Globalisering sosialt uakseptabelt og farlig

Globalisering sosialt uakseptabelt og farlig

kategori: økonomi

Verdensomspennende virksomhet økonomisk effektiv, sosialt drepende

Vi er på vei til å bli slaver, for vår frihet er i fare. Friheten skal ikke styres av fremmedes krav om verdensomspennende økonomisk vekst og kontroll. Framtida for nasjonale selskaper ligger ikke lenger i hjemlandet, men alle andre steder. Framtida for koreanske selskaper er ikke i Korea, det er i India, Kina og alle andre steder. Slik er det for alle. Eksport er mantraet som styrer, vekst er målet for alle. Men flere og flere mener at de nye smarte bedriftene er de som bare er for lokale kunder. De er der folk er og jobber for folk de kjenner, de jobber for hverandre og bruker byttehandel og lokale valutaer. Dagens pengesystem går mot slutten, for alt skal baseres på sunne lokale økonomier i fellesskap,

Les mer: Globale metoder for makt over alle folk er klare.

"En verden" har vært det gjeldende slagordet i de siste omtrent 50 år og resultatet er at vi har fått et tilbud av varer og tjenester uten like i svært mange land. Ulikhetene er fremdeles store fra land til land, men en utjevning foregår etterhvert som alle land trekkes inn i den store felles industri- og handelsutviklingen. Mulighetene øker stadig for alle til å bli konsumenter av de gode og billige varer og tjenester som tilbys.

Eksempler er store nye middelklasser i India, Kina og Brasil som nå får tilgang og anledning til å kjøpe de siste biler, klær, mobiltelefoner, feriereiser og alt annet som tilbys effektivt og billig i voksende markeder. Asia er den store produsenten av alle varer og her bygges produksjonen opp i stor stil med millioner av nye jobber, ofte i horrible sweatshops. Samtidig skjer en nedbygging i alle andre land og vi ser en en evig og hensynsløs jakt etter billigere alternativer for produksjon. Resultatet er urolige arbeidsledige folkemengder i alle land. Resultatet er at all frihet forsvinner for alle. Ambisjonene deres kjenner ingen grenser før målet om verdensdominans er nådd.

De er overalt og ingen slipper unna.

Verdensomspennende firmaer opptrer ikke lokalt, er hensynsløse og skaper uro

Et karakteristisk trekk i utviklingen er at det blir flere og flere verdensdekkende firmaer som tilbyr de samme varene overalt. Noen få eksempler er Hennes&Mauritz som har omtrent 87.000 ansatte og omtrent 2 000 H&M-butikker i 37 land, Subway som har over 40.000 salgsteder i verden for den ferske maten sin, Nestlė som finnes med sin iskrem og praktisk talt alt mulig annet i praktisk talt alle verdens over 200 land, og finansieringsselskaper, transportselskaper og alt annet som systematisk bygger ut virksomheten sin i hele verden. Det finnes et stort antall selskaper med globale ambisjoner, og konsekvensene av deres virksomhet er mange.

Råstoffer og ferdigvarer flyttes fram og tilbake i en endeløs strøm.

Dødelige sentre

Varene tilbys oftest gjennom shoppingsentere som nå er blitt uinteressante steder med bilavhengig usosial konkurrentdrepende plassering, de samme butikkene med de samme varene over hele kloden, hard og lokkende markedsføring, og et konsept som er i ferd med å gå ut på dato. Det lukter kollaps av hele opplegget, og folk skygger unna.

Tydelige trender: mer penger mindre sosialt

Karakteristisk for utviklingen er en voldsom konsentrasjon av spesialisert virksomhet noen få steder der effektiviteten er størst, og der investorene kan få best mulig avkastning på sin kapital. Verden er simpelthen investorstyrt, og de er store internasjonale grupper på evig jakt etter det ultimate, vekst i overskudd er den eneste parameteren som teller. Produksjonen blir stadig bedre og billigere, volumene øker og spredningen av varene over kloden med avanserte transport systemer utvikles stadig videre.

Baksiden av medaljen er presset om jobb som styrer alt. I første omgang krever storskaladriften mengder med ansatte som rives opp fra sine vante omgivelser og sosiale relasjoner, føres til produksjonsstedene som blir færre og færre, og som vil finnes helt til robotene overtar.

Foxconn i Kina har installert titusenvis roboter og har bestilt millioner nye. Folk skal bort.

Foxconn som produserer mye av verdens elektronikkprodukter fra Kina og Taiwan planlegger innkjøp av 1 million roboter som skal erstatte menn og kvinner. De store containerskipene blir stadig større og reiser over lengre avstander, ressurser hentes over hele kloden, varer sendes over hele kloden og kjøpes over hele kloden. Samtidig blir flere og flere offer for den sosiale effekten av virksomheter som flyttes og legges ned, og denne effekten er også slik at den snart når alle deler av verden.

Verdensdekkende virksomhet ødelegger alt

En svart tre-enighet av storkapital, effektivitetskrav og spesialisert arbeidsdeling er i ferd med å ødelegge arbeidslivet i vår verden. Jobbene blir i økende grad inhumane idiot-jobber innen service, vakthold, rutinemessig saksbehandling, byråkrati og annen innholdsløs aktivitet som krever lite og bare gir penger. Samtidig ser vi ikke konsekvensene av det vi gjør med tømming av jordens ressurser, forurensing og ødeleggelser av miljøet vårt.

Roboter overtar i jordbruket også - bare de som lager roboter og distribuerer varer har noe å gjøre, massene - vi - blir arbeidsledige og misliker det sterkt

Humanoide roboter er allerede her.

Som det en gang ble sagt: Quo vadis, domine? Når alt er verdensdekkende og de få har full kontroll er alt over. Da er vi alle slaver i ødelagte samfunn. Brød og sirkus blir det vi får - et slaveliv med adspredelser og underholdning blir livet til de fleste. Tenk igjennom hva slags liv barna våre får om dette fortsetter.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Propaganda (I): Sløvt og ureflektert fra NHO om hva globalisering er og fører til.

Propaganda (II): Globalisering.

Først kjedelige jobber på kontor, i industri og jordbruk, service og overalt. Så forsvinner de.

Les også: