Grønngjødsel erstatter kunstgjødsel

Grønngjødsel erstatter kunstgjødsel

kategori: natur

Interessant med økologisk grønngjødsel

Nye tanker om gjødsling vokser fram, og kunstgjødsel er taperen. Den dominerende gjødsel i verdens jordbruk er kunstgjødsel laget av naturgass og luft og bestående av nitrogen, fosfor og kalium samt noen andre stoffer. Det er økende tvil om framtida til et slikt jordbruk, og negative sider som avrenning og mangel på bærekraft er kommet fram. Nøkkelen til en bærekraftig utvikling ligger i god jordkultur. Jorda har mange funksjoner og organismene i jorda er medhjelperne som arbeider for oss når vi lar dem leve godt.

Grønngjødsel har nå entret arenaen også her i landet

Grønngjødsel er plantemasse brukt som gjødsel og består av vekster som oftest dyrkes på stedet. Grønngjødsel er mest aktuelt på gårder med lite husdyrgjødsel, i hagebruket og på nydyrket jord. Norsk jordbruk har vært dyreintensivt og dyrene lager gjødsel her, men i andre kulturer som Kina og Middelhavslandene har grønngjødsel flere tusen års historie. Nå er det økobevegelsen som presser fram grønngjødsel i Norge.

Overflategjødsling uten pløying - hva tror du?

Grønngjødsling kombineres med at man ikke pløyer jorda

Mange som dyrker økologisk med grønngjødsling praktiserer et jordbruk der man ikke pløyer jorda. Pløying er en brutal metode som river opp alt liv i jorda. Det naturlige er en jord der bakterier, sopp, insekter, mark og mer kan leve et kontinuerlig liv, slik at jorda finner sin naturlige form. Jorda trenger oksygen, og kan ikke være kompakt. Man kan pigge opp jorda med lange pigger hvis det er nødvendig i en startfase, enten maskinelt hvis det er store arealer det dreier seg om, eller manuelt med en gaffel eller annet redskap.

Mer systematisk bruk av dyregjødsel, selvgjødslende beiteområder?

Vi siterer fra artikkel om grønngjødsling i Agropub

"Grønngjødsel blir i første rekke brukt for å tilføre jorda næring eller gjøre næringsstoffer lettere tilgjengelig for andre kulturvekster ved at:

Mange aktuelle planter

Aktuelle planter å bruke er mange, og vi siterer fra nettsida til Solhatt.no: "Legg spesielt merke til vår Blomster/ grønngjødslingsblanding (D490) som er både vakker, bra for jorden og gir masse mat til biene. Den inneholder bl.a. Bokhvete, Honningurt, Solsikke, Agurkurt, Lupin, Alexandrinekløver, Perserkløver, Sommervikke, Serradella, Løvehale, Dill og Malva."

Kløverdekke: Grønngjødsel i praksis, utvalget av planter for grønngjødsling er stort og tilpasses sesong og det man skal dyrke - og pris.

Naturen er vår læremester, og naturen er økologisk. Start forberedelsene til neste plantesesong nå, for det er snart vår - det er det alltid.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Gjødsling uten kunstgjødsel er en kunst

Solhatt frø for grønngjødsel

No dig vegetable garden

Cover cropping, University of Vermont

Les også: