti ut

I skadeforebygging er tommelfingerregelen at 1 krone brukt på skadeforebygging er 10 kroner spart i skader. Kanskje det gjelder for sykdommer også? Bruker man 2 milliarder på sunnhet sparer man 20 milliarder på utgiftene, og da man man begynne å redusere helse/reparasjonsbudsjettet. Hei, hva venter vi på?

Linker

Verdens helseorganisasjon: Rangering av verdens helsesystemer land for land

SSB: Folks oppfatning av helse og sykdom

SSB: Dødsårsaktabell

Ofte stilte spørsmål om sykehusene

Vi kan alt om sunnhet nå skal vi gjøre det

Les også: