GMO basert mat en skrekkvisjon vi ikke skal finne oss i

GMO basert mat en skrekkvisjon vi ikke skal finne oss i

kategori: helse

GMO presses på oss for profitt

Genetisk modifiserte organismer GMO er på vei inn i matkjedene våre. Spørsmålet vi kan stille nå er hvor lenge vi skal finne oss i en forretningspraksis som ødelegger verden, et næringsliv som får lov å kjøre fram uten hensyn til miljø, liv og død, og uten å bli stilt til ansvar for skadene de forvolder. Det mest utrolige er at man kan bruke det såkalte "politiske system" til å få dette gjennomført, at vi godtar bruk av noe som kalles"lover" til å skape ødeleggende praksis. Videre er det slik at de som driver fram denne gale vitenskapen har tenkt å utvikle det videre og at de påstår at GMO teknikk er bra for oss.

Les mer her: Du spiser sprøytemidler når du spiser GMO planter til mat.

GMO planter i vekst - gå inn her på egen risiko. GMO planter tåler sprøytemidler i mengder.

GMO galskapen er 35 år

Genmodifiserte organismer GMO er bioteknologiske produkter som nå er inne i en kritisk fase. Utviklingsarbeidet begynte for 35 år siden, og de første kommersielle produktene er omtrent 25 år gamle. De store firmaene som har utviklet GMO vil nå ha betalt for sitt utviklingsarbeid, og presser hensynsløst på for å få produktene inn i matindustrien. Gjennom vidt anlagt lobbyvirksomhet og propaganda står de på, og vil at man skal spise det de har laget. GMO presenteres som en nødvendighet og verdens redning, men er galskap satt i system for å tjene penger. Uttrykket Frankenmat etter historien om Frankenstein er satt på slik mat.

Les mer: Kaos om Genmodifisert mat i Norge GMO OMG.

GMO løser ingen problemer skaper nye

Myten om at vi trenger GMO for å skaffe nok mat til de sultende menneskene på jorda må skrinlegges snarest - det er ikke sant. Sulten på jorda skyldes ikke mangel på mat for det er nå nok mat til alle - selv FNs matprogram sier nå det - og flere land, deriblant USA betaler bøndene for å la være å produsere mat. Flere land i verden er rammet av politiske kriser og krig og klarer ikke å produsere nok mat som følge av det. Forholdene ellers er ideelle for matdyrking basert på lokale økologiske sorter, og arealet vi har er mer enn nok til å dyrke mat til alle.

Genetisk forandrede dyr får ekstreme egenskaper og blir noe vi ikke trenger.

Sult er ikke et dyrkings- eller befolkningsproblem, for grunnene til at vi har sult er restriksjoner, konflikter, kriger, naturulykker, miljø-ødeleggelser og dårlig infrastruktur. GMO teknologi løser ingenting av dette, men bidrar til å lage nye problemer som er mye verre å løse.

Vi kan greie oss helt uten fabrikklaget mat

GMO mais "godkjennes" nå her for bruk i matindustrien. Dette er enkelt å forholde seg til, for nå blir det klinkende klart at industrimat av alle slag skal man holde seg borte fra. Det blir mer og mer uklart hva industrimat egentlig er laget av, at det inneholder store mengder kunstige tilsetninger, og at den ernæringsmessige effekten på kroppen er dårlig: Du blir feit og syk av industrimat. Det er bare en ting å gjøre: Sky industrimat som pesten.

De maisproduktene som nå får "tillatelse" er produkter med tomme kullhydrater og liten næringsverdi som brukes som fór til dyr, industriråstoff, til produkter som corn syrup sammen med aspartam, MSG og annet. Industriproduktene man kan lage av mais brukes i matindustrien i massive mengder, og er blitt det beste eksempelet på et helsefarlig og usunt kosthold.

GMO Med forandring av gener kan vi lage hva som helst og det er ingen grunn til å gjøre det.

GMO planter skaper uønskede substanser i maten vår fra plantenes stoffskifte, fra rester etter hjelpesprøytemidler og fra proteiner som produseres i plantene. Det er mest fokus på planter i disse dager, men en rekke problemer er allerede vist i forbindelse med genmodifisering og kloning knyttet til insekter og dyr.

GMO er en dårlig idė på tvers av all fornuft og ingen kjenner konsekvensene

Bioteknologi industrien er nå desperat, og tar ingen hensyn. De viser til tester, prøver etc. men alt dette er uinteressant, for prøver basert på kortvarige tester på rotter er selvsagt uten verdi, selv om de er aldri så mye "fagfellevurdert".

Vi skal ikke ha GMO teknologi fordi det er usikkert i beste fall og verste fall farlig for mennesker, opplagt skadelig for miljøet og vi trenger det ikke av hensyn til matforsyningen i verden. Det forutsetter industrielt jordbruk som er basert på store mengder kunstgjødsel, primitivt dyrehold med dårlig dyrevelferd, elendig fór og massiv medisinering, utstrakt bruk av sprøytemidler, GMO baserte frø, store mengder energi i form av traktorbrensel, og avrenning til miljøet.

Genmodifisert oppdrettslaks vokser mye fortere og blir mye større. Kommer de ut i miljøet ved rømming vil de kunne påvirke miljøet dramatisk. De har dårlig immunforsvar, spiser mye mer, går ikke inn i grupper.

GMO teknologi er kun til skade

Industrimat er det svært lett å holde seg unna, men verre er konsekvensene hvis genmodifiserte planter og dyr, f.eks. insekter, får komme ut naturen rundt oss, for da kan vi miste kontrollen fullstendig. GMO planter er relatert til økning i mengden sprøytemidler som trengs og de vil belaste miljøet. Vi får en reduksjon i biomangfold, og GMO planter og insekter som slipper ut i miljøet kan ikke fjernes og unndrar seg all kontroll. Insekter skades, og de problematiske leveforholdene til bier og andre insekter er nå gjenstand for alvorlige undersøkelser i forbindelse med GMO avlinger.

GMO er ikke økologisk

GMO teknologien med radikale endringer i planter og dyrs genmateriale og hensynsløse kombinasjoer av gener, er ikke økologisk eller bærekraftig, de er skadelige på en rekke områder, de er ikke nyttige for noen og er etisk uforsvarlige. Her skulle egentlig diskusjonen slutte.

Vi kan dra en klar konklusjon: GMO teknologi trengs ikke her eller noe annet sted i en økologisk verden. GMO er samlet en økologisk katastrofe som vi alle kan bidra til å stoppe. Ikke kjøp GMO og bli sint hvis du ser det.

Norsk Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: