Grotesk militarisering av internett

Grotesk militarisering av internett

kategori: frihet

Fantasikrig om nettet og via nettet

Cyberwar eller krig med elektroniske midler via internett er under utvikling, og mediene kommer med stadige meldinger om cyber angrep og mulige trusler om slike nettangrep. De sier at det er stor fare for at samfunnet kan lammes av slike angrep, og at vi må forsvare oss.

Det er umulig å vite hva som er sant i opplysningene vi får om nettkrig eller cyberwar. Det kan være en fantasi alt sammen, et spill med politiske hensikter, til og med et avtalt spill. Hensikten er å begrunne ny overvåking og nye kontrolltiltak for å bygge sentralisert makt. Vi står igjen uten å vite hva som foregår i detaljene, men vår frihet skrumper inn, og snart er den intet. Det foreligger en plan der cyberwar er et element.

Les mer: Trusselvurdering cyberwar rene antagelser. Informasjon til innbyggerne mangler fullstendig.

Elektroniske bomber er usynlige

Ny forretning for våpenprodusenter med politisk hensikt

Stockholm International Peace Research Institute SIPRI har beskrevet utviklingen av et nytt område for krig som de kaller cyberwar eller offensiv bruk av nettet mot andre land og firmaer. SIPRI er opptatt av våpenprodusentenes muligheter i et kraftig voksende marked, men understreker også kompleksiteten i det som skjer.

Det legges nå til rette for at store installasjoner i andre land kan tas ned med elektroniske midler. Stater, firmaer, uavhengige hackere, aktivistgrupper og kriminelle kan alle bruke disse teknologiene til angrep eller overvåking, og anonymitet er helt grunnleggende i dette arbeidet.

Kjente firmaer som BAE Systems, EADS, Finmeccanica, General Dynamics, Raytheon, Thales, Symantec, Intel Corporation og IBM er alle ivrige leverandører i det voksende markedet. Det flommerpenger til leverandørene av utstyr for cyberwar.

Tastatur for cyberwar nettkrig

Les mer: Hacking kan stoppes men brukes som unnskyldning for utvidet overvåking og kontroll. Hackere er syndebukkene i konstruerte propaganda angrep.

Lag mer krig og friheten kan tas bort

Det amerikanske forsvaret har en enhet som heter "US Cyber Command" i National Security Agency NSA, og de erklærte for en tid tilbake at USA har utviklet 40 nye grupper for cyberstøtte. Dette kommer etter velpubliserte cyberangrep på amerikanske firmaer. Av de 40 gruppene vil 13 av dem være ansvarlige for angrep på andre land.

Terror er ikke nok vi må ha cyberwar også

USA utvikler en cyberwar doktrine der de vil peke ut konkrete mål USA skal angripe. Hensikten er å bygge opp en evne til å ramme andre med cyberteknikker. Kineserne blånekter på at de er aggressive, og cyberkrig blir et viktig punkt under i det framtidige forholdet mellom de store nasjonene. Det er umulig å vite hva som reelt foregår, for medienes presentasjoner og "nyheter"er et nøye koordinert spill.

Syria har en elektronisk hær i sving i kamp mot Anonymous, og selv om det finnes morsomme detaljer her ser vi klart konturene av en alvorlig utvikling. Det sies at utstyret syrerne bruker er levert av amerikanske firmaer.

Vi er også med i den nye krigen

Norge bygger opp ressurser i forsvaret og nytt cybersecurity forskningsmiljø ved Høgskolen på Gjøvik med 80 årsverk. Vi er også med og kriger på nett, og det bygges opp både offisielle og hemmelige ressurser i krigsarbeidet. Igjen: Det er umulig å ta stilling til hva som egentlig foregår, og avstanden mellom et publikum med ønske om å vite og forstå og myndigheter med hemmeligheter bare vokser.

Alt er er spill om krig ingen tenker fred

Les mer: Eliten i den teknotroniske tidsalder vil gjøre oss umyndige. Her er hva den nye eliten vil gjøre med oss.

Nedrustning blir det ikke makt og penger av - start cyberwar

En mulig internasjonal nedrustningsavtale er ikke aktuell nå da man fullstendig mangler oversikt over hva som er den reelle situasjon, hvilket begrepsapparat man skal bruke, aktuelt utstyr som skal bort etc.. Russland, Kina, Tajikistan og Uzbekistan la i 2011 fram et forslag til regler for informasjonssikkerhet i FN. Vi kan konkludere med at et nytt krigsområde er under utvikling, og krigsindustrien kan se gode tider i møte. Meldinger om cyberangrep vil komme tett i de nærmeste årene, og framtidas bruk av internett, nettsikkerheten og moderne krigføring er i støpeskjeen.

Påtrengende fredstanker er ikke aktuelle nå, de får komme senere. Akkurat nå mangler vi begrepsapparatet og informasjonen - vi vet ingenting og kan ikke mene noe. Hensikten med spillet er å gjøre oss utrygge. Alt er ledd i arbeidet med å utvikle en ny verdensorden basert på kontroll over oss alle.

Linker

Samling av CyberNorge

Slik kriger Norge på nett

USA har liste med 20 angrepsmål for cyberattack

SIPRI Cybervåpen i produksjon

Kinesisk synspunkt

THE SYRIAN ELECTRONIC ARMY ARE AT CYBER WAR WITH ANONYMOUS

Les også: